Ettevõtete laenude ja liisingute mahu kasv aasta esimestel kuudel kiirenes

See väljendub ka ettevõtete vähenenud vajaduses investeeringuteks laenuraha kaasata. Eluasemelaenuturul pole märkimisväärset taastumist seni näha olnud. Nõnda vähenes ettevõtetele kuu jooksul väljastatud pikaajaliste laenude ja liisingute maht mais aprilliga võrreldes veelgi. Küllaltki hea pildi ettevõtete ja majapidamiste tulevikuootustest annab sõiduautode liisinguturg.

Ettevõtete laenude suurenemist vedasid kinnisvarafirmad

. Eesti ettevõtete laenuaktiivsus elavnes juulis. Pisut optimistlikumat meeleolu ilmestab seegi, et kõikide suuremate sektorite laenuaktiivsus juulis kasvas. Keskmine eluasemelaenu summa on aga kasvanud ka kriisiajal.

Eesti Pank: ettevõtete laenude ja liisingute maht kasvas.

. Siiski tuleb arvestada, et raskuste ennetamiseks on olnud küllaltki lihtne saada maksepuhkust, mis on võimaldanud laenude viivisesse sattumist vältida. Viivislaenude osakaal pankade laenuportfellis pole siiani kasvama hakanud. Hoiuste sedavõrd kiire kasv keerulise majandusolukorra kiuste on olnud võimalik, kuna ettevõtted on vähendanud investeerimist ja majapidamised tarbimist. Siiski on tõenäoline, et hoiuste kasv jaotub ettevõtete ja majapidamiste lõikes ebaühtlaselt. Selle üheks põhjuseks võib olla pikem eluaseme soetamiseks kuluv aeg, mistõttu peegeldab juuli laenukäive veel paljuski eelnevate kuude laenunõudlust. Kuidas on lood pangalaenu intressid intressivaba maanteel, metsas, kui ka linnatänavatel. aasta juulis, väljastati neid üle kolmandiku enam kui eelnenud kolmel kuul, mil koroonaviiruse põhjustatud ebamäärasuse tõttu oli ettevõtete investeerimisjulgus väga väike.

Väljastatud laenude keskmine intressimäär püsis juulis stabiilne.. Ettevõtete laenude ja liisingute mahu kasv aasta esimestel kuudel kiirenes. Selle üheks põhjuseks võib olla uusarenduste osakaalu kasv tehingutes

Märkused