Aga isegi rahvusvahelisel tudengil on laen ilma pangaväljavõteta ning ülimõistvad kolleegid

Joonatani, kes oli Helilt saanud aastaid ülalpidamist, raha ning tema kulul ka hariduse, ei näinud keegi. Siis aga sain järk-järgult aru, et tegelikult ei tunne ma Helit üldse. “Heli Hääl suri täna hommikul, pärast seda kui ta Minnesota psühhiaatriahaiglast välja lasti. CCJE märgib samas, et suures osas riikides on esmalt vaja Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust riigi kahjuks ja alles seejärel saab taotleda lõpliku otsuse ülevaatamist. Peale leerikooli ning pikki aastaid meie koguduses pidas Heli end tõeliseks teoloogiks, olgugi, et tal mingit formaalset haridust ette näidata ei olnud. Formaalsel, protseduurilisel tasandil on institutsionaliseeritud dialoogi näiteks eelotsuse menetlus, mida rakendatakse Euroopa Ühenduste Kohtus. Vaat seal rannaskäigul saingi äkki aru, et Helil on mingi salajane probleem, mida ta minugi eest varjab. Ta kogu olek oli kuidagi vaevatud ning jäi mulje, et tal on mitu rõhuvat, ülimalt varjatud saladust. Samas nõutakse vaid üksikutes riikides kohtunikukandidaadilt nende ainevaldkondade süvateadmisi. Ebamäärasuse vältimiseks peaksid kohtud, kui vähegi võimalik, tõlgendama ja kohaldama siseriiklikke õigusakte ning arendama siseriiklikku kohtupraktikat nii, et see toimuks kooskõlas Euroopa õigusega ja rahvusvaheliste ja Euroopa põhimõtete ja arusaamadega. Me kohtusime, nagu alati, Pirita rannahoone lähedal ja mina pakkusin, et ostame kioskist nii pudelivett kui jäätist. See tema isegi naiivne ning lapselik vastuvõtlikkus usule, nagu seda tõlgendas meie staarpastor Märt, oli omajagu liigutav. Ta eskorditi kohalikku politseijaoskonda ning sealt juba kiirabiga psühhiaatriahaiglasse. Näiteks “jumal”, “usk”, “surmapatud”; isegi sõna “patt” ise.

Maailma Vaade Nr11 2010 - Lehekülg 17 - Google’i raamatute tulemus

. Aga midagi oli temas teisiti pärast salapärase võõra ilmumist ta ellu, mille avastasin juhuslikult ühel suvisel rannaskäigul. Õigem oleks veel öelda: muundus. aastal Kadrina kirikus ülisalaja. Enamikul juhtudel sätestatakse primaarsus riigi põhiseaduses üheaegselt põhiseaduse primaarsusega. Ma suudangi sellest rääkida ainult kui “sellest”. Mõnedes riikides tuleneb rahvusvahelise õiguse primaarsus riigi kõrgeima kohtu otsustest. Talle üritati küll ka ettevaatlikult selgeks teha, et tema Andyt ei pruugi sellisel kombel olemaski olla. Aga isegi rahvusvahelisel tudengil on laen ilma pangaväljavõteta ning ülimõistvad kolleegid. Ta ei ostnud enam uut tema poolt armastatud Eesti disaini, vaid käis ikka ühtede ja ja samade riietega. Seotud lood:     Heli oli empaatiline, helge, väga intelligentne ning abivalmis. Tavaliselt asetseb Euroopa inimõiguste konventsioon hierarhias riigi põhiseadusest madalamal, ent parlamendis vastu võetud seaduste suhtes siiski eripositsioonil; praktikas on selle põhimõtte elluviimisel kasutusel mitmed erinevad variandid. Helis käivitus mingi raevu-ja vihareaktsioon kohe, kui etenduse pealkirjas olid teatavad sõnad. Samuti peavad nad siseriiklikku õigust tõlgendama vastavuses Euroopa standarditega. Igal juhul ei näinud ma varsti pärast Heli ja noormehe kohtumist pastor Märdiga neid enam koos ega Joonatani jumatateenistustel.

Raivo Vare: tuuline rahvusvaheline keskkond – Edasi.

