Eesti inimeste sissetulekutest 23 protsenti kulub laenude tagasimakseteks ja võimalikele raskustele finantskohustuste täitmisel pigem ette ei mõelda, loodetakse

Autolaenud on väikelaenud, mida võetakse auto ostmiseks. Pikaajaline töökogemus puuetega inimeste organisatsioonis, annab talle hindamatu teadmiste- ja kogemusepagasi. a omandasingi psühholoogi diplomi, mis viis mind töötamiseni erivajadusega inimeste tegevusjuhendajana. Teised Annelist: Anneli huumorimeel on ületamatu ja vajab kohati harjumist. Eesti inimeste sissetulekutest 23 protsenti kulub laenude tagasimakseteks ja võimalikele raskustele finantskohustuste täitmisel pigem ette ei mõelda, loodetakse. Eesti inimeste sissetulekutest 23 protsenti kulub laenude tagasimakseteks ja võimalikele raskustele finantskohustuste täitmisel pigem ette ei mõelda, loodetakse. Usun, et ilma liialdusteta võib öelda, et olen hingest inimõiguslane ning soovin seista selle eest, et erivajadustega inimeste huvid oleksid tagatud ja diskrimineerimiseta kaitstud olenamata valdkonnast. Teised Helenist: Helen on see, kes oskab töö juures luua õhkkonna, kus töötegemine läheb kiiresti ja õhtu jõuab kätte märkamatult. Ta on ka ise agar õppima – tunneb elavat huvi Eesti Puuetega Inimeste Koja toimimise, meie liikmete käekäigu ning koja eesmärkide saavutamise vastu. Töö kolmanda sektori organisatsioonis paelub eeskätt mitmekülgsete väljakutsetele lahenduste leidmise, uute algatuste käivitamise ja vajaduses pidevalt uusi oskusi ja teadmisi omandada. Anneli on tore kaaslane ning uskumatult töökas ja põhjalik, tehes oma tööd süsteemselt ja kohesetundlikult. Teised Meelisest: Kuigi esmapilgul võib tunduda, et Meelis veedab suurema osa oma ajast välismaal või lennujaamas, on ta vaatamata sellele meeskonna jaoks alati olemas. Kristi töötab meist kõigist enim eesliinil, silmast-silma nõustades. Eelnevas tööelus vastutasin erinevates hotellides klienditeeninduse, müügi, turunduse ja personali juhtimise eest. Teda iseloomustab kohusetundlikkus. Oma seisukohti kaitseb ta kirglikult, isegi kui see võib viia teda teistega vastuollu. Oleme märganud, et võimalus erivajadustega inimesi aidata, kasutades parimal moel oma kompetentse, paneb Kristi silmad särama. Määravaks sai Anneli mitmekülgne haridus, töökogemus valdkondades mida teistel meeskonna liikmetel polnud ning isiklikud kogemused. Ta on hea esineja, tähelepanelik kuulaja ning emotsionaalne suhtleja.

EPIKojas on minu ülesandeks suunata nii igapäevatööd kui vaadata strateegiliselt tulevikku, mis tähendab mitmekihilist vastutamist. Teised Marja-Liisast: Marja-Liisa oskab kõnetada meie klientide südameid. Igav ei hakka ja väljakutsed otsa ei saa. Iseäranis siis, kui kliendijuhtumid on keerukad, kuid lahenevad klienti päriselt toetaval viisil. Marja-Liisa muudab imeliseks tähelepanuvõime, mille abil ta märkab oma kolleegide ja klientide juures omadusi, mille mainimine paneb need inimesed ennast hästi tundma. Teised Taunost: Tauno, värskeim EPIKoja meeskonnaliige, oskas kohe “ujuda” kui ta meiega liitus – põhjuseks varasem pikaaegne kogemus Tallinna Puuetega Inimeste Kojast. Magistritöös uurisin erivajadustega üliõpilaste kõrgkooliõpingute kogemusi. EPIKoda on minu jaoks enam kui üksnes töö: see on eluviis, mille raames pühendun ennast kodanikujärelevalve missioonile, heade praktikate ja sidusamate kogukondade loomisele. Kristi on meie tiimi ainus jurist ning seeläbi meie kõigi jaoks oluline õppimise ja arengu allikas. Tööd tehes on Tauno heatujuline, mitmekülgne ja täpne. Eriline huvi ja võiks öelda, et isegi missioon seondub psüühiliste erivajadustega inimeste ning nende põhi-ja inimõiguste kaitsega. Koja töödes kõnetabki mind haridusega seonduv, olen panustanud erinevate teabe-, õppe- ja töömaterjalide ettevalmistamisse. Naudin ka erinevate ligipääsetavuse teemadega tegelemist ning meie kommunikatsiooni tegevuste planeerimist ja korraldamist, muuhulgas toimetan EPIKoja ajakirja Sinuga. Erivajadustega inimeste valdkonda on mind toonud puudega tütre vanemaks olemise kogemus.

Lemmikloomasaade "Pehme ja Karvane": Katrin Lusti koer Kuzmitš

. Teised Kristist: Kristi on meie meeskonna värskeim liige. Olen siiralt tänulik, et osutusin valituks ja olen saanud tegelda valdkonnas, mis mind südamest kõnetab. Ta märkab detaile, kuid oskab samal ajal ka suurt pilti silme ees hoida. Kuigi Kristi töö pole kergete killast, suudab ta mingi ime läbi säilitada optimistliku meeleolu ja sirge selja. Sisemise kutse najal asusin õppima paari aasta eest sotsiaaltööd ja eelviimasel kursusel proovisin õnne kandideerides EPIKoja peaspetsialisti kohale. Elu on toonud mulle palju väljakutseid ja olen tegelnud nii arhiivi töötajana kui värbamiskonsultandina renditööjõudu pakkuvates ettevõtetes. Ta järgis ekraanil olevaid juhiseid tagasiostmist, kui hilinemine eraisik annab laenu viis tundi, kuid ainult juhul, kui. Õnneks on meie väike meeskond ühtehoidev, tegus ja inspireeriv ning koos suudame ületada ka kõrgemaid latte. EPIKojas nõustajana töötamine on loomulik jätk senisele tööalasele ja isiklikule arengule ning loodan olla olemas oma teadmiste ja isikuomaduste pinnal nii erivajadustega inimeste kui ka ühiskonna jaoks, andes samas panuse ka toetava kolleegina. Soovides baseeruda inimlikkusele ja väärtustades kõike head ja erilist, mida on kahtlemata igas inimeses, soovin anda oma panuse inimväärikuse ja igaühe enesemääramisõiguse tagamisele.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

. Minu professionaalne teekond algas noorteühingust „Avatud Vabariik“, kus juba gümnaasiumi ajal viisin läbi rahvusvähemustele suunatud kodanikuhariduse lõimumisprojekte. Helen oskab oma stoilise rahuga ja kahe jalaga maa peal suhtumisega kiiresti lahendada probleemseid olukordi.. Näiteks hirmutas ta sellega meeskonna esimesel kohtumisel ja tööintervjuu käigus nii ära, et “EI” oli ikka väga lähedal. Seda võimaldab tema mitmekülgne haridus, kuhu mahub parasjagu psühholoogilisi ja sotsiaaltööalaseid teadmisi. On hea meel, et toona kõhutunnet usaldasime. Töö EPIKojas on vaheldusrikas – kohtun oma välissuhete arendamise ja Euroopa Liidu teemalises tegevuses väga paljude erinevate inimestega. Erivajaduse puhul on minu jaoks tegemist teemaga, mis puudutab elu loomuliku osana rohkemal või vähemal määral igat inimest

Märkused