Ettevõtetele antud laenude käive oli eelmise aasta veebruariga võrreldes 27 protsenti suurem ja kiiremini kasvasid lühiajalise tähtajaga laenud

Kui mitte arvestada tütarettevõtetest laekuvaid dividende ja makstud tulumaksu, on tegemist viimaste aastate suurima kvartalikasumiga. Aga võib-olla iganenud, sest tuleviku saarlane, kust iganes, mõegalt või ansekülast, kõrkverest või veerelt, kasvab samal päeval ning võid laenusummagi ainult. Tegemist on kõige kõrgema eluasemelaenude keskmise intressimääraga viimase aasta jooksul. on erakonna Isamaa ühenduse Parempoolsed asutajaliige. .

Ettevõtetele antud riigiabi maht mullu veidi tõusis.

.

52007XC0329(02) - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

.

Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete.

. Isegi kui mõni ettevõte on strateegiline ettevõte, siis ei pruugi sel olla riigiabi vajadust, st riigiabi saamata jäämine ei tooks kaasa ettevõtte turult kadumist. Samuti on MKM koos Riigi Infosüsteemi Ametiga loonud portaali eesti.ee/pakunabi, kuhu kogutakse kokku nende ettevõtete andmed, kes soovivad kriisiolukorras riigile abi pakkuda. Rohkem infot ettevõtluse abipaketi kohta leidub Vabariigi Valitsuse kodulehel. Ettevõtetele antud laenude käive oli eelmise aasta veebruariga võrreldes 27 protsenti suurem ja kiiremini kasvasid lühiajalise tähtajaga laenud.

Otsin kiiresti laenu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kontaktpunkt on kolmetasemeline. Kolmandaks tasemeks on ettevõtetele suunatud webinar’id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris“. Odava kapitali riiklik koondamine ebaselgetel alustel teatud ettevõtete kätte kahjustab oluliselt Eesti majanduse läbipaistvust ja vähendab turuosaliste võrdseid võimalusi ajada äri võrdsetel tingimustel. Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust KKK veebilehelt. Webinar’id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt. Fikseeritud või ujuva intressiga laen. Enim on suurenenud netointressitulu, seda eelkõige tänu intressikulude vähenemisele. Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud majanduslike meetmete paketi Eesti tööinimeste ja ettevõtete olukorra leevendamiseks, sest koroonaviiruse leviku ja selle tõkestamisega kaasneb väga suur mõju majandusele.

Märkused