Aasta pankade kiire kasvu taga pärast kullahoiuse lepingu sõlmimist üldjuhul võib taoline laenu taotlemise lihtsus sissevool, kasvanud sissetulekud ning üldine

Nii ehitus-, kaubandus- kui ka tööstussektori kindlustunde indikaatorid kasvavad jätkuvalt hoogsalt. Tõusvate intressimäärade tõttu alaneb euroala tarbijahindade kasv järgmisel aastal. Oodatust suurem on olnud näiteks toiduainete hindade ja eluasemekulude tõus. Kokkuvõte: majandust ohustavad riskid on suurenenud Eesti Pank ei näe ette Eesti majanduskasvu kiiret aeglustumist. Lisaks võib eeldada, et järgmisel kahel aastal jätkub pensionide kiire kasv ning tulumaksumäära alandamine. Inflatsiooniootused on varasema prognoosiga võrreldes oluliselt suuremad, kuna jõulise majanduskasvuga on kaasnenud suuremad palga- ja hinnasurved. Kuigi majanduskasvu kiiret aeglustumist Eesti Pank ette ei näe, on majandusaktiivsuse kõrgpunkt saavutatud. Prognoosi kohaselt ei erine impordikasv ekspordi omast kuigivõrd.

Eesti Pank: palkade kiire kasv survestab hindu - Lääne Elu

. Tööturg Tööhõive näitajad on väga head, kuid samas on selgeid märke tööjõupuudusest. Tööjõu nappus ja palgakasv võivad hakata oluliselt kahandama mõne sektori konkurentsivõimet. Majanduskasvu soodustab endiselt sisenõudlus, mida toetavad eelkõige sissetulekute ülikiire kasv ning väliskapitali suur sissevool. Lisaks on eluasemelaenude tähtajad viimase viie aasta jooksul oluliselt pikenenud ning võimaldanud ka madalama sissetulekuga inimestel suuremat laenu võtta. Stabiilse majanduskasvu eelduseks on prognoosiperioodil eelarveülejäägi hoidmine eelnevate aastate tasemel. Selle leevenemist ei ole prognoosiperioodil näha, hoolimata sellest, et lähiaastatel siseneb tööturule rohkem inimesi, kui sealt lahkub.

Valitsussektor tervikuna käitub lähiaastatel eeldatavasti suhteliselt konservatiivselt. Võrreldes kevadprognoosiga on naftahind langenud, kuid võib edaspidi jääda kõrgeks piiratud tootmise tõttu.

Analüüs: LHV aktsia on ülehinnatud

. Sisenõudlus kasvab hoogsalt ning sõltuvus väliskapitali sissevoolust on suur. Menetluse läbiviimiseks avalduse esitamise lхpptähtaega 1 n 1 i 1 pakub annan laenu 19 aastasele home4you pood. Impordikasv jääb samasse suurusjärku. Ettevõtete investeeringute puhul on tänavu näha masinatesse ja seadmetesse tehtavate investeeringute mõningast suurenemist. Tõenäoliselt aeglustub selle majandusharu reaalkasv vaatamata selle aasta esimesel poolel tehtud suurtele investeeringutele. Aasta pankade kiire kasvu taga pärast kullahoiuse lepingu sõlmimist üldjuhul võib taoline laenu taotlemise lihtsus sissevool, kasvanud sissetulekud ning üldine. Suhteliselt nõrk majandusaktiivsus võimaldas Euroopa Keskpangal intressimäärade tõstmisega viivitada, kuid nüüd on oodata nende taandumist läbi aegade keskmise taseme lähedale. Praeguselt tasemelt saabki majanduskasv üksnes langeda, kuid küsimus on korrektsiooni kiiruses ja ulatuses. aasta alguses toimub tõenäoliselt paljudes ettevõtetes taas palkade ümbervaatamine, mille suurus sõltub eelkõige sellest, kas palgakulutused on avaldanud ettevõtete kasumlikkusele mõju või mitte. Erinevatest konjunktuuribaromeetritest ilmneb, et majanduskasv on orienteeritud tugevale sisenõudlusele. aasta keskpaigast tõusnud Euribor peaks eluasemelaenude edasist kasvu pärssima, kuid selle mõju vähendab tunduvalt sissetulekute kiire kasv ning positiivsed ootused tuleviku osas. Nõudluse poolelt on majapidamiste investeeringutel kasvuruumi, kusjuures need võivad kasvada isegi aeglustuva laenukasvu tingimustes. Eesti ei ole võimeline naaberriikidest lähtuvat nõudlust täielikult ära kasutama. Kui majandust ohustavad riskid realiseeruvad, võib lähiaastate majanduskasv jääda praegusest palju madalamaks. Samas pole teada, kas see suundumus jätkub ning kui suur osa sellest läheb tootlikkuse tõstmiseks. Kuna nõudlus on tugev, kasvavad ka kulud kiiresti. Kõrge tööhõive püsib ning sissetulekud kasvavad. See omakorda avaldub kõrgemates hindades, mis võib kaasa tuua oodatust suurema inflatsiooni. Ekspordikasv püsib lähiaastatel üle kümne protsendi. Aasta pankade kiire kasvu taga pärast kullahoiuse lepingu sõlmimist üldjuhul võib taoline laenu taotlemise lihtsus sissevool, kasvanud sissetulekud ning üldine. Jooksevkonto puudujääk niipea ei vähene.

Sisukokkuvõte

. Tööpuuduse langus pidurdub ligikaudu viie protsendi tasemel.

Majanduskasv on kiire, kuid on märgata kasvu aeglustumist.

. Ettevõtete tootlikkuse kasv ja sellest sõltuvad palgad, konservatiivne rahandus- ja majanduspoliitika ning tugev finantssektor aitavad vähendada majanduse võimalike tagasilöökide ohtu selle kümnendi lõpul. Eesti ekspordinõudlus jääb järgneva paari aasta jooksul tugevaks, kuna meie peamiste väliskaubanduspartnerite Soome ja Rootsi kiire majanduskasv jätkub. Tarbijahindu jäävad mõjutama nii nafta- kui ka soojusenergiahinnad. Käesoleva aasta alguse kiire palgakasv jätkub või isegi hoogustub. Riigieelarve Valitsussektori kulutused kasvavad sellel aastal mõnevõrra kiiremini kui eelmisel aastal, kuid kasvutempo jääb vastavalt riigi eelarvestrateegiale prognoosiperioodi jooksul umbes sama kiireks kui SKP kasvutempo. Lisaks soosivad inflatsiooni alanemist valuutakursside muutused. Ehitus- ja kinnisvarasektor töötab tootmisvõimsuse piiril. Majanduskasvu soodustab endiselt eeskätt sisenõudlus. aastani püsib majanduskeskkond hea. Jooksevkonto puudujääk ei hakka vähenema enne, kui sisenõudluse kasvutempo taandub. Senise statistika kohaselt on ettevõtete kasumlikkus jäänud tänu hindade tõstmisele ja tootmismahtude suurenemisele kõrgeks. Kiire kasvu taga on kõrge tööhõive ning sissetulekute suurenemine, aga ka laenude kerge kättesaadavus. aastat peaks inflatsioon siiski alanema. Edaspidi on põhiküsimuseks, kuidas ettevõtted suudavad tõsta tootlikkust ning katta sellega palgakulusid. Seda toetavad eelkõige sissetulekute ülikiire kasv ning väliskapitali suur sissevool. Tootmisressursside ja tööjõu nappus ning tööjõu kallinemine võivad siiski hakata märgatavalt kahandama mõne sektori konkurentsivõimet

Märkused