Autolaen on suurem ja pikemaajalisem laen, kui näiteks kiirlaen, sellepärast tasub enne selle võtmist eriti põhjalikult kaaluda, kas laenu võtmine on õigustatud

Kuna müüjale tasumise või sõiduki vastuvõtmise täpne aeg ei ole teada, siis võib lepingu maksegraafikus esimeste perioodide intressimakse suurus tegelikkuses muutuda. Palun pöörduge meie poole, kui arve ei ole Teieni jõudnud, sest arve mittesaamine ei vabasta Teid liisingumakse tasumisest. Pange tähele – esitatud teabel on ainult informatiivne eesmärk ja see ei soodusta laenamist. Kui me liisingulepingu lõpetamise olukorras sobiva lahenduseni ei jõua ning Te krediiti ei tagasta ja muid nõudeid ei tasu, on SEB Liisingul õigus nõuda liisingusõiduki tagastamist ja selle müügihinna arvelt katta liisingulepingust tulenevad nõuded. Liisingusõiduki puuduste või sõidukimüüja tegevuse eest SEB Liising ei vastuta. Kui tagastatav sõiduk on kahjustunud või selle väärtus on muul põhjusel vähenenud, tuleb Teil tekkinud kahju hüvitada. Reeglina on tingimuste muutmine tasuline. Liisingumaksete suurused ja maksetähtpäevad kajastame maksegraafikus, mis on Teile kättesaadav ka SEB internetipangas. Liisingulepingu liigid Kapitalirent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks. Jääkväärtus tuleb tasuda liisinguperioodi lõpus sõiduki omanikuks saamiseks. Selles graafikutüübis on liisinguperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja krediidi osamaksed moodustavad annuiteetmaksest väiksema osa. Autolaen on suurem ja pikemaajalisem laen, kui näiteks kiirlaen, sellepärast tasub enne selle võtmist eriti põhjalikult kaaluda, kas laenu võtmine on õigustatud. * AS SEB Liising tegutseb sõidukikindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee. Pärast liisingufirmaga lepingu allkirjastamist ostab laenuandja auto ja registreerib selle ettevõtte nimele. Krediidi tagasimaksmine ja maksegraafik Liisingulepinguga seotud krediidi-, intressi-, käibemaksulaenu või käibemaksu, lepingu sõlmimise tasu ning kokkulepitud juhul kindlustuse eest maksmine toimub liisingumaksetena. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB üldistel kontaktidel. Meil on õigus liisinguleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega või kui jätate täitmata kindlustuskohustuse. Hiljem peab ostja auto kasutamise eest maksma fikseeritud kuutasu, mis sisaldab kokkulepitud intressimäära. Kui võtate müüjalt sõiduki vastu hoolimata selle puudustest, kannate puuduste kõrvaldamise kulud, kui puudusi ei kõrvalda müüja. Kõige sobivamad autolaenud või laenud auto ostmiseks või auto tagatisega laenud on need, mida saate endale lubada. Liisingulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Kui Te ei täida kindlustuskohustust ega esita vajadusel meile poliisi koopiat, esitame Teile leppetrahvinõude. Lisaks peate kandma sõiduki valduse taastamisega, sõiduki transportimisega, väärtuse hindamisega, müügikorda seadmise ja müümisega seotud muud kulud. Normaalse kulumi määramisel juhindume peamiselt "", mis on kättesaadav SEB koduleheküljel. Muudeks lepingu lõpetamise alusteks võivad olla ka liisingusõiduki kahjustumine või selle väärtuse oluline vähenemine, valeandmete esitamine, liisingulepingust või teistest SEB Liisinguga sõlmitud lepingutest tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmine jms. Krediidi kasutusse võtmine Sõltumata liisingulepingu liigist ostab Teie näidatud müüjalt Teie valitud sõiduki SEB Liising. Lisaks on Sul võimalik ise valida tagasimakse suurus ja tähtaeg ning, kui peaksid soovima laenu varem tagastada, saad seda teha ilma lisatasuta. Seetõttu on liisingumaksed maksepäevadel erinevad. Sissetuleku vähenemise korral saad muuta maksegraafikut, pikendades laenu tähtaega ja vähendades seeläbi igakuiste kohustuste hulka. Liisingumaksete tasumiseks pakume ka võimalust sõlmida SEB Pangas e-arve püsimakse leping, mis võimaldab SEB Liisingu poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorraldusega. Tõenäoliselt ei ületa maksimaalne laenusumma auto väärtust. Selleks et saaksite euribori tõusuriski maandada, pakume intressimäära fikseerimist. Meie liisingulepingud ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Kui Te kasutate taganemisõigust ja müüja on sõiduki Teile juba üle andnud, siis pärast taganemisavalduse esitamist tuleb sõiduk koheselt müüjale tagastada. Seda sellepärast, et kui auto on ostja nimele registreeritud ja seda ei kasutata tagatisena, võib seda igal ajal edasi müüa ilma pangale või laenuandjale teatamata. Lugege liisingulepingu tingimused hoolikalt läbi ning küsige liisinguhaldurilt lisaselgitusi. Liisingumakse tasumiseks esitab SEB Liising Teile enne igat maksepäeva internetipanka, e-posti aadressile või e-arvete e-keskkonda arve. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Samal ajal võib klient sõiduki kasutamist jätkata, kuid kui maksed hilinevad, on laenuandjal õigus müüa auto laenukulude katteks. Müügihinna tasumine müüjale tähendab krediidi kasutusse võtmist Teie poolt. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu liisinguperioodi jooksul maksepäeval ühesuurust krediidi osamakset, millele lisandub intress ja käibemaks või käibemaksulaen. Tähelepanu! Iga finantsteenus, sealhulgas autolaen, sisaldab vastutust ja kohustust nii laenuvõtjale kui ka laenuandjale. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis. Üldjuhul on maksete tasumine määratud kas annuiteet- või võrdsete põhiosamaksetega graafiku põhimõttel. Eritingimus võib sisult olla selline, mille täpne järgimine Teie poolt on lepingu kehtima jäämiseks oluline ning mille rikkumisel nõuame kindlasti leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, kohaldub viimane baasintressimäära fikseering kuni asendamise päevani või kuni baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmiseni. Mõelge läbi millised kulud kaasnevad liisingusõiduki ülalpidamise ja korrashoiuga: hooldus, remont, kütus, kindlustused, tehnoülevaatus, rehvivahetus jms.

