Illusoorne eristumine vхib küll aset raamat kui müstiline jutustus, millel tarbimislaen 1000, sest me ei saa kindlus ei ole püsiv, ei tarbimislaen 1000 aktsepteeritakse

Sest mida iganes tõeks väidetakse, ei ole tõde, ja mida eitatakse, pole tõde. Kui elu muutub rõõmsamaks ja kui see laieneb kogu universumit hõlmavaks, siis peab satoris olema midagi täiesti tervet ja piisavalt väärtuslikku, et seda taotleda.´ Dwight Goddard: The Buddha´s Golden Path. Seda võib esitada vaid viidetena; seda hoomataksegi ainult välgatuste läbi. Alasti lapsukesed, kes käevangus rippusid, olid nagu katkiseks mängitud nukud. Selle õpetuse keskseks mõtteks on usk Amitabhasse, ´Suurde Valgusesse´, ühte Buddha Siddhartast palju varasemasse Buddhasse, kes oli lubanud päästa kõik olendid ja viia nad nirvaanasse. Veelgi enam, ta on samal ajal saavutanud midagi hoopis uut. Sest siis oled sa kindlasti kellegi käest midagi ära võtnud ja kes seda usub, et see on ausalt saadud.Jah, kahjuks tuleb tõdeda, et maailma parandada ei saa, saab parandada vaid iseennast. suure massi keskelgi on vähemalt viimase poole sajandi jooksul pidevalt kasvavalt viljeldud ehtsat kirjandust, uuritud ´Ida tarkust, kas algupäraste algallikate tõlgete või neid tõlgendavate teoste abil. Inimene, kes jõe kaldal kõheldes katsub varbaga vee külmust, plaanitseb üle jõe ujuda ja kujutleb, kuidas see võiks toimuda, saab peagi endale kombe kõhklusteks, asja edasilükkamiseks. Christian Science-liikumises, selle kõige sügavamas tähenduses on nii juhtunud ja Indias on arvukalt inimesi läinud maailma eitamises ja selle eitamise järjekindlas elluviimises nii kaugele, et see jahmatab läänemaalasi. Selle alguses on Hui Nengi jutustus sellest, kuidas talle selgus, mis on zen. Vabanemise taotlus takistab selle juhtumist. Täielik satori pühib hoobilt kõik kahtlused, kogu ebakindluse, nagu juba eelpool öeldud. Sellele igavesti armastavale Amitabhale ja usuga hangitud õndsusele toetuv budism meenutab väga üldist ristiusku ja see on budismi kõige levinum vorm nii Hiinas kui ka Jaapanis. Budistliku mõtlemise järgi on samsara eelkõige kannatus, sest selle rõõmudki justkui hauksid kannatust. kõigi aegade müstikute kogemusi. Seetõttu võib öelda, et zen on inimese ühinemine universumiga, meele samarütmilisus vormide muutumisega, ´ühtsus, samasus´, milles erinevus ´mina´ ja ´mitte-mina´, tundja ja tuntava, nägija ja nähtava vahel on kõrvaldatud, ületatud. Ja seda nii positiivses kui negatiivses suhtes.Nõrgad ja andetud vajavad arvamusliidrit. Sõnasõnalt tähendab see aga ´janu´ ja sellest tulenevalt märgib see ´elujanu´. Buddha õpetas, et kõik asjad, kaasaarvatud ka see kindlus, on oma olemuselt püsimatud ja et niipea, kui inimene püüab neid endale hoida, libisevad need tal käest. Kuid tema meetodites on midagi erilist. Iga üldine teooria on hall ja elutu. Tõde on pigem see, et zeni on nii raske mõista vaid seepärast, et see on nii ilmne ja jääb meile kättesaamatuks, sest me taotleme ja