Iip on fikseeritud kuutasuga kiire ja lihtne lahendus lühiajalise kiirlaenu võtmiseks

„Eesti Pank rõhutab, et laenu tagasimaksmise võimet ohustavate riskide ennetamiseks on oluline, et laenuvõtja teaks, mis alusel kujunevad laenu baasintressimäär ja riskimarginaal ning mis võib mõjutada nende muutumist laenuperioodi jooksul,“ mainib Kask. Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud. Praeguste madalate intressimäärade juures peab laenuvõtja arvestama eriti pikaajaliste eluasemelaenude puhul sellega, et intressimäärad võivad hakata tõusma. Iip on fikseeritud kuutasuga kiire ja lihtne lahendus lühiajalise kiirlaenu võtmiseks. Kas kuutasu maksad üks, kaks või kolm kuud ja kui suures summas – see sõltub sellest, kui suure laenu põhisumma võtad ja kui kiirelt selle tagasi maksad. Valides fikseeritud euribori, on tark intressikulu arvelt säästetud summat mitte ära kulutada, vaid kõrvale panna. Fikseeritud intressil on nii miinuseid kui plusse. Lahendus ei sobi laenu osade kaupa kasutusele võtmisel, sest pank ei saa üldjuhul võimaldada sama intressimääraga laenuressurssi pikema perioodi jooksul. SEB äriarendusjuhi Triin Messimase sõnul  on praeguste suhteliselt soodsate laenumaksete pikemaks ajaks fikseerimisel siiski mõned piirangud. Valik ning laen ega ole tasuta teene isegi seal jääks.

Olenevalt summa suurusest võiks mõelda ka selle investeerimisele, mitte lihtsalt arvelduskontol hoidmisele.“ Muutliku intressimääraga laenulepingud võimaldavad laenuvõtjale suuremat paindlikkust, märgib  Jana Kask. Samuti tuleb arvestada, et kui euribor peaks veelgi langema, võib enne algselt kokkulepitud tähtaega laenu tagasimaksmine või intressimäära ujuvaks muutmine laenusaajale kulukaks osutuda. Samas võib fikseeritud intressimäär neil aegade, kus euribor on madal, sobida rohkem sellisele laenuvõtjale, kes on intressimäära tõusu suhtes tundlikum,“ selgitab Jana Kask. Juhul, kui neile jääb mulje, et te seda ei suuda, on teie netopalk nende jaoks liiga väike ja laenutaotlus lükatakse tagasi. Tulenevalt eelmainitust on need kutsed vastavalt kutsetasemele pädevuse tõendamiseks sobivad ja uue kutsetunnituse taotlemisel käsitletakse taastõendamisena. Volitatud inseneride kutsetunnitusega pädevuse tõendamist määrus ei käsitlenud, kuna need olid tähtajalised ja nendel oli ametiala märgitud. Ikka selleks, et kindlustada end võimaliku euribori tõusu vastu. Fikseeritud intressiga pangalaenu korral lepivad klient ja pank pikemaks ajaks kokku lõpliku intressi näiteks viieks aastaks. Kellele on mõeldud väikelaenud ja. Kui euribor on selle aja jooksul tõusnud, siis tõuseb ka laenumakse ja vastupidi. Kiirlaen arvele 15 min..

EEL – Kutse taotlejale/taastõendajale

.

Aediirise kasvukoha ettevalmistamine ja istutamine

. „Eesti viimaste aastate kogemusest näeme, et muutlik intressimäär on majanduse tsüklilise arengu juures seni olnud laenuvõtjale toeks ning aidanud mõnevõrra kompenseerida sissetulekute langusest tulenenud tagasilööke laenu tagasimaksmisel. Varasematest õppekavadest on teada või saab küsida loengutundide arvu ja kasutades eelmainitud suhet kontakt- ja iseseisva õppe vahel on võimalik ligilähedase rehkendusega kaasaja õppemahule vastavad EAP-d välja arvutada. Muutuva intressiga pangalaenu korral koosneb intress üldjuhul kahest komponendist: ajas muutuvast euriborist ning panga ja kliendi vahel kokkulepitud fikseeritud marginaalist. Seega tunnistati ainult eelnimetatud ametialadel tegutsemine pädeva isikuna võimalikuks. Viimane jääb tavaliselt kogu laenu tagasimaksmise aja jooksul samaks.

Laenuintresside fikseerimine ahvatlev, kuid riskantne

. Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on taotlemine või taastõendamine. Kui ta hindab adekvaatselt oma sissetulekute kasvuvõimalusi ja finantspuhvri mahtu, siis ei ole väga suurt vahet, kas laenud sõlmitakse fikseeritud või muutliku intressimääraga.

Taimetarkus: iisopitee on sama hea hommikune ärataja kui.

. Laenu võtmisel pangast on võimalik fikseerida pikemaks ajaks euribor ehk Euroopa pankadevahelise laenamise intressimäär, mis moodustab ühe osa laenuintressist. Eestlane fikseerib intressi harva Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja asetäitja Jana Kask mainib, et Eesti kuulub nende riikide hulka, kus intresside fikseerimist on kasutatud üsna vähe. Hinnakirja leiab Kutsekoja kodulehelt, hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui laenuandjal pole võimalik ennetähtaegselt tagasi saadud laenuraha uuesti sama intressimääraga välja laenata, tuleb reeglina kliendil see intressivahe pangale tasuda,“ ütleb Triin Messimas. Intressi fikseerimisega kaitseb laenuvõtja ennast võimaliku intressitõusu eest. Pangad testivad laenu väljastades üldiselt laenuvõtja laenuteenindamise võimet ka intressimäärade tõusu korral. Väga madal euribor on toonud laenamisel kaasa madala intressikulu, kuid võib tekitada ka teatavat ebakindlust järgnevate perioodide osas. Eelpool nimetatutest erineval ametialal kutse taotlemist käsitletakse esmakordse taotlemisena. Lisaks pakuvad mõned pangad intressimäära tõusu vastu kindlustamise võimalust

Märkused