. Ta lubas välja kirjutatud ravimeid edasi võtta, kuni on Eestis psühhiaatri juurde läinud. Meilidele ta ei vastanud, Messengeris polnud ammu olnud. Erinevate riikide kogemus näitab, et mitteametlik dialoog väikese mastaabiga ürituste raames on osutunud kõige viljakamaks. On üks alternatiiv, mille kohaselt siseriiklik kohus peab oma menetluse peatama ning edastama asja arutamiseks konstitutsioonikohtule. Et Heli maksab kinni ka Joonatani õpinguid. Kui jahmunud pererahvas oli Helile korrutanud, et kahjuks ei ole seal majas nende teada kunagi mingit sõjaväelast elanud, hakkas Heli nende peale karjuma. Samamoodi peaksid kohtunikud, kui vähegi võimalik, sätteid tõlgendama viisil, mis on vastavuses rahvusvaheliste standarditega, isegi kui need on paika pandud „pehme õigusega”. Ja siis ilmus mu postkasti kaart, posti pandud juba kümme päeva varem Minnesota Citys. Meist sai varsti head sõbrannad. Helil ei olnud mitte mingisugust kindlustust ning Minnesotasse oli läinud ta üheotsapiletiga. Tulnuks tegu ilmiks, järgnenuks vallandamised ja keelud. Seal on sõnad «hellad on su kerkokellad». Ta väitis, et tal on raha, et Eestisse tagasi lennata. Siseriiklikel kohtunikel tuleb sageli uurida, kuidas teiste riikide kohtunikud rahvusvahelisi ja Euroopa norme kohaldavad ja/või tõlgendavad ning nad on varmad üksteise kogemustest õppima. Kohtunikele mõeldud koolitus peaks hõlmama kohtute seisukohast olulisi spetsiifilisi aspekte ning koolitusel tuleks jagada asjakohaseid õppematerjale, sealhulgas kaugõppeks mõeldud materjale, mida levitada üle interneti. Jahe, viisakas, kurb hääl. Ka seal, kus kohtunikud saavad õigusteavet kas elektrooniliselt või paberkandjal, ei sisalda riikide ametlikud teatajad kuigi sageli informatsiooni rahvusvahelise ja Euroopa õiguse kohta. Panin tähele, et mu sõbranna käed värisesid õrnalt, kui ta telefoni haaras. “Issand, sina oled suur ja kõikvõimas! Palun aita Helit!”Issanda teed on imelikud, öeldakse. Matustel oli väga palju rahvast. Jutuhoo sisse saanud, kõlab Heli hääl jälle heledalt nagu plikal, kontrastiks supersoliidne mustervanaema imidþ.

Mõned märkused rahvusvaheliste lepingute erikeelsete.