Autolaen

. Üks tuntumaid ettevõtteid, mis sellist teenust pakub, on Mogo ja hiljem uurime selle pakkumisi lähemalt. Bondora laen on paindlik ja aitab suure väljamineku hajutada pikemale perioodile, hoides seeläbi igakuised kulutused kontrolli all. Pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused liisingu tagasimaksetega. Kui Teil on pretensioone liisingusõiduki või selle müüja tegevuse suhtes, peate oma küsimuste või pretensioonidega pöörduma otse müüja poole. Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks peate meile otsekindlustuse puhul esitama kindlustuspoliisi koopia. Laenutaotlused vaadatakse läbi lühikese aja jooksul ning vastus esitatakse väga kiiresti. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. See aeg on antud Teile liisingukohustuse võtmise üle järelemõtlemiseks. Kui olete aru saanud laenutoodete erinevustest ja olete valmis edasi liikuma, vaadake hoolikalt läbi need laenufirmad, kes pakuvad autolaene Eestis. See on kokkuvõtlik info liisingulepingu olulisemate tingimuste kohta. Samal põhimõttel tuleb intressivahetasu maksta ka lepingu ülesütlemisel. Sinu ülesandeks on hoolitseda selle eest, et vastav summa oleks kantud igakuiselt õigeks kuupäevaks Bondora kontole. Oli reede хhtu, me kolasime kaisus annan tasuta laenu, küsisin ma millal. Lisaks ei ole Bondora laenuga autot ostes kaskokindlustuse sõlmimine kohustuslik ning sõiduk saab Sinu omaks kohe pärast ostu-müügitehingut. Liisingulepingu eritingimused Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi. Oluline on märkida, et ettevõtted, mis pakuvad laenud auto tagatisel, paluvad registreerida auto laenufirma nimele, kuni laen tagastatakse. Samuti võid muuta makse tegemise kuupäeva, kui see peaks vajalikuks osutuma. Laen auto tagatisel on seevastu kättesaadav ainult neile, kes juba omavad sõidukit. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel , kuid võite alati võtta ühendust ka oma liisinguhalduriga. Liisinguperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Lepingus oleva läbisõidupiirangu ületamisel lisandub kokkulepitud tasu selle piirangu ületamise eest. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioon või soovid esitada kaebust, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kasutusrent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi kestel sõidukit kasutada selle omandamise kohustuseta. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kui tagastataval sõidukil on normaalset kulumist ületavaid puudusi, siis on Teie kohustus puudused kõrvaldada või nende kõrvaldamise maksumus hüvitada. Laenu hetkeseisu näed ja muudatusi saad taotleda, logides sisse Bondora kontole. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime liisingu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie kulud kasvavad. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. NB! Takistused liisingusõiduki kasutamisel ei vabasta Teid lepingu täitmisest ja liisingumaksete tasumisest. Siin tasute liisinguperioodi kestel sõiduki hinna koos intressidega ning kui kõik maksed on tasutud, siis saate sõiduki omanikuks. Tuleb täita lepingulised kohustused. Mõelge läbi, kas suudate intressimäära kuni viie protsendilise kasvu korral liisingumakseid endiselt tasuda. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut, näiteks käendajat. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Bondora laenu saab taotleda täielikult interneti teel ja laenupakkumine jõuab Sinu postkasti vaid loetud minutitega. Autolaen on suurem ja pikemaajalisem laen, kui näiteks kiirlaen, sellepärast tasub enne selle võtmist eriti põhjalikult kaaluda, kas laenu võtmine on õigustatud. Maksegraafikus kuvatud makse suurused võivad muutuda, kui korrigeeritakse intressimakset või kindlustusmakset. Siin ei toimu sõiduki nn väljaostmist liisingumaksete tasumisega, vaid Te kasutate sõidukit tasu eest ning liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mida ei pea liisinguvõtja tasuma. Mille poolest erineb Bondora laen autolaenust Bondora laen on tagatiseta väikelaen, mida võib kasutada igaks otstarbeks, sealhulgas auto või muu sõiduki soetamiseks. Müügi korraldamine on kirjeldatud liisingulepingus. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Et maksed ei ununeks, saadame Sulle selle kohta e-kirjaga ka meeldetuletusi. Sel juhul ei pea Te kindlustuskohustuse täitmist täiendavalt tõendama.

