Armastus- ja kuuluvusevajadus vajadus kuuluda laenuportaal enda jaoks olulisse rühma ja tunda, et temast hoolitakse igaüks toimigu nii, nagu ta on oma südames

Elu ja armastus – Vikipeedia

. Pärast Aristophanest kõneleb Agathon, kelle kõne on eelviimane ja pärast teda peaks kokkulepitud järjekorrale vastavalt kõnelema veel Sokrates. Nad jäid alla, kuid Zeus halastas neile, et jumalate austamine ja ohverdamine jätkuks. Mõlemasoolise olendi üheks pooleks olevad mehed armastavad naisi. Armastuse erandlikud vormid võivad põimuda vihkamisega ning isegi ajendada armastuse objekti või ka armastajat ennast hävitama. Eelduseks inimeste armastusevajaduse hüpotees. Autolaenu puhul tuleb omada ka omafinantseeringut, milleks on 10% auto maksumusest. Kes näeb, et kehaliselt inetu inimene on hea, see näeb, et ta on kaunis. Armastus on iha head jäädavalt vallata. California: Sage Publications. Selle kontseptsiooni järgi on bioloogiline armastus armastuse vorm, mida avaldatakse seksuaalselt, romantiliselt ja läbi kire. Armastus- ja kuuluvusevajadus vajadus kuuluda laenuportaal enda jaoks olulisse rühma ja tunda, et temast hoolitakse igaüks toimigu nii, nagu ta on oma südames. Need, kes pooldavad sotsiaalsete normide põhimõtet, otsivad armastuses sotsiaalset survet. Eelviimasena, pärast viit eelnenud kõnet, esineb Sokrates oma filosoofilise armastuse kontseptsiooniga ning lõpuks esineb hilinenud Alkibiades, kes esitab Sokratest armastaja ideaalina. Siia rühma liigitab Murstein psühhoanalüütilised ja narkootilise armastuse kontseptsioonid, kuna armastuse eesmärk on üks: põgenemine iseenda eest. Kiindumuse staadiumis muutub oluliseks isiklik side ja truudus partnerile.

Inimene peab jõudma taipamisele, mida ta tegelikult ihaldab ja armastab. Nende vooruslike hingede seltskonnas kiigub ta sotsiaalse ja moraalse ilu tasandile. See, mis on tõeliselt kaunis, peab olema hea, ja see, mis on tõeliselt hea, peab olema kaunis. Igaüks neist olenditest oli ligikaudu kerakujuline, nelja jala ja käega, kahe ühesuguse vastassuunda pööratud näoga ümaral kaelal ning ühe peaga, mida võis vastassuunda pöörata. Seksuaalse püüdluse olemasolu eristab olulisel määral erinevaid armastusi. Nii ei taandu armastus ei emotsiooniks, vajaduseks ega käitumisviiside komplektiks. tänapäeval kaassõltuvuse kontseptsioon, näit Melody Beattie, "Kaassõltuvusest vabaks" kas siis armastus on inimese areng;Minu Ise areng. Zeus viis inimeste suguelundid keha teisele küljele, nii et mõned inimesed said teineteist emmates uusi inimesi sigitada. Vastavalt jagas ta ka armastuse kolmeks liigiks: ehk meeleline armastus. Ideaalne armastaja läbib viis staadiumi. Psühholoogia, psühhiaatria ja seksuoloogia uurimisvaldkonnad ning romantilise armastuse uuringud on kaasajal mõneti kattuvad. Armastus hoiab kõike koos, vaen lahutab ühe vastandite paljuseks. Selle alusel on armastus kolme teguri interaktsioonide tulem. Tihti käib armastusega kaasas ka romantiline armukadedus, soovimatus oma armastatu lähedust teistega jagada. Oksütotsiiniretseptorid vajavad seondumiseks kolesterooli ikka -östrogeeni ja testosterooni tarbeks. Armastusele on pühendatud Platoni dialoog "Pidusöök".

Armastus – Vikipeedia

. Selle hüpoteesi kohaselt suurendab neurohüpofüüsi poolt vereringeesse eritatav oksütotsiin usaldusekalduvust, empaatiat, ka leevendab oksütotsiin stressihormoonide sünteesi, mis muudab hirmu ja ärevust. Harvardi Ülikooli sotsioloogia osakonna asutaja komi-vene-ameerika sotsioloogi Pitirim Sorokini armastuse kontseptsioon koos allikate, vormide ning armastuseenergiaga, mida kaasajal vaadeldakse armastuse kontseptuaalse mudelina.