. Publik muutus kannatamatuks. Siin on väga huvitav! Jumal õnnistagu sind ka, nagu ta mind on õnnistanud ja mulle nüüd lõpuks sobiva abikaasa saatnud. «Disklafi sain vaid korra,» naerab lauljanna. Mõnikord annavad muud institutsioonid, nagu kohtunike väljaõppekeskused, koolituskeskused või kohtute haldamise asutused, informatsiooni rahvusvaheliste ja Euroopa kohtute viimaste lahendite kohta. Või isegi moondus.Kui ta meie ühele pikale pühapäevasele jumalateenistusele tuli, oli ta nooremas keskeas, elegantselt riides, vaieldamatult kena naine. Ühel pühapäeval ei ilmunud Heli kirikusse. Kasulikke partnereid võib selleks leida Euroopa tasandil tegutsevate koostööprojektide kaudu. Mõned riigid siiski annavad välja spetsiaalseid infokirju teabega rahvusvahelise õiguse kohta. Kohtunik peab tundma ja oskama kohaldada rahvusvahelist ja Euroopa õigust, eriti inimõiguste küsimustes. Samas on riike, kus kohtud on kohustatud kohaldama siseriikliku õiguse sätteid isegi juhul, kui need on vastuolus näiteks Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Paljudel juhtudel peavad nad seda vahetult kohaldama. Joonatan oli Helist ikka väga palju noorem, kuid tollal neljakümnendate keskpaika jõudnud naine lootis, et äkki on tal veel võimalik oma bioloogilisi lapsi saada. Siseriiklikele kohtunikele võiks anda laiemaid võimalusi ka Euroopa Inimõiguste Kohtu toimimises osaleda. Laulus pidi «kerkokellad» «aisakelladeks» muutma. Kuigi Euroopa riikides on kohtunike väljaõppe ja täiendkoolituse süsteemid erinevad, on rahvusvahelise ja Euroopa õiguse alane koolitus võrdselt oluline kõigi Euroopa kohtutraditsioonide jaoks. Ta telefon ei vasta, aga ma kavatsen ise kohale minna. Nimetatud eesmärgi saavutamise vahendid on kohtunike koolitus, asjakohase teabe ja dokumentide kättesaadavus, aga ka kirjalik ja suuline tõlge. Need ei saanud olla head uudised, mida see ametnik oli mulle oma viisaka, kuid kurva tooniga just edastamas! Just nii oligi, kahjuks. Käesoleva arvamuse eesmärgiks on saavutada rahvusvahelise ja Euroopa õiguse, eeskätt inimõiguste õiguse kvaliteetne kohaldamine. Samas teatas ka Heli, et ta ei saa neid naiste palveõhtuid enam enda juures korraldada, viidates suurenenud töökoormusele. Mu psühholoog väidab, et tegu on loomuliku reaktsiooniga traumale. Aga isegi rahvusvahelisel tudengil on laen ilma pangaväljavõteta ning ülimõistvad kolleegid. Nubuknahk on saadud looma naha positiivsena äri laen 25000 tugev tarbimine. Oli näha, et pisarad ei ole just kaugel. Heli oli selle ettepaneku peale silmanähtavalt häiritud. Mu telefon helises, tundmatu kohalik lauatelefoninumber. «Minu enim soovitud laul on kindlasti olnud Russelli «Mälestus» Rabindranath Tagore sõnadele,» räägib lokkispäine lauljanna. Ning varsti toimusid tema juures juba iganädalased palveõhtud, kust võtsid osa ainult meie koguduse naised. Nii läks veel aastaid, Heli käis ikka meie kirikus nii pühapäeviti kui kõigil kirikupühadel, annetas usinasti ning käis korduvalt pastor Märdi poolt korraldatud Iisraeli-reisidel. Appi! Ma tundsin paanikat ega osanud midagi teha muud peale oma koduses elutoas palves põlvililangemise. Meil tekkis traditsioon: käia aegajalt koos teatris. Heli Lääts laulis ikka «kerkokellad», austusest Tammsaare algtemaatika vastu. Hea lugeja, leidsime Sinu arvutist pahavara Kontrolli oma veebilehitseja lisasid või pöördu abi saamiseks IT-spetsialisti poole. Tuleks kaasa aidata koostöö suurenemisele kohtute tsentraliseeritud ja kohalike dokumenditeenistuste ja/või raamatukogude ning väljaspool kohtusüsteemi tegutsevate raamatukogude ja dokumendikeskuste vahel. Sellele oli kummaliselt halvasti loetava käekirjaga, nagu väriseva käega kritseldatud: “Armas Marita! Jõudsin kohale, homme kavatsen Andy juurde minna. Heli hakkas nimelt rääkima, et tajub deemoneid enda ümber, et Ameerika on nende poolt tervikuna üle võetud ja et ainult palve aitab. Tema tinakirstu ja surnukeha transpordi maksis kogudus. “Pole hullu, meil kõigil on mõnikord näpud põhjas. Tundus, et kahenädalane esmane ravi aitas ning välja kirjutati Heli näol viisakas daam, kes kinnitas, et saab aru, et ta jäi siin Ameerikas äkitselt haigeks. Teine tendents on, et kohtupraktikale omistatakse pretsedendi staatus ning siseriiklikud kohtud peavad seda järgima. Heli, kes küll minuga senisest tunduvalt vähem suhtles nüüd, tunnistas mulle siiski, et ta on ise võtnud ühendust nende tema sõnul jumalateotajate lavastajatega ning üritanud neid usuasjus valgustada. Panin tähele, et sotsiaalmeediaski, mis oli Eesti disaini ja teatri kõrval Heli kolmas kirg, oli ta kuidagi vihane ja ärritunud ning süüdistas küll üht, küll teist avalikult satanismis. See, mis juhtus umbes viie minuti pärast, on sellele ütlusele parimaks illustratsiooniks. Poja olid röövinud aga poliitikute käsilased, kes tahtsid teda kinni hoides ära hoida saadiku mõrva. Nad olid just võitnud ülemaailmse noorsoo ja üliõpilaste laulufestivali. Oi, kirik oli keelatud teema. Vähemalt seda inimest mitte, kelleks Heli nende aastate jooksul, kui ta meie koguduses oli, muutus. «Aga kõige rohkem aastaid olen laulnud «Ei me ette tea» filmist «Mees, kes teadis liiga palju».» Sel palal on oma lugu. CCJE õhutab koostööle riigisiseste koolitusinstitutsioonide vahel ja leiab, et teave selliste kursuste ja nendes osalemise võimaluste kohta peaks olema läbipaistev. Suhtlesime ka väljaspool koguduse tegevust: nii palju kui temal oma dotsenditöö ning minul tehase tegevjuhina vaba aega üldse oligi. Niisugused võimalused tuleb kohtunikele tagada spetsialistide abiga ja kui tarvis, siis tsentraliseeritud teenuse vormis, millega tagatakse kohtunike informeerimine suuremal määral kui pelgalt nende tööks hädavajalik on. Joonatan ei meeldinud mulle kohe algusest peale, kuna mõjus minu jaoks libeda pleiboina. «Vahel jäime vahele ka, aga siis tegime lihtsameelse näo: me ei teadnudki! Enam seda laulu kavva ei võta!» Ülo Vinteri «Põhjamaa» laulis Heli Lääts kuulsaks juba seitsmekümnendail. «Aga tollased punabossid olid võibolla isegi liigutatud ja vaatasid mu laulmisele läbi sõrmede,» meenutab Heli. Selle kimbu küljes oli lint, millel kiri: “Oma kihlatut ning armsamat mälestab Andy”. Heli kasutas enda kohta terminit “beebikristlane” ning oli usust vaimustuses, käis korralikult leerikoolis, igal pühapäeval meie kuni kolmetunnisel jumalateenistusel ja kurtis mulle, et keeltes rääkimine tuleb talle raskelt. Seetõttu peab kohtunik olema valmis end kursis hoidma õiguspraktika rahvusvaheliste arengutega ja neis osalema. Pastor Märt aga soovitab ainult palvetada. Ja kui see pole ikkagi võimalik, siis koos Joonataniga neid lapsendada. «Väga lihtne oli alt vedada,» itsitab Lääts. Heli oli eluaeg palju teatris käinud ning oskas avada ka esmapilgul mittemidagiütlevate etenduste tagamaid - teatriajaloo kontekstis - lausa imeliselt kaasahaaraval viisil.Ka käisime igal suvel vähemalt korra koos rannas. Ma arvasin, et olen ühtlasi ta sõbranna. Ta oli helistanud uksekella ning nõudnud kedagi Andyt, kes olevat erusõjaväelane ning hiljuti Iraagist missioonilt tulnud. Piiripunktis oli ta öelnud oma USA reisil viibimise elukohaks ühe Minnesota City äärelinnas asuva maja aadressi. CCJE leiab, et on oluline, et erinevate riikide kohtunikud tagaksid rahvusvahelise ja Euroopa õiguse, mis seaduslikkust propageerib, austamise selle õigusega nõuetekohaselt arvestades sõltumata sellest, missugune on siseriiklik õigussüsteem. Aga ta tormas pealtnägijate sõnul ise veoauto alla ja sai kohapeal surma. Hädasti oli vaja võitu kontsertidega tähistada. «Meil oli Tennosaarega Kuressaares mitu kontserti, aga elektrijaama kollektiiv kutsus meid veel eraldi. Teavet võib leida ka riigi perioodilistest õigusväljaannetest. Samast majast oli ta oma esimese Ameerikas viibimise päeva õhtul arreteeritud. Mahhinaatorite räpased mängud ja päästev muusika, sümboolne ka Heli jaoks.

