Arutelu fookus peaks olema sellel, otsa, kus lubatakse laenata ülisuuri summasid ilma tagatiseta

„Lisaks paindlikele ja inimese vajadusi arvestavatele  õppimisvõimalustele ning inimeste tervise parandamisele peeti järgmisena oluliseks ettevõtluse konkurentsivõimet ja taristu arendamist,“ märkis Kattago. Seejärel sai hakata kontakte looma. Hea arutelu peab andma positiivse elamuse, püsima fookuses ning seda peaks olema võimalik sisukalt kokku võtta.“Äärmused on keerukad,” sõnab Annika. Siinkohal laen uuele kliendile intressita abiks krediidipanga väikelaen seotud tegevuste üle 5 aasta eralaenuandja abiga vaevalt teha unistusi. Pigem näpuotsaga,” lausub Margo.

Arutelu fookus peaks olema sellel, otsa, kus lubatakse laenata ülisuuri summasid ilma tagatiseta. Kui aga kategooria nimi on "Sport Tartus", nagu praegu kahjuks on, siis inimene seda kategooriakastist automaatselt kätte ei saa. „Aga me ei ole mingid arvamuspolitseid. Välja arvatud see PowerPointi punkt, see on festivali jaoks,” sõnab Margo. Ta avaldab lootust, et hea arutelutava kandub edasi Eestisse laiemalt.Margo ja Annika hinnangul on Eesti ühiskonnas toimuvas avalikus debatis mõningaid puudujääke, mida saaks ja tuleks arendada. Ja miks just sedapidi saab aru siis kui jõuad Austraalia jalgpalli, Kuuba pesapalli ja Brasiilia kabeni. Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago sõnul jõuti koos arusaamisele, et inimeste tervis ja haridus saavad olema olulise tähtsusega teemad strateegias. Samuti peab modereerimisel arvestama osalejate omapäradega – mõnda inimest on arutelus keerukam juhtida kui teist. Seetõttu peab debatis osaleval inimesel olema kindel seisukoht, mida ta peab oskama veenvalt argumenteerida. Nt kui inimene kategoriseerib Tartu spordiga seonduvat asja, siis sisestades kategooriakasti Tartu antakse kõik Tartuga seotud kategooriad. „Samas ei tahaks ka seda, et oleks rääkivad pead laval. „Kalambuuritsetakse, püütakse kellegi arvelt teravusi loopida, teha mingeid natuke sarkastilisi nalju.” Annika sõnul pole see sisukas, vaid pigem domineerib meelelahutuslikkus.

Mis on hea arutelu alustala? | Arvamusfestival

.

Graafik: kas pensioniiga peaks tõusma 70 eluaastani.

. Samuti ei tohi oma kriitikaga minna isiklikuks. Loodi detailne arutelu stsenaarium, kus oli kirjas, kes millest mingil hetkel räägib, millised ülesanded antakse ja kui kaua iga tegevus aega võtab. Kaasahaaravus ja meelelahutuslikkus ei peaks tulema enesenäitamisest ja teistele ärapanemisest, vaid eelkõige sisust.” ilmselt ei tohiks siin erandit teha. „Kuulajal on palju mugavam ja turvalisem mitte olla kaasatud aruteludesse,” lausub Annika. „Kui eesmärki pole, siis tuleb sellest selline jututuba, mis käib kuidagi juhuslikult teemast teemasse,” arvab Loor. Arutelu disaini käigus mõeldi läbi, kellega millest rääkida ja mis on arutelu fookus. Muide, oli kunagi ka asutus nimega Olümpiaettevalmistuskeskuste Koondis Eesti Sport, mida lühendatigi Eesti Sport.

Arvamusfestival | Sotsiaalministeerium

. Lisaks eelnevale abc laenud ma veel. „Me pole täna mõistnud väga hästi, milleks meid kohustab heaoluriigis elamine, peame tulevikku vaadates võtma palju julgemini eesmärgiks olla sotsiaalsed, abistama ka nõrgemaid ja lähtuma inimesest,“ märkis Kersti Kaljulaid. Arvamusfestivalil on võetud omaette eesmärgiks kuulajate kaasamine. Kolme peamise märksõnana Eesti tuleviku kohta toodi välja avatud, puhas, innovaatiline, hooliv. Debatis ei tohi karta kuulata teiste poolte argumente ning peab olema julgust oma argumente kahtluse alla seada. Hea arutelu alustalaks peavad Annika ja Margo üksmeelselt seda, et arutelu juht paneb alguses enda jaoks paika arutelu iva, mille ümber arutelu kujuneb. Moderaatorid pidid eri teemadega tutvuma, debatis osalenud poliitikutega suhtlema ning neile toimuvat selgitama. „Neid inimesi, kes on ise väga-väga jutukad, on natukene raskem modereerida, sest nad ei anna isegi hingetõmbepausi, et midagi vahele küsida,” leiab Annika. Rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk lausus, et pärast arengueesmärkide paikasaamist ootab ees täpsem analüüs reformide ja mõjude kohta. Just vastavalt paika pandud eesmärgile saab hakata ülejäänud arutelu üles ehitama.Annika ja Margo modereerisid eelmise aasta Arvamusfestivalil erakondade esimeeste debatti. Võimalusel ei kasuta me aruteludes esitlusmaterjale – las kõneleb inimene, mitte PowerPoint.„Need on mõistliku ühiskonna mõistlikult teineteisega rääkimise reeglid. „Me lubasime endale Margoga asju, mida üldiselt erakondade esimeestega arutelu korraldajad ei ole väga lubanud,” ütleb Annika. Sel põhjusel peab arutelujuht eeltöö käigus endale selgeks tegema, milliste vaadetega inimesed debatis osalevad, et vastavalt sellele teemasid tõstatada. Ka teiste Arvamusfestivalil osalejate käest küsiti poliitikutelt kuuldud mõtete kohta tagasisidet.Arvamusfestivali aruteludelt ei puudu lisaks esinejatele ja moderaatoritele kunagi teised festivalil osalejad. See on hea tava - me soovitame ja loodame, aga me ei kontrolli, ei keela ja ei karista,” lisab Margo. Aruteluks ettevalmistumine võtab tunduvalt rohkem aega kui arutelu ise – seetõttu alustasid nad ettevalmistustega kaks kuud enne festivali. Mõnedes aruteludes oodatakse neilt lihtsalt kaasa mõtlemist, teistes aruteludes aga ka aktiivsemat osavõttu. „Selle aasta lõpuks soovime strateegia tööversioon valmis saada, mis peaks andma suunad koos rahavajadusega kõikide valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele,“ märkis asekantsler. „Nii kaua kui see domineerib, siis ma arvan, et nii kaua me polegi lõpuni rahul.. „Me panime nad küllaltki dünaamilisse rolli, meil oli päris palju nii-öelda vilesid seal kasutusel,” lisab Annika. Võta suvaline arutelusaade või arvamusartikkel ja vaata, kui palju seal on tõestust. Hea arutelutava sõnastati soovina, millisena tahetakse näha arutelusid nii Arvamusfestivalil kui ka ühiskonnas

Märkused