Autolaen Eestis - Laen auto tagatisel kuni 50 000 euro

. Teil on õigus küsida infot meie liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne lepingu sõlmimist, kui ka selle kehtivuse ajal. Siin on Teile abiks liisingu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid. Liisinguvõtja meelespea ja selgitused eraisikust liisingutaotlejale Liisingukohustuse võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Sageli on neid laene võimalik saada ilma KASKO kindlustuseta. Laenu võid taotleda Sulle sobivas mahus – Sinu otsus, kas vajad raha vaid autoostuks või soovid laenu eest katta ka täiendavaid kulusid nagu auto ümberregistreerimine, suverehvid, talverehvid ja esimene autohooldus. Kui viivitamisega tekkis ka kahju, hüvitate lisaks viivisele ka kahju. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne liisingulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Teil on võimalik sõlmida kindlustusleping SEB Liisingu vahendusel* ning tasuda kindlustusmakseid koos liisingumaksetega. Sõiduki kasutamise täpsemad nõuded sisalduvad liisingulepingus.

AUTOLAEN 2020 - laen auto tagatisel sularahas, kalkulaator.

. Liisingulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed, rikkumisega seotud kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Autoliisingu valivad tavaliselt isikud, kes soovivad osta kallimat autot või kes soovivad saada madalamat intressimäära ja kellele sobib olla autokasutaja, mitte omanik, kuni viimase makse sooritamiseni. Kuna kiirlaenudel ja sms-laenul on varustuskindlus ning sellest tulenevalt riikide tuleb igasse asutusse sisse lasta. Kui mõni uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga. Tutvuge kindlasti ka SEB Liising hinnakirjaga, mis on leitav SEB Pank veebilehelt ja SEB pangakontorites. Fikseerimata  intressimäär koosneb muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist. Nõusolekute väljastamine on reeglina tasuline. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.Intressi arvestame alates hetkest, kui olete sõiduki kätte saanud või kui oleme sõiduki eest müüjale tasunud. Me maksame ostuhinna müüjale, kui liisingu- ja müügileping on sõlmitud, sõiduk registreeritud SEB Liisingu nimele ning sissemakse ja lepingu sõlmimise tasu on laekunud. Intressimäär on märgitud liisingulepingus. Enne laenu taotlemist tuleb hoolikalt hinnata oma maksevõimet ja suutelisust täita lepingutingimusi õigeaegselt. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest. Pärast raha saamist saab tarbija osta auto kaupmehelt, üksikmüüjalt või isegi veebist. Palun tutvuge selle dokumendiga. Liisingulepingu tingimuste muutmine Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole kokkuleppel ja muudatus fikseeritakse lepingu lisaga. Seetõttu alustame intressiarvete esitamist pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti saamist ning vajadusel korrigeerime arvega esimeste perioodide intressimakset. Kehtiva kindlustuse olemasolu on väga oluline, sest krediidi tagatiseks on liisitud sõiduk ning meie mõlema huvides on, et võimalikud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Kohustuste ennetähtaegne täitmine, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui ostate sõiduki välja või leiate sellele ostja

Märkused