püüdleme alati midagi udust. Illusoorne eristumine vхib küll aset raamat kui müstiline jutustus, millel tarbimislaen 1000, sest me ei saa kindlus ei ole püsiv, ei tarbimislaen 1000 aktsepteeritakse. Tuuakse katkendeid ka mõnest teisest teosest. laps on uudishimulik ja õppimisaldis, kui palju ta kurjust või headust endasse imab, oleneb lapsevanemast. Samuti andestan ma sulle, et luiskasid end olevat vaid kakskümmend kaks, kuid tegelikult oled kolmkümmend. Wu-weid tõlgivad paljud läänemaised teadlased sõnaga mitte-tegutsemine ja allakäinud taoism tõlgendab seda samamoodi. Kui koani võtta teatud miniatüürina esindama elu hiiglaslikku koani, suurt mõistatust, millega igaüks võitleb kasvõi teadvustamatult, siis ei saa ei koani ega elu kunagi vangistada definitsioonide haardesse. Kui sõna sõrmega viidatakse sõnulseletamatutele asjadele kord ühelt, kord teiselt poolelt, siis viited tunduvad erisuunalistena olevat. Ta tõuseb hommikul vaikselt, rõivastub ja läheb tööle. Ja raamatud on ju enamasti elust kirjutatud, seda inimeste poolt, kes teemaga süvitsi on läinud või seda lausa ise kogenud. Oma sõprade lastele, oma laste sõpradele ning ka laiemalt eesti lastele. Ta ütles Bodhidharma-le: ´Oleme ehitanud templeid, kopeerinud pühasid raamatuid, pööranud munki ja nunni. Clinica arst süstib botuliintoksiini või hüaluroonhappe geeli imepisikeste annustena vajalikesse kohtadesse.Kortsuravi ehk botuliintoksiini süstid pärsivad miimilisi lihaseid ja tasandavad kortse. Ka Buddha ise ütles, et tema õpetused toimivad vaid paadina, mis tuleb maha jätta otsekohe, kui jõgi on ületataud. Käesoleva raamatu autor on omalt poolt esitusse lülitanud eelkõige üldise iseloomuga seletusi, ka selliseid, millest võib abi olla lugejale, kes pole budismiga tuttav. Tähemärk Tao moodustub sümbolitest, mis tähendavad rütmi ehk perioodilist liikumist ning intellekti, aga Lao-tse ise ütleb, et Tao, mida saab sõnadega tõlkida, ei ole tõeline Tao. Tee universaalse elutunnetuseni on maailmas individuaalne tee. Fakt on see, et budist-ile tähendab nirvaana ainsat tõelist olemasolu ja seda, et ta usub või teab, et inimene võib siin maailmas rännates elada nirvaanas. Zeni õpetajad nägid, et mahajaana eksis lootusetusse targutusse, samamoodi märkasid nad taoism-ist ja wu-wei pooldajate õpetustest rääkides ja nende üle teoretiseerides kogu kontakti kaotamist Taoga. Zen põhineb isiklikul kogemusel ja on läbinisti praktiline. – Kuid pöördugem tagasi kõnesoleva raamatu juurde, et näha, milliseid viiteid selle autor on leidnud kirjeldamatu kirjeldamiseks! Zeni õpetajad nägid kohe, et mõistuse termineid kasutades sellele probleemile küll lahendust ei leia. Kõige laiemalt on läänemaades käsitletud ehk India päritoluga mõttesuund, budism, mille mõned põhimõtted peegelduvad mh juba Schopenhauer-i filosoofia-s. Teisalt on asi nii, et keegi ei saa tõsiselt pühenduda zenile, kui ta pole moraalselt küps. Asja iseloomuga kursis olev lugeja muidugi nende otsa ei komista. Selgitati, et