Eliot, kes nõudis, et kiirlaenud tartus või kunstnikule tema osutatud teenuse

Reek: "Ma ei saa öelda, et mul oleks töö kellegagi paremini või halvemini sobinud. Näitleja õpib ennast tundma erinevatest tahkudest, kuna üks lavastaja õpib sind tundma ühest, teine jälle teisest kandist." Salme Reek vajas Lavastajat – tema suunavaid nõuandeid, tähelepanekuid, julgustavat sõna. Ükski päev ei sarnane eelmisega." Reek pidas ennast õnnelikuks inimeseks ja on öelnud: " Minu töö on mulle õnn. Samas tuleb teda tunnistada ”suureks”. Ta ise ütleb nii: "Ükskõik, millise ülesande näitleja sai, pidi ta elu eest tegema ikkagi rolli. Esmalt õppis Salme Reek kaks aastat Pärnu algkoolis. Paraku pole teatritöö selline, mille tulemust võiks katsuda-maitsta kui ahjusooja leiba. Nõnda, nagu tuhanded sõnaohtrad literaadid, kes õigustasid Mussolinist märksa gigantsema poliitilise eluka, Stalini tapahimu. Salme Reek ei ole kunagi ühestki rollist ära öelnud. Poundi soov kuulutada väärtuslikuks kõik, mis kirjutatud enne renessanssi ja kodanluse tulekut, avaldub ka ”Lugemise aabitsas”. Sinna püütakse iga hinna eest saada. Laps peab ise elus kogetu või teatriilmas nähtu põhjal arusaamisele jõudma, mis on hea ja mis halb. Samas on Pound maailma meelest ikka veel paha. Carl Sandburg on näiteks öelnud, et kogu modernistlik luule peab oma suundumuste ja edenemise eest tänulik olema eelkõige Poundile. Ehkki Feuchtwanger väärinuks ise karistust. Lõpuks mõisteti luuletaja hulluks ja see oligi ainus viis ta elu päästa. Poundi himu Mussolinit geeniuseks kergitada tuleb vaadata kirjaniku enda kõiksugu majanduslike ja kultuuriliste utoopiate kontekstis. Olles vaid oma juudi-uudishimus veidi pusinud Heines. Mõlemad vanemad olid pärit vaesest lasterikkast perest. Seeger, "Hannes Trostberg. Armsateks ja lähedasteks pidas ta ka kõiki neid lapsi, kellega raadios kuuldemängude lavastajana tööd tegi. Sellega võiks ka ju mingitel tingimustel nõustuda, kui mitmed uurijad ei kinnitaks, et Pound ei tundnud saksa kirjandust peaaegu üldse. Pärnus elasid nad Kuke tänaval ühes kitsukeses toas, hiljem asendus ühetoaline elamine kahetoalisega. Publik on ju ka partner, pean alati oskama minna tema liini pidi." Lasteteater ei tohtinud Reegi arvates olla rangelt didaktiline, näpuga näitamist ei pidanud ta õigeks. Reek: "Rolli teeb näitleja muidugi ise, aga see, mis kunstist kunsti teeb, tuleb vastastikusest mõistmisest lavastajaga." Noore näitleja jaoks pidas Salme oluliseks laval pausi pidamist. Salme Reeki peetakse Eesti teatri kõige kuulsamaks meeste ja poiste rolle kehastavaks naisnäitlejaks. Eensalu, muusikaline juht V. Gümnaasiumi ajal köitsid Salme Reeki ajaloo- ja keeletunnid. Kui leib on tehtud vastutustundetult, siis seda enam heaks teha pole võimalik. aastal ja väike tüdruk Grete V. Teatrikoolis õppimise ajal rakendati õpilasi ka I lennu lõpetanute asutatud Draamastuudio Teatri lavastustes. Teatritööle ei tooda kedagi vägisi. Koolist koju tulles kiikas ta sageli akendest sisse ja jälgis salaja inimeste askeldamist. Osast äraütlemine, ka siis, kui see tundus esialgu vastumeelne, ei ühtinud näitleja põhimõtetega. Kui tuleb naerukoht ja hakkan kohe edasi rääkima, võtan publikult mõnu ära. Vilde, "Pisuhänd", lavastaja A.-E. Tema luuleline peateos, eepiline poeem ”Cantos” on ilmselge gigantomaania sümptom, ent jäi lõpetamata ja on päriselt mõistetamatu ka visadele erudiitidele. Salme Reek peab end eeskätt Hilda Gleseri õpilaseks. Poundi kaitseks astusid välja Eliot, Hemingway, William Carlos Williams. Eliot, kes nõudis, et kiirlaenud tartus või kunstnikule tema osutatud teenuse. Vaimukalt distantseerib end autorist vürtsikas lõppsõnas tõlkija Udo Uibo. Särev, "Kõrboja peremees", A. Ent Poundist ei kujunenud klassikalist geeniust, alatasa jälitas teda hampelmanni-kuulsus. Hull oli Pound igatahes, ka väljaspool igasuguseid meditsiinilisi kaanoneid. Eike Värk, Lea Arme, "Salme Reek: noor vana daam". Ilmselt aitas tal paljude erinevate lavastajate tööstiiliga kohaneda püüe nende taotlusi mõista. Lapsepõlvest on Reegil lisaks teatris käimisele meeles ka kontserdid Pärnu ranna kõlakojas, mida terve perega kuulamas käidi. Lapsena meeldis Salmele hoovivärava alt välja tänavale vaadata ja inimesi jälgida. Näitlejale on juba seegi tohutu õnn, kui on suutnud haarata kas või kümmetki vaatajat.

Christoph Kolumbus – Vikipeedia

.

Ezra Pound õpetab lugema omal kombel - Eesti Päevaleht

. Teda ähvardas reaalselt elektritool. Kui Salme oli üheksa-aastane, viis isa ta Tallinnasse Draamateatrisse lasteetendust vaatama. aastal läks Salme Reek Draamastuudio teatrikooli katsetele ja lõpetas selle IV lennu. Baumani "Hüpiknukkude meistris". Smuul, "Musta katuse all", Eesti Telefilm, režissöör-lavastaja A.-E. Paraku olid teiste maade külastamise võimalused nõukogude ajal piiratud. Pärast Eesti taasiseseisvumist õnnestus tal sõita New Yorki sealsetele eestlastele esinema.

Surmamist nõudsid vältimatult aga juudisoost Arthur Miller ja Lion Feuchtwanger. Esimese teatrirolli mängis üheksa-aastane Salme Reek koolilaval klassijuhataja Marta Porti juhendamisel. Reek oli paindlik näitleja, valmis lavastaja nägemustega õhinal kaasa minema ja vastavalt sellele oma lavakuju vormima. Salme Reegi unistus oli reisida. Peaasi, kui roll on huvitav. Enne laenu võtmist kaaluge ja võrrelge erinevaid remondilaenu andvate ettevõtete pakkumisi, nii leiate kindlasti sellise, mis teile kõige paremini sobib ja saate. Koolipäevilt oli Reegil eredamalt meeles Maeterlincki näidendi "Sinilind" lavastus, kus ta mängis väikest tüdrukut Mytyli. Ema ja isa austav suhtumine muusikasse ja teatrisse kujundas Salmes juba ette arusaama, et teater pole ainult mäng, vaid tõsine ja pidevat õppimist nõudev töö. Teatrikooli lõpetanud Salme Reegi esimesed suuremad osad olid nimiroll A. Erinevaid karaktereid looma õppis ta väga varakult. Ehkki ta ambitsioonid tõusid pilvedeni.Tema veetud kirjandussuunad imagism ja vortitsism jäid laboratoorseteks nähtusteks. Seejärel pöördus perekond tagasi Pärnusse. Noore näitlejana mängis ta paralleelselt väikesi lapsi ja vanu naisi. Nii mõnigi Reegi lavakuju kandis argielus nähtud prototüübi tunnusjooni, mälestused väiksena nähtust ja kogetust andsid hiljem näitleja fantaasiale toitu. Näiteks väidab ta, et “Goethe ja Stefan George pole oma lüürikaparemikuga loonud midagi niisugust, mida poleks loodud juba varem paremini või sama hästi”. Ehkki Poundi ”täpse sõna” võtsid otsemaid omaks Eliot, Frost, Joyce, Venemaal oli temast mõjutatud Mandelshtam jt.. Vilde, "Tabamata ime", lavastaja A.-E. Remmel, "Kangelane raudrüü varjus. Salme Reegi õppimise ajal oli teatrikoolis kolm õppejõudu: lisaks Paul Sepale veel Hilda Gleser ja sama kooli I lennu lõpetanud Rudolf Engelbert. Mingi mekk Poundist peaks eestlasel nüüd keelel olema. Iga inimene ja vestlus on avastus. Ta pidi ka episoodilisse ossa panema kõik võimed ja oskused, et tähelepanu äratada." Salme Reek ei ole eelistanud ühte lavastajat teisele või ühte partnerit teisele, ta pidas oluliseks oskust töötada kõigiga. Toimetanud ja eessõna: Rait Avestik. Ühiskond jagunes kaheks, ühed nõudsid Poundi hukkamist, teised leppinuks ta mõistmisega eluaegsesse türmi. Näitleja ja publik peavad mõlemad mängu mõnu kätte saama. Lahku mindi ilma riiu ja vaenuta. Lastelavastuse rollide loomisel pidas ta oluliseks tee leidmist lapse fantaasiasse: "Näitleja kujutlus ja lapse kujutlus peavad ühtima. õppeaasta ühes Saksa erakoolis. Eriti huvitasid teda Põhjamaad ja Holland. Seda kõike peeti sedavõrd talumatuks patuks, et sõja lõppedes kuulutati Pound kodumaa reeturiks ja sõjakurjategijaks. Siis ei saa tekkida niisugust asja, et mulle ei meeldi lavastaja. Nagu ka ta naiivne subjektivism, lihtsameelne otseminek oma arvamustes. Laps peab toitu saama näitleja fantaasiast, et ta võiks rolli kaudu oma kujutluse veel huvitavamaks arendada." Küllap kuulub Reek just nende õnnelike näitlejate hulka, kes vastavalt Panso sõnadele "suudavad säilitada uue silma, esmakordselt nägemise võime. Kuna toad olid väikesed, polnud lastele eraldi tuba anda. Mõlemad abikaasad surid varakult ja pärast seda elas Reek oma noorema õe perekonnas. Meelisharrastuseks kujunes aga võimlemine, mis tõi talle ka mitmeid keskkoolidevaheliste võistluste diplomeid. Poisterollidest aga kujunes tema kui näitleja fenomen. Iga roll, isegi niisugune, mis kujutas endast vaid põgusat sõnatut lavalolekut, nõudis tema arvates näitleja jäägitut pühendumist. Salme Reegi vanemad olid teatrihuvilised. Oma emast ja isast rääkis Salme Reek alati suure aupaklikkusega, häbenemata nende päritolu. Kuigi tal endal lapsi polnud, hoidis ta õe poega kui oma last. Mõlemad olid veel noored ja teatritööga väga hõivatud ning teineteisele ei jätkunud piisavalt aega

Märkused