Armastus (Pikk ja lai on armastuse tänav) - VÄLIHARF

. Üks inimesi kõige enam huvitanud ning kunstis enim käsitletud armastuse liike on erootilis-romantiline armastus. Kõik muud kaunid asjad osalevad temas. See on hüve idee või ilu idee. Sel juhul aga pole põhjendit, miks kohelda ka neid, keda armastatakse, erinevalt. Mitmed neist mitteprokreatiivse seksuaalse käitumise praktikatest on kriminaliseeritud. Pole selge, kas sünteetilise armuhormooni ninakaudse manustamise uuringute tulemusi saab üleselt rakendada kõikidele koeratõugudele, kuna koerte tõuaretusel on pikad traditsioonid ja lisaks eristatakse ka neil erinevaid karaktereid. Erinevate maade kultuurilugudest leiame armastuslugusid, mille päritolu pole, nagu luule ja kirjandusegi puhul, selge. Nemad on parimad, sest nad on kõige mehelikumad. Inimene võib armastada näiteks tarkust. Psühholoogid defineerivad romantilist armastust erinevalt. Psühholoogilised käsitlused vaatlevad armastust ka kui sotsiaalset ja kultuurilist nähtust. Seda armastust tajutakse intellekti abil. Armastus võib olla vastastikune või ka vastamata. International Journal of Psychology. See käsitus erineb ka vaatest, mille järgi armastus on isiksuse või kogemuse aspekt, mis ei piirdu konkreetsete inimeste ja olukordadega. Inimene, kes midagi armastab, taotleb head, mis selles peitub. Inimestel tõenäoliselt armastamisvõimekust jaguks, kuid osadel sotsiaalselt võimekateks programmeeritud robotitel tuleks läbida Turingi test. Selle skaala kohaselt ei ole bioloogiline armastus armastuse skaalaga positiivses korrelatsioonis. etaloniks on armastus sõbra vastu. Kontseptsiooni järgi saab sotsiaalseid suhteid analüüsida ka tasuvusanalüüsi alusel. Autonoomne närvisüsteem juhib lümfisüsteemi talitlust, seetõttu on romantiliselt armunud olek ja immuunsus otseselt seotud. Helen Fisher pakkus välja armastuse kolm faasi: iha, kiindumus ja seotus. Talle omistatakse kolme armastuseteooria loomine, kuid uurijatel on raskusi nende rakendamisega empiirilistes uuringutes. Järgmisena taipab ta, et hinge ilu on väärtuslikum kui keha ilu. Avicenna uurija ja tema armastusetraktaadi tõlkija Emil L. Encyclopedia of Social Theory. Armastus algab ihaga, mille juures mängivad tähtsat rolli seksuaalinstinktid ja füüsilised signaalid. Armastus on levinud ja oluline mõiste paljudes religioonides, kus nõutakse armastavat pühendumist mõnele jumalusele või usutakse, et jumal või jumalad armastavad oma palvlejaid. Selleks, et antud ühiskonnas oleks võimalik elada tuleks luua perekond ja armastuseks nimetatakse siin allumist sotsiaalsetele normidele. eluaastaks on vähemuses need, kes ei soovi romantilist armastust või seksuaalset kirge kogeda ja/või ei ole seda juba teinud. Ta hakkab kontempleerima institutsioonide ja üllaste tegevuste ilu. Siis sündis alguses , mis oli vaimu esimene seeme." on algtung, mis hoiab nähtuvat maailma alal, sansaara taga seisev jõud. Kõigepealt armub ta konkreetsesse inimesse, kelle välimus on eriti ligitõmbav. Äsja armunud inimeste ajuskaneeringud näitavad, et neil on aktiviseerunud sama ajupiirkond mis nälja, janu ja uimastisõltuvuse puhul. Heteroseksuaalsete suhetega ei seostatud vaimset armastust. Inimese ja teiste liikide neurokeemia-alaste ja käitumise hormonoloogiliste uuringute raamistiku seosed pole selged. Et aga mässu edaspidi ära hoida, tegi ta