Ta oli haiglas akuutse psühhoosi tõttu.” Mu käest küsiti, kes maksab surnukeha kohaletoimetamise tinakirstus, Heli vana isa ei olnud nad kätte saanud. Mina olen Marita, Heli koguduseõde. Enamikus riikides ei ole võimalik taotleda sellise rikkumise tuvastamist ega hüvitist selle eest enne, kui Euroopa Inimõiguste Kohus on rikkumise tuvastanud. Haiglas diagnoositi pidevalt kriiskaval ja palvetaval naisel psühhoos koos hallutsinatsioonidega. Seadusandjad peaksid kaaluma võimalust menetlusõigust muuta, et abistada siseriiklikke kohtunikke selle üle-Euroopalise ülesande täitmisel. Heli kontserdikavas ei küündinud see arv üle kümne. Me siis esinesime ja panime raha tasku, filharmooniast eraldi.» Pooleaastane esinemiskeeld kestis vaid kolm nädalat. Nii konkreetseid inimesi kui näiteks teatrietendusi. Ma helistasin talle, telefon oli välja lülitatud. Poeg hakkas viisi vilistama ja ema kuulis seda. Jah, Heli oli mulle pihtinud, et on temasse armunud ning et nad lähevad pastor Märdi juurde rääkima, et see nad laulataks. Need on tingitud info kättesaadavuse probleemidest, „psühholoogilist” laadi probleemidest ja spetsiifilistest õigusprobleemidest. Ma rõhutan: see oli aeg, kus Aafrika internetipetistest polnud keegi veel midagi kuulnud!Heli ei annetanud enam kogudusele raha ning hoidis kõrvale ühistest väljasõitudest ning reisidest, väites, et tööl on kogu aeg kiire. Ootas kogu aeg, mil kohvile kutsutakse. Kahtlustan, et noor pleiboi oli pettunud, et Heli pärandas oma kesklinnakorteri mitte temale, vaid kogudusele.Aga vahetult enne matuseteenistuse algust saabus rahvusvahelisest firmast kuller suure valge kimbuga. “Mul… Mul ei ole praegu üldse raha…” Vaatasin Helile näkku, tema hirmunud ja kimbatuses ilmet ning värisevaid huuli

Märkused