Ekspresslaenude eesmärk on finantsabi osutamine ettekavandamata ja ettenägemata kulude ilmnemisel

INIMENE JA LOODUS: Tööd looduses. Täpsemat infot rühmade tegevuse kohta vaata rühmade alt. Areng taime- ja loomariigis.

Teiste pankade kontodele palume makseid mitte teha. Laenud.

. ELUKESKKOND: Valguse, soojuse, vee ja õhu tähtsus. MUUTUMINE LOODUSES: Aastaaegade vaheldumine ja rütmilisus. KOMBED JA TRADITSIOONID: Kodu ja perekonna väärtustamine. Tervisliku eluviisi teadvustamine.

Eesmärgid - Tabasalu lasteaed Tibutare

. Ekspresslaenude eesmärk on finantsabi osutamine ettekavandamata ja ettenägemata kulude ilmnemisel. Eluskooslused - mets, soo, raba, niit. REEGLID JA VÄÄRTUSED: Üldiste viisakusreeglite järgimine. Esivanemate looduskäsitlus ja rahvakalender. Moraalinormide tundmine ja salliv suhtumine erinevustesse. Tabasalu Lasteaed Tibutares toimub õhinapõhine õpe ning laste ja töötajate arengut toetav, laste eripärasid arvestav õppimismetoodika ja-kultuur. Lisaks on igal rühmal püstitatud oma pririteetne eesmärk, mis lähtub antud rühma laste arenguvajaustest. Sotsiaalsete rollide tajumine.

Muude ohtude teadvustamine.

Taotluse esitamine - Ekspressraha

. TURVALISUS: Liiklusohutusnõuete tundmine. Finantsvõlgnevuste korral, millistel tingimustel saab taotleda laenu tulenevad sõlmitud eesmärk ongi olla kõige verisem isikuandmeid (eelkõige nimi, isikukoodregistrikood

Märkused