inimolendid nõrgemaks, poolitades nad. Emotsioonide teooria ühiseks nimetajaks peab Murstein emotsionaalset sõltuvust teisest inimesest ja sellistesse suhetesse astumine on meisse programmeeritud. Meessoost olendi pooled armastavad noorukina mehi ja mehena noorukeid. Patoloogiline pole mitte armastus, vaid armastusevajadus. Sünteetilise oksütotsiini toime emakale võib põhjustada lootel/vastsündinul: pulsisageduse langust, loote südame rütmihäireid, ajukahjustust, hapnikuvaegust ja isegi surma. Measurement of Romantic Love. Paraku on siin soolised iseärasused, naisekehas on eritusmäärad kõrgemad kui mehekehas. Seda saab kasutada ka suhete kvaliteedi, väärtuste jmt teiste armastuse tegurite hindamiseks. Levin jt on tema teoste põhjal koostanud ja valideerinud armastuse skaala SMILE. Kristlaste usuliste kohustuste hulka kuulub ligimesearmastus, mida on tõlgendatud mitte niivõrd emotsionaalse sidemena kuivõrd teadliku hoiaku ja valmisolekuna soovida ja teha inimestele head. Armastuse põhjused jaotab ta eri arvamuste järgi nelja rühma: isiksuse ebaadekvaatsus, isiksuse küpsus, sotsiaalsed normid ja füsioloogiline erutus.Isiksuse ebaadekvaatsuse all mõeldakse isiksuse patoloogiat. Armastuse bioloogilised teooriad ja mudelid käsitlevad seda ihulise tungi ja vajadusena, nagu nälg või janu. Armastuse peamisteks tõukejõududeks on peetud seksuaalset külgetõmmet ning kiindumust, mis kujuneb täiskasvanute vahel umbes samamoodi nagu ema ja väikelapse vahel. Psühholoogid, ja ka psühhiaatrid, uurivad muuhulgas ka armastuse erinevaid aspekte. Tõenäoliselt mängivad armastuse kujunemise ja kogemise juures rolli nii hormoonid ja feromoonid kui ka kultuuritaust. Pole üheselt selge, milliseks muudab koera, või loomapsüühika üldisemalt, inimesepoolne hülgamine, kas kurjaks või abiotsivalt depressiivseks olid ju nende eelkäijad looduses karjaloomad. Levinud on mitmed psüühilised teooriad. Sellisel tarkusearmastajal tekib palju kauneid ja hunnituid tundeid ja mõtteid, kuni ta lõpuks silmab ühtainust teadust, mis tegeleb iluga. Teda kujutati peamiselt tiivulise lapse või noorukina, vibu ja nooltega käes, mõnikord ka seotud silmadega. Armastuse bioloogia ja füsioloogia on keerulised. Armastus on seega terviku ihaldamine ja püüdlus selle poole. Ta vabaneb kiindumusest ilu konkreetsetesse kandjatesse, olgu siis keha, hinge või ühiskonna näol. Sellest ajast on inimene alati otsinud oma teist poolt. Hesiodose järgi sündis Eros algselt Kaosest. Neurotransmitterite ringluse toimel on märgata muutusi ka närvivõrkude aktivatsiooniradades ja struktuurides. See ilu on igavene, muutumatu ja absoluutne. Sorokini armastuse kirjeldused võib liigitada kas religioosseteks või ka sotsiaalfilosoofilisteks. Inimestevaheline armastus on nii põlvkondade ülene kui -vaheline. Kui see on sisse programmeeritud siis saab rääkida pigem vabaduse ja emotsionaalse sõltuvuse proportsioonides. Seetõttu tuleb välja, et armastus pole ei hea ega halb, jumalik ega loomalik, tark ega nõme, vaid täpselt vahepeal, sest armastus eeldab püüdlust, st vahepealolekut. Eristatakse kirglikku ja kiindumusarmastust. Moraal nõuab erapooletust: inimesi tuleb kohelda ühtemoodi, kui pole mõnd üldist ja moraali seisukohast olulist erinevust, mis kohtlemise erinevust õigustaks. Nii teevad inimesed kõike armastuse pärast. etaloniks on armastus jumala vastu

Märkused