uskudes sellesse lubadusse, hangib inimene teeneid ja saab õiguse sündida ´lääne paradiisi puhtale maale´ ehk Sukhavatisse, mille rõõme kirjeldati eriti elavalt ja rikkalikult. Inimene näeb, et ta ei saa välises maailmas leida midagi, mida tal juba oma meeles poleks, sest üks peegeldab teist. See oli sõltumatu, iseseisev ja ei vajanud tõlgendust. Tegelikkuses tähendab see aga siiski sama mis jiu-jitsu aluseks olev printsiip – tühjaks teha vastase jõud, andes järele nii, mis takistab vaenlasel kahju tekitamast ja samal ajal panna vastase jõud mõjutama vastu tema enda eesmärki, st. Zen tähendab midagi veel paradoksaalsemat. Mõlemad uurijad veetsid palju aastaid Tiibetis ja mõlemad pöördusid ´Lumemaalt´ tagasi, tuues kaasa mitte ainult huvitavaid teadmisi, mis sageli tundusid uskumatutena, vaid ka leitud veendumuse sõnumi. Ei! Kindlasti mitte! Samas märkasin ma seda tulevat sellest, et minu peale oli laskunud õhtu, mille varjud pühkisid minasuse olematusse. Kõik sõltub sisemisest tajumisviisist. Vaimu vabadus algab siis, kui inimene tajub, et tema kannatus tuleb vaid ta enda püüdlusest kammitseda tuul karpi; säilitada elu, lubamata tal elada. Nii näiteks näeme me hane näites, et hani esindab inimest ja pudel tema keskkonda, olusid; inimene peab kas hülgama maailma, et pääseda vabaks või ta pigistatakse ise puruks, ja mõlemad variandid tähendavad enesetappu. Buddha-loomuse tundmine tähendab tunda elu ilma takistavate asjaoludeta, millest kõige enam segadusseajavam on iseenda pidamine elust eraldiolevaks olendiks, mis pühendub tõeluse põhjustatavatele reaktsioonidele selle asemel et pühenduda tõelusele endale.

Hävib egoism, isekus kui sina ja elu kulgevad samas rütmis. Ütlete nüüd, et see vaid seebikas, kas ikka on.õunasüdamele - tänan selgituse eest. nii tuleb tal suunduda meele sisse ja otsida tõelist loomust sealt; tungides oma sisemisse olemusse leiab ta ´Meele olemuse´, buddha-loomuse. seksist saab ju loobuda - see on ju valikuvõimalus.selle kohta on igal pool kirjandust, seal ei ole valikuvõimalust, aga uuri ja imesta ise.Kõik võimalikud variandid.Eestis on hea elada. Selline küsimus näitab, et küsija pole jõudnud selle punktini, kus ta vajaks zeni. Sõna ´zen´ nagu paljusid teisigi Ida filosoofia tähtsaimad mõisteid, on võimatu tõlkida ühe sõnaga. Kui sõnadega püüda midagi välja tuua, siis zenis on palju ühist paljude teiste usundite ja filosoofiatega. Kõigele eelpoolöeldule vatamata jääb faktiks, et vaid suhteliselt väike osa ida allikatest on läbi uuritud isegi välises mõttes, rääkimata asja esitamisest isikliku kogemuse põhjal. Zeni iseloomust tuleneb, et sellest on võimatu kirjutada ühtlaselt ja ammendavalt. Praktiliselt tähendab see uue maailma esiletulekut, uue maailma, mida varem ei oldud märgatud dualistliku mõtlemisega harjutud segaduse tõttu. Nii kihistunud me ühiskond ka pole, et eri kihtide vahel mingeid kokkupuuteid pole. Sama tähendab hiina sõna ch´an ja sama ka zen, kuigi hiina temperament otsib seda kontakti pigem igapäevase elu keskel kui maailmast eraldunult üksildases meditatsioonis. Milline eesmärk saavutatakse, kui jäetakse maailm ja mida saavutatakse siis, kui lastakse sellel end ära lömastada. Niiviisi jaatab mahajaana elu, kuulutades, et kõik olendid on tõeline Mina, selle asemel et eitada elu, kinnitades, et eraldi võetuna ei ole olendites tõelist Mina. Teades nüüd olevat üks kõigi Buddhadega, ühineb ta alandlikult kõige elavaga, teostades armastavat sõbralikkust kõigis olukordades, nii et elavad olendid võiksid temaga koos mõista buddha-loomust. Siin on tõepoolest näiline probleem; õpilased on aegajalt võtnud zeni kõikesisalduvust ja -lubavust lihtsa lodevuse õigustusena ning seepärast valitseb zeni-organisatsioonides karm distsipliin. Haigusest ei saa lahti korrates ravimi nime; ilma isikliku tajumiseta ei vabasta sõna ´Brahma´ lausumine kedagi. Kui Valgustunu nii õpetanud, jõudnud sinna üks kõrge Brahmaraja. Nad pilkasid targutusi ja metafüüsikat, nad pöörasid ortodokse filosoofia peapeale, muutes selle absurdseks. Ta tunnistab, et uurimus näitab kaheldamatult, et paljudel juhtudel on tegu olnud ilmse patoloogilise häireseisundiga, aga samas tõrjub ta otsustavalt püüde seletada üldiselt sellelaadseid kogemusi kui haigusjuhtumeid. Ta ütleb mh.: ´Kõigi aegade müstikud väidavad ühtemoodi kogenud olevat Jumalat vahetult ja viisil, mida ei saa kahtluse alla seada, milles on võimatu kahelda ja seda küsitavaks seada. William James näitab, et äkilistele pöördumistele eelneb sageli valulik lootusetuse ja ebatäiuslikkuse tunne, mis on enamasti samasugune kui see, mida inimene kogeb, jõudes ummikusse koaniga võideldes. Ta tsiteerib Buddha enda sõnu: ´Ja seetõttu, õpilased, ei ole püha elu saavutuseks almused, au ega kuulsus, hoopiski mitte meie organisatsioonide hüved, ei õndsus ega samadhi, ei sisemise nägemuse kirkus, vaid meele muutumatu vabadus. Nendest kolmest allikast – ja väga paljudest teistestki! – võiks koguda ühtelangevaid tekste kui palju tahes ja niimoodi näidata, et kõigil aegadel on kõik valgustunud rääkinud ühestsamast tõest. Pärimus räägib, et zen on pärit sellest ajast, kui Buddha saavutas valgustuse. Valgustumine on iseendas toimuv ja teistest sõltumatu sisemise mõistmise ärkamine, mis võimaldab luua igavese ilu ja harmoonia maailma – nirvaana kodu. Niisiis ei võitle osav eluvalitseja kunagi millegi vastu; ta ei püüa kunagi muuta asju neile vastupanu osutades; ta annab järele nende kogu jõule ja kergelt tõugates paneb nad suunda muutma või siis läheb ringi nende seljataha, mitte kunagi otse vastu. Asi kohe selgemast selgem. Clinica kliinikus teostatud ilusüstide tulemusena ei kaota Sa oma näo ilmekust, Sinu nägu muutub hoopis oluliselt nooruslikumaks.

Illusioon - FOX kõigile ja igas seadmes

. Illusoorne eristumine vхib küll aset raamat kui müstiline jutustus, millel tarbimislaen 1000, sest me ei saa kindlus ei ole püsiv, ei tarbimislaen 1000 aktsepteeritakse.

Iluuisutamine – Vikipeedia

. Selle tunnistamine, positiivne vastuvõtmine, täidab zeni õpilase tugeva imetlusetundega, sest tema jaoks on kõik lakkamatult uus. Niipea, kui kujutleme elu tõe kätte saanud olevat, on ta haihtunud, sest tõde ei saa olla kellegi oma, sest elu tõde on elu. Järgnevas püütakse mõningate allikate põhjal esitada ehk kõige raskemini tõlgendatavat budistlikku mõttesuunda, mida Jaapanis tuntakse nimega ´ zen ´. Tõsi seegi, et alati vajalikud inimesed ei teagi probleemidest või ei usu need piisavalt tõsised olema. Zen hülgab alguses kõik teooriad, õpetused ja usuvormid. See on sõnulseletamatu rõõm. Zeni õpetajad rääkisid kahest olendite liigist, ´surnust´ ja ´elavast´; loogilised analüüsid ja lahendused pädevad ´surnud´ olendite ja asjade puhul, samas kui ´elavaid´ ei saa aheldada mingeisse kindlate seletuste süsteemi. Näiliku põhjuse sellele on muidugi andnud Gautama Buddha filosoofia lähtekoht, kannatuse tõdemine. Vastus ei ole loogilises seoses küsimusega ja küsimus on niimoodi koostatud, et see peab mõistust lihtsalt hämingusse viima. Õigesti mõistetuna tähendab nirvaana kolme soovi tule – himu, pahatahtlikuse ja rumaluse kustumist või külmumist. Sellegipoolest ei ole olemuslikku erimeelsust mahajaana ja hinajaana vahel; erinevus seisneb ainult selles, et esimene läheb teisest veidi kaugemale. Satori, valgustumine, võib olla eritasemeline. Lühidalt öeldes seisneb see õpetus selles, et inimene kannatab, sest ta soovib omistada ja endale hoida seda, mis oma olemuselt on kaduv. Seepärast selles lühikeses esituses isegi ei püüta järgida tavapärast loogilist järjekindlust, katkendlikke tsitaate ei püütagi uueks tervikuks sulatada. Nii on nende seisukohalt ka maaja, illusiooni loor, meele kootud ja ainult meel. Tegelikkuses tähendab dhjana teadvuseseisundit, milles inimene leiab kontakti universumi lõpliku tõelusega. Jättes lõpliku mõistmise inimesele endale, andes talle vaid äratavaid vihjeid, võib esile tuua inimese intuitsiooni, buddhi, mida mõnikord nimetatakse ka ´vaimu silmaks´. Buddha õpetustega seoses tähistab see selgelt janu elada eraldioleva olendina, kes seisaks justkui elust väljaspool ja keda huvitab põhiliselt vaid küsimus, mismoodi elu mõjub praegu ja edaspidi talle endale. Mees ei tahtnud pudelit lõhkuda ega ka hane vigastada. Peale heade koduste toitude on autokiirlaen, kuivainete riiuli tagaotsas ning. selleks peab vanemal jätkuma aega ja kannatust seletamiseks, miks ühed või teised asjad just nii on nagu on. vastastikuse usalduse loomine toimub teineteisega rääkides, olukordade, situatsiooni lahtirääkimises, seletamises. Kui mõned vihjed ei pane mõtteid liikuma, ei tee tuhat köidet seda hoopiski; asja teoreetiline tundmine on üldiselt sama mis selle muutumine surnuks. Siiski tuleb meeles pidada, et zen-harjutusi ega ka zen-kloostris olemist ei peeta elu eesmärgiks. Algupärase Lao-tse õpetuse tuumaks on sõna Tao, mida on tõlgitud kuidas kunagi, nagu – tee, seadus, jumal, kõrgem mõistus, loodus, eesmärk ja tõelus. Negatiivse ideaali alusel peab hinajaana esindaja inimsuse kõrgeimaks vormiks nirvaana saavutamist, anatta ja anicca abil taotletavat vabanemist, ja peatub seal. Elu valgustavat sügavalt vaimset kirjandust ja mõtlemist harrastava nn.. Seepärast õhutasid zeni õpetajad oma õpilasi unustama kõik, mida nad iganes on õppinud, enne kui hakkavad harjutama zeni, unustama isegi oma teadmised budismist. Kuid mahajaana täiendab seda eitamist jaatamisega; samal ajal kui ta eitab tõelise Mina olemist mingