Ennetähtaegse tagastamise soovi korral on mõne laenuandja juures võimalik tagastada laenu ka ilma igasuguste lisakuludeta, kuid seda tuleks kindlasti kontrollida

Ja leping tehtud selle arvestusega, et maksame loodetavasti kiiremini tagasi. Soovides lõpetada sellist lepingut, peab tarbija arvestama kolme järgneva kuu intresside tasumisega. Kui tunnete, et Teie tarbijaõigused on rikutud, tasub pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Hüpoteegiga tagatud ning fikseerimata intressimääraga on laenud, kus lõplik intressimäär võib muutuda laenuperioodi jooksul. Eelkõige võetakse kahju määramisel arvesse laenuandja võimalust tagasimakstud laenu laenuturul uuesti välja laenata, arvestades seejuures laenuandja kulude kokkuhoidu ennetähtaegse tagastamise tõttu.

See kõik on laenulepingus kirjas ja kui miski jääb arusaamatuks, küsi julgelt oma laenuhaldurilt. Selline reegel on väga loogiline – kui sa tagastad laenu varem, siis sa ei pea maksma laenuintressi selle aja eest, millal sa pole seda laenu kasutanud. Seega esimesed kaks aastat laenuleping on sõlmitud fikseeritud intressimääraga ning pärast muutub fikseerimata intressimääraga lepinguks. Ennetähtaegse tagastamise soovi korral on mõne laenuandja juures võimalik tagastada laenu ka ilma igasuguste lisakuludeta, kuid seda tuleks kindlasti kontrollida. Kõik oli eelnevalt laenuhalduriga läbi arutatud ja tehti isegi soodustust, et ikka endiselt sama panga kliendiks jääksin, kuna uue laenu pakkumine oli ka teisest pangast võetud.[/tsitaat] Vaevalt, et see vahetusplaan üleöö tekkis. Sellisel juhul ei võlgne tarbija laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi. Samas hüpoteegiga tagatud laenude hulgas on võimalikud ka nn “segalepingud”, mille kohaselt peab tarbija intressi teatud perioodidel tagasi maksma fikseeritud intressimäära alusel ja mõnel teisel perioodil – fikseerimata intressimäära alusel.

Autolaen - Swedbank

. Seega, laenu ennetähtaegsel tagastamisel hoiab tarbija kokku intressidelt. Põhiosa tuleb ikka igal juhul kõik ära maksta. Vajuta siia, et tunnustada. Ennetähtaegse tagastamise soovi korral on mõne laenuandja juures võimalik tagastada laenu ka ilma igasuguste lisakuludeta, kuid seda tuleks kindlasti kontrollida. Hüvitise arvutamiskäigud sõltuvad sellest, kas laen on sõlmitud fikseeritud või fikseerimata intressimääraga. Selleks tuli eelmine laen tagastada ja kohe uus võtta. Intresside osas loe oma laenutingimusi – seal kõik kirjas. Kuid laenuandja jaoks on laenu ennetähtaegne tagastamine võib olla seotud kahju saamisega saamata jäänud intresside näol. Näiteks, Euribori tõttu kinnisvaralaenude korral. Sanktsioonid tulevad üldiselt siis, kui üritad laenu liiga kiiresti tagasi maksta. Üks on etteteatamise tähtaeg, teine on sanktsioonid. Olukorras, kui laenuandja nõuab tarbijalt ennetähtaegse tagastamise puhul põhjendamatuid trahve või hüvitise kalkulatsioon ja hüvitise nõudmine ei vasta võlaõigusseaduses sätestatule, on tegemist tarbija õiguste rikkumisega. Kirjas meil internetipangas ikkagi laenu põhisumma jääk. Juhul, kui tegemist on hüpoteegiga tagatud laenuga ning fikseeritud intressimääraga, on laenuandjal õigus nõuda tarbijalt õiglast ja põhjendatud täiendavat kahjuhüvitist juhul, kui laenuandja on laenu ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu kandnud suuremat kahju.

Laenu ennetähtaegne tagastamine ja intress - Perekooli Foorum

. EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Selleks, et tasakaalustada tarbijast-laenusaaja ja ettevõtjast-laenuandja õigusi, seadus võimaldab laenuandjal nõuda tarbijalt mõistlikku hüvitist laenu ennetähtaegse lõpetamise puhul. [/tsitaat] Polnud võimalik ette teatada, sest vahetasime laenuga ostetud korteri maja vastu. Fikseeritud intressimääraga laenu puhul kehtib terve laenuperioodi jooksul üks ja sama intressimäär.. Kõik oli eelnevalt laenuhalduriga läbi arutatud ja tehti isegi soodustust, et ikka endiselt sama panga kliendiks jääksin, kuna uue laenu pakkumine oli ka teisest pangast võetud. Laenu tagasimaksegraafiku all kuvatakse eraldi tulpades laenu põhiosa jääk ja intressid. Aga jah, lepingus on see info kirjas. Ennetähtaegse tagastamise tasu arvestatakse ennetähtaegsest tagastamise päevast kuni lepingu järgse fikseeringu lõppemise päevani vastava perioodi eest. Võlaõigusseadus sätestab üldreegli, et tarbijast laenusaajal on õigus laen osaliselt või täielikult tagastada ennetähtaegselt. Maksma pidime miski lisasumma laenulepingu muutmise eest, aga see oli väike. “Segalepingute” ennetähtaegse lõpetamise puhul, hüvitise määramisel tuleb kohaldada selline eelpool kirjeldatud reegel, mida rakendatakse laenu ennetähtaegse tagastamise hetkel kehtiva intressimäära arvestamise süsteemi suhtes. “Suurema kahju” olemasolu, selle ulatuse ning põhjuslikku seose ennetähtaegse lõpetamisega peab laenuandja tarbijale veenvalt põhjendama. Kalkuleerige oma tulud ja kulud korralikult läbi enne, kui laenu võtate, hiljem on selleks juba hilja. Selline nõutav hüvitis ei või olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressidena ennetähtaegse tagastamise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil. Mõistlikku hüvitist nõutakse kahju eest, mis on otseselt seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega

Märkused