Enam ei pakuta sms-laene ning isegi kiirlaenud on pigem teisejärgulised smsraha

Ka nendele klientidele, kes SMS-laene hädasti vajavad, on uued tooted välja töötatud.Samas lisas ta, et BIG näeb mobiilipanganduses endiselt potentsiaali. aastast lisandus teabe- ja nõustamiskeskuse teenuste hulka ka karjääriinfo teenus – erinevate õppimisvõimaluste tutvustamine noortele ning karjäärinõustamine. „Meil on käimas läbirääkimised Innovega ning on võimalik, et Põhja-Eesti Rajaleidja keskus kasutab edaspidi mõnel päeval nädalas meie ruume Anija mõisas, kuid kindlat otsust selle kohta veel ei ole,“ lausub ta. Keskuse töö oli igal aastal taotleda projektitoetust, et korraldada õpitubasid koolides ja noortelaagrites ning vahendada noortele vajalikku infot.. "Kahjuks ei oska öelda, kui suure osa turust me hõivasime, kuna numbrid on mitmeti tõlgendatavad," selgitas Raus. Intressiprotsendid jäävad umbes tavalise tarbimislaenu kanti," selgitas ta. „Innove on loonud igasse maakonda Rajaleidja keskuse, Tallinnas ja Harjumaal on ühine Põhja-Eesti Rajaleidja, kuhu on ka meid tööle kutsutud,“ ütleb Lydia Kruusmann. Enam ei pakuta sms-laene ning isegi kiirlaenud on pigem teisejärgulised smsraha. Nende sõnul on sageli probleemiks ka see, et laenutaotlejal endal puudub vastutustunne anda õigeid andmeid.

Tuntud ka kui joogilaen.

. "Uued tooted on klientidele kordades soodsamad. Riik on otsustanud erinevad nõustamiskeskuste pakutud teenused reorganiseerida ning sügisest hakkab teenuseid, millega Harjumaal oli seotud Koostöökoda, pakkuma SA Innove ise, vaid noorteinfo töö jääb ka edaspidi Anija mõisa. Selleks ajaks oli meile juba pakutud võimalust hakata ka õppenõustamisega tegelema. Kuigi oleme ise väga uhked selle üle, mis sai tehtud, on tunne, et initsiatiivi on natuke karistatud. Kujunenud olukord ei ole kuidagi tingitud meie tegevusetusest, kuid vastutajad oleme ikkagi meie.

Anija mõisas enam karjääri- ja õppenõustamist ei pakuta Sõnumitooja Kui MTÜ Koostöökoda ei suuda Anija mõisas renoveeritud ruumides enam piisavalt noorsooteenuseid pakkuda, võib juhtuda, et projektiraha tuleb tagastada. Ja meie peame nüüd ise hakkama saama – meil on kohustus pakkuda neis ruumides noorsooteenuseid veel vähemalt kolm ja pool aastat,“ räägib Lydia Kruusmann. Kuid me ei heida meelt, olen rõõmus, et üks osa mõisast on korda saanud ning tõuganud ka ülejäänud mõisa liikvele.“ Mõisas jätkab MTÜ Koostöökoja all tegutsemist ka vabahariduslik kool Koit, mis pakub suvel igal nädalavahetusel erinevaid õpitubasid-koolitusi. Samal aastal loodi Euroopa Sotsiaalfondi toel veel Harjumaa Õppenõustamiskeskus, mis hakkas maavalitsuse ettepanekul samamoodi tööle MTÜ Koostöökoda all Anija mõisas. aastal alustas SA Innove karjääriteenuste arendamise progammiga, mida rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ning Eesti riik ning partnerina kutsuti sinna ka Koostöökoda. Enam ei pakuta sms-laene ning isegi kiirlaenud on pigem teisejärgulised smsraha. "Tehnoloogia täienedes saavad inimesed mobiili vahendusel oma maksete ja saldoseisuga tutvuda. Kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, et meilt küsitakse ruumide renoveerimise raha tagasi. Kuna väga palju räägiti lõimumisest – et erinevad teenused võiksid olla ühe keskuse all, siis leidsin, et meile võiks see sobida ning nii hakkasimegi kahes üle-eestilises programmis Innove partneriteks,“ jutustab Koostöökoja juht. „Kui Innove ühest üksusest anti meile raha ruumide renoveerimiseks, siis nüüd võttis selle teine üksus meilt ära teenused, mille jaoks ruumid renoveerisime. aastal, kui Harju maavalitsus pakkus Koostöökojale võimalust hakata noorteinfo edastajaks Ida-Harjumaal. Kuigi Anija mõis kuulub vallale, on vastutus Koostöökoja õlgadel: „Oleme kohtunud nii vallavalitsuse kui Innovega eraldi ja kõik osapooled koos. Kuigi Innove sõlmis Koostöökojaga korraga vaid aastased partnerlus- ja koostöölepingud, oli Lydia Kruusmanni kinnitusel olemas järjepidevus ning kindlusetunne, kuna oldi riikliku organisatsiooni katuse all. Tänavu suured muutused „Meil ei olnud aimugi, et kõik nii ruttu lõpeb,“ sõnab Lydia Kruusmann tänavuste muudatuste kohta.

SMS-laen - Vikipeedia

. Kuigi väike osa Ida-Harju teabe- ja nõustamiskeskuse tegevusest jääb endiselt Koostöökoja alla, on seda Lydia Kruusmanni hinnangul siiski vähe. "SMS-laen ei ole praegu vaid ühe mobiilse kanali kasutamine ja see toode sellisel kujul kaob, kuid kindlasti on mobiiltelefon panganduskanalina perspektiivikas," ennustas Raus. aastal kirjutama mõisaruumide renoveerimisprojekti, õppenõustamiskeskust veel ei olnud ning eeltaotluses me seda ei nimetanud.

Seetõttu on oluline, et hindaksid, kas ja kui palju laenu.

. Keskus oli mõeldud haridusliku erivajadusega õpilaste, nende vanemate ja õpetajate nõustamiseks-koolitamiseks. Tema hakkab augustist Põhja-Eesti Rajaleidjas tööle karjäärinõustajana, Annika Agu-Aasrand karjääriinfospetsialistina, Kairi Kilp õppenõustamise koordinaatorina. Ka teised Harjumaa õppenõustamiskeskuse spetsialistid, kes uude keskusesse kandideerisid, saavad seal tööd. Nii õppelaenu võtjate arv kui ka vastav laenumaht on aasta-aastalt vähenenud. Vaid noorteinfo spetsialist Helina Lillsoo jätkab Anijal Koostöökoja juures. Usume ja teeme omalt poolt kõik, et asi nii kaugele ei läheks ning loodame koos vallavalitsusega leida lahendusi, et pakkuda noorsootööteenuseid Anija mõisas edasi. „Saan aru, et muudatused on elus paratamatud, aga oleme praegu jäänud niiöelda kahe süsteemi vahele,“ tõdeb Anija mõisas tegutseva MTÜ Koostöökoda juht Lydia Kruusmann. "Eks me suuname aja jooksul ka vanad kliendid uute toodete juurde," kommenteeris Raus kursimuutust. Koostöökoda võttis selleks tööle mitmeid spetsialiste, teiste hulgas psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi.

Märkused