Eluasemelaen on laen eluaseme soetamiseks, uue ehitamiseks või olemasoleva kodu renoveerimiseks

Maksta tuleb näiteks lepingu sõlmimise tasu, samuti võivad olla sinu kanda notaritasu ja riigilõiv. Ärilaenu saamise eelduseks on tagatise olemasolu, see peab asuma eestis. Näiteks võib eluasemelaenu saamise kontoga siduda siis, kui kontot kasutatakse rahaliste vahendite kogumiseks laenu saamise, laenu tagasimaksmise või selle teenindamise eesmärgil. Samuti võib sellise teenuste sidumise eesmärk olla vahendite kogumine laenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või laenu saamiseks. Pööra erilist tähelepanu mitte ainult oma praegustele, vaid ka võimalikele tulevastele kohustustele või sissetulekute võimalikele muutustele, sest laenu tagasimaksmise aeg on suhteliselt pikk. Alustades sellest, kui suurt ja kallist eluaset saaksid endale lubada ning lõpetades panga valimise ja laenulepingu allkirjastamisega. Laen, millega saate osta, ehitada või renoveerida oma kodu. Eluasemelaenu lepingute tingimused ei tohi sõltuda pensionifondi valikuavalduse esitamisest või kohustusliku pensionifondi osaku omamisest. Näiteks võidakse nõuda  laenulepingu tagamiseks hüpoteegiga koormatud kinnisasja kindlustamist või elukindlustuslepingu sõlmimist. Arvuta kokku ka kõik muud kulutused, mida eluaseme ost ja ülalpidamine kaasa toob. Eluasemelaen ehk kodulaen on laen, mida võetakse eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks.

Nimelt ei tohi siduda eluasemelaenu lepingu sõlmimist II pensionisambaga. Samuti pensionifondi osakuomanikku parema laenuintressi nimel pensionifondi investeeringuid üle tooma sama krediidiandja juurde. Eluasemelaenu tagatiseks on tavaliselt ostetav kinnisvara.  Eluasemelaenu võtmine eeldab palju eeltööd ja vastu tuleb võtta mitmeid olulisi otsuseid. Igal juhul tasub suurt laenukoormust vältida, sest elu pöördudes võib see oluliselt halvendada elukvaliteeti ning põhjustada tõsiseid probleeme. Et teada saada, kui suurt summat, kui pikaks ajaks ning mis tingimustel on Teil võimalik laenata, võtke palun ühendust eralaenuhalduriga ja leppige kokku nõustamise aeg. Laenuvõtjal on seejuures õigus ise valida endale sobiv samaväärse kindlustuskaitsega kindlustusandja või kindlustusvahendaja. Pakkumised tasub küsida vähemalt kolmest pangast, sest sa ei pea eluasemelaenu võtma samast pangast, kus seni arveldanud oled.  Pakkumiste võrdlemist lihtsustab see, et iga pank peab sulle enne lepingu sõlmimist andma tarbijakrediidi standardinfo teabelehe.

Laen kinnisvara tagatisel - mõistlik võimalus laenamiseks | Coop Pank

. Krediidiandja võib siduda eluasemelaenu saamise makse- või hoiusekonto avamisega vaid erandjuhtudel. Näiteks lisaks laenumaksele tuleb tasuda ka kommunaalmaksed, kütte, vee, elektri eest jne.  Tea oma õigusi Krediidiandjad pakuvad koos eluasemelaenuga tihti ka teisi tooteid või teenuseid, näiteks kindlustus- või investeerimislepinguid. Lisaks sellele tuleb reeglina maksta ka laenu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisakti eest ning tagatiseks olev vara tuleb kindlustada. Hinda oma tõenäolisi kulutusi tulevikus Eluasemelaenu lepingu sõlmimine on su elu tõenäoliselt suurim finantsotsus, mida ei tasu kergekäeliselt ja kiirustades teha. Näiteks ei tohi krediidiandja siduda eluasemelaenu intressi sellega, kas tarbija on liitunud pensionifondiga. Pane tähele, et kui tagatiseks oleva vara ehk ostetava kodu kindlustamine on kohustuslik, siis kõiki muid kindlustusi, mida sulle pakutakse, võib, kuid ei pea ostma.

Laenud | Laen - VIP Laenupakkumised - Väikelaen & Kiirlaen Eestis.

. Näiteks kuidas on võimalik laenu ennetähtaegselt tagastada või maksepuhkust saada jne.  Planeeri laenuvõtmist Vaata üle oma pere-eelarve ning hinda realistlikult oma maksevõimet. Eluasemelaen on laen eluaseme soetamiseks, uue ehitamiseks või olemasoleva kodu renoveerimiseks. Selleks võib olla näiteks tarbija investeerimiskonto, mille rahalisi vahendeid selliselt kasutada saab. Selle aja jooksul võivad tekkida ootamatud majanduslikud raskused või planeerimata väljaminekud. Arvesta ühekordse suurema väljaminekuga Kui oled pangast oma laenusoovile positiivse vastuse saanud, kaasnevad laenuvõtmisega erinevad kulud, mis võivad sõltuvalt laenusummast ulatuda sadadesse eurodesse. Teabelehtede vorm on kõigis pankades ühesugune ja see teeb pakkumised lihtsalt võrreldavaks. Meil on kõik eluasemelaenu pakkujad Eestis. Näiteks pikaajaliste laenude puhul soovitab pank sõlmida elukindlustus- ja/või laenukindlustuslepingu.

Eestihoius | Laen

. Eluasemelaenu lepingu tingimused näevad üldjuhul ette, et tarbija peab laenu saamiseks eluaseme kindlustama. Et kaitsta tarbijaid, on selliste lepingute sõlmimiseks kehtestatud kindlad nõuded. See on lubatud vaid siis, kui kontot kasutatakse eluasemelaenu kohustuste täitmiseks. Sinna pannakse kirja sulle pakutavad tingimused laenusumma suuruse, intressimäära, krediidi kulukuse määra, muude lisanduvate tasude, viiviste ja teiste võlgnevustega seotud tasude, lepingu kestvuse jne kohta.   Krediidiandja võib siduda eluasemelaenu saamise investeerimisteenusega eeldusel, et see on makseviivituse korral täiendavaks tagatiseks. Selline teenuste sidumine on lubatud, kuna krediidiandjal on õigus nõuda tarbijalt seoses laenulepingu sõlmimisega ka kindlustuslepingu sõlmimist. Paindlik hüpoteeklaen paindlik paigaldame antiigi keskkonnas edasi tegutsema, kasvama ning klaas, plast, paber, kartong, metall, soodsaim kiirlaen järva maakohtu. Enne laenulepingu sõlmimist Pööra lisaks põhitingimustele nagu näiteks intressimäär või omafinantseering, tähelepanu ka muudele tingimustele

Märkused