Enne lepingu allkirjastamist soovitame see kätt piirivalvekordon, kus eelmise aasta ebaselguste korral tarbimislaen ilma tagatiseta täiendavaid küsimusi

Kui peaksid oma lepingu eksemplari ära kaotama, siis kirjuta sellest meile ja saadame Sulle laenulepingu dokumentidest uue tasuta koopia. Annuiteetgraafiku põhimõtet rakendame kõigi enda laenude puhul, et tagada võimalus tasuda tagasimakseid igal kuul samas summas. Sinult nõutav intress sõltub Sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad. Mõtle, kas suudaksid laenu õigeaegselt tagasi maksta ka nendes muutunud oludes. Lepingust taganemiseks esita meile kirjalik lepingust taganemise avaldus ülaltoodud postiaadressil või e-posti aadressil. Töötaja võib erakorraliselt üles öelda nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu. Krediidikonto lepingu puhul tuleb siiski arvestada, et igakuiste tagasimaksete suurus arvutatakse uuesti iga väljamakse korral. Kindlasti ei ole erakorralise ülesütlemise põhjuseks uue töö leidmine. Kohtumenetluse järel on meil õigus algatada täitemenetlus, mille käigus kohtutäitur arestib ja müüb võla katteks võlgniku vara ja teostab kinnipidamisi võlgniku sissetulekutest. Krediidikonto lepingu rikkumisel peatatakse Sinu õigus krediidikontot kasutada. Intress tuleb tasuda kuni päevani, mil toimub laenu tagastamine. Samuti on võimalik eraisiku pankrotimenetluse algatamine, kui selgub, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu ega suuda oma kohustusi laenuandja ees täita. Tutvu krediidikonto lepingutingimustega siin ja väikelaenu lepingutingimustega siin. Kui pärast lepingu ülesütlemist kogu võlga ei tasuta, siis võime võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja/või pöörduda võla sissenõudmiseks kohtu poole ning sel juhul lisanduvad võlale ka need menetluskulud. Et see nii saaks olla, moodustub igakuine tagasimakse krediidiperioodi alguses suuremas osas interssist ja väiksemas osas krediidi põhiosa tagasimaksest. Taganemisavaldusse pane kirja: oma isikukood, lepingu number, avaldus, et soovid lepingust taganeda ja laenu tagastada, kuupäev ja oma allkiri. Sa saad ise otsustada, mille jaoks sa tahad laenu võtta ja kuidas raha kasutada. Koos meie klienditeenindajaga saad olukorda arutada ning leida sobiva lahenduse, näiteks: maksepuhkuse kasutamine, laenugraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid, muu kompromissi leidmine vastavalt sinu ja meie võimalustele. Kõigepealt tuleks pöörduda probleemiga meie poole, et olukorda arutada ja leida võimalused kokkuleppe saavutamiseks. Mida pikem on valitav laenu periood, seda väiksem on sama laenusumma puhul igakuise tagasimakse suurus. Teisisõnu on töötajal igal ajal õigus esitada tööandjale töölepingu ülesütlemisavaldus. Näiteks on ilmnenud, et töötaja peab hooldama haiget pereliiget, mille tõttu ei saa töötaja töölepingujärgseid töökohustusi täita või tema tervis ei võimalda kokkulepitud ülesandeid täita.

Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)

. Üldreeglina koosneb iga tagasimakse krediidi põhiosa tagasimaksest ja intressiosa tagasimaksest. Kui lepingut rikutakse, siis lisandub maksekohustustele viivis ja meeldetuletuskirjade tasud.

Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi. Hinnakirja muudatustest teavitame Sind esimesel võimalusel. Seejärel tuleb tasuda Sul summa, mis on vajalik kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmiseks. Tutvu vastutustundliku laenamise soovitustega kindlasti meie kodulehel. Enne lepingu allkirjastamist soovitame see kätt piirivalvekordon, kus eelmise aasta ebaselguste korral tarbimislaen ilma tagatiseta täiendavaid küsimusi. Tagasimaksed toimuvad annuiteetgraafiku alusel. Siinjuures ei ole oluline, kelle algatusel ja millisel põhjusel tööleping kokkuleppel lõpetatakse. Enne lepingu allkirjastamist soovitame see kätt piirivalvekordon, kus eelmise aasta ebaselguste korral tarbimislaen ilma tagatiseta täiendavaid küsimusi. Tutvu järgneva infoga kindlasti juba enne laenutaotluse esitamist. Selleks esita meile palun eelnevalt avaldus, kuhu pane kirja: lepingu number, avaldus, et soovid laenu ennetähtaegselt tagastada, kuupäev, millal soovid laenu tagastada, avalduse kuupäev ja oma allkiri. Töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg võivad erineda. Samuti esitatakse sulle tutvumiseks laenulepingu tingimused. Lepingu üldtingimusi võime ühepoolselt muuta, kui muudatus on vajalik üldtingimuste vastavusse viimiseks õigusaktide või -praktikatega. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt. Meie laenud on fikseeritud intressiga, mis tähendab, et lepingu perioodi jooksul igakuiste tagasimaksete suurus üldjuhul ei muutu. Viivisemäär on võrdne lepingujärgse intressimääraga. Võta küsimuste korral julgesti ühendust meie klienditeenindusega täiendavate selgituste saamiseks.

Lugeja küsib: kas saan lõpetada töölepingu enne lepingul.

. Samuti võime aeg-ajalt uuendada oma hinnakirja. Kes saab taotleda laenude refinantseerimist?. Väikelaenu lepingus lepitakse kokku konkreetne tagasimakseperiood, mis üldjuhul laenulepingu kehtivuse jooksul ei muutu. Krediidiperioodi jätkudes igal kuul intressiosa osakaal väheneb ja krediidi põhiosa proportsioon suureneb. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb

Märkused