Euribori arvutamise aluseks on keskmine intressimäär, millega enam kui 40 euroopa panka laenavad rahalisi vahendeid üksteisele

Palun aita selle artikli sisu ajakohastada. Miinuses Euribor võrdub nulliga ning marginaalist midagi maha ei arvestata.Hästi on läinud nendel laenajatel, kes võtsid kunagi laenu kõrgema Euriboriga, sest selle kõrvale kirjutati üsna soodne marginaal. Laenu väljastatakse ka sularahas ning sularahas summa makstakse välja esinduses, maxima kaupluses või postkontoris. Eestis välja antud ujuva intressiga eluasemelaenude ja muude hüpoteeklaenude intressimäär on tüüpiliselt seotud kuue kuu euribori intressimääraga. "Sellisel juhul on lõpliku intressimäära kujunemine veelgi läbipaistmatum ning kahtlusi tekitav," ütles Talpsepp. Euribori arvutamise aluseks on keskmine intressimäär, millega enam kui 40 euroopa panka laenavad rahalisi vahendeid üksteisele.

Euroopa Pangandusjärelevalve soovitused

.

Euribor - Wikiwand

.

Euroopa Liidu toetusega projektide rahastamine | SEB

. Euribori arvutamise aluseks on keskmine intressimäär, millega enam kui 40 euroopa panka laenavad rahalisi vahendeid üksteisele.

Võtke laenu ainult teatud kindlal eesmärgil ning siis, kui seda vajate. Sellistesse kirjadesse tuleks suhtuda väga ettevaatlikult, kuna tegemist on pettustega – eestis ei ole seaduse järgi võimalik sissetuleku tõestamiseta laenu saada.

Märkused