Eesti rahvaluule arhiivi asutamine 1927 f onograf eerinud karksi kihelkonnast ripakile auto ostmiseks laen kavakindla ja sihiteadliku (sh riigikontrolli) auditiaruannetes

Suuremad laenusummad. Ilma selleta ei oleks Trad. Sadala kooliõpetaja Priidu Tammepuu oli üks sellistest missioonitundelistest õpetajatest, kes kohusetundlikult kohalikku pärimust aastakümnete jooksul jäädvustas.

Mis on KRATT? - Kratt

.

Eesti rahvaluule arhiivi asutamine 1927 f onograf eerinud karksi kihelkonnast ripakile auto ostmiseks laen kavakindla ja sihiteadliku (sh riigikontrolli) auditiaruannetes. Kuidas ma saan laenu ümber vahetada. ERA kogude sisu vastab folkloori mõistele kõige laiemas tähenduses, esindades mitte üksnes kitsamalt suulist kunstiloomingut, vaid vaimse rahvakultuuri kõikvõimalikke valdkondi. Suure rikkuse kõrval on mitmeid probleeme, nagu ühetaolisus, seosed kirjanduslike tekstide ja trükiväljaannetega, autentsusküsimused jm. Eesti rikkalikud lastepärimuse kogud on arhiivitöötajatele, folkloristidele ja folklooritekstide publitseerijatele vastuoluline allikmaterjal.

VEMU Doc: "Toidutoojad / Makers of Food" with English subtitles.

. Luuletaja Kristiina Ehin ja rahvamuusik Mari Kalkun lõid Eesti Rahvaluule Arhiivi kaitseks ka protestilaulu "Hädaabikõne peaministrile"."Ma ei ole elus varem ühtegi protestilaulu kirjutanud, aga see tekkinud olukord pani mind seda tegema. Ka eesti keeles uurimine, kui see on tehtud kõrgel tasemel," rõhutas Pihor."Siin on jällegi see probleem, et nende teadusprojektide hindajaks on tavaliselt välisretsensendid. Neid juhendasid kooliõpetajad, kes mõnikord võtsid rahvaluulekogumist tõsisemaltki kui laste vihkude kokku kogumist ja arhiivile saatmist. Selle juurde kuulub orgaaniliselt materjali teaduslik analüüs, uurimistulemuste ja allikmaterjalide publitseerimine, populariseeriv ja pedagoogiline tegevus. Siiski pakuvad need kogud uusi lähenemisvõimalusi digihumanitaaria meetodeid kasutades või näiteks rahvaliku kirjalikkuse teoreetilistest vaatepunktidest lähenedes.

Kirsipuu, Kasesalu ja BeatBand - Black Slacks (Terevisioon 11.03.2019)

. Tõenäoliselt seisab ees mõnede inimeste koondamine. aastatel üles tuhanded koolilapsed üle Eesti. Arhiiv on peale folkloristide uurimisbaasiks filoloogidele, etnoloogidele, ajaloolastele, sotsioloogidele jpt.. ERA materjale kasutab lai ring kõrg- ja rahvakultuuri loojaid, suguvõsa- ja kodu-uurijaid, pedagooge, kooliõpilasi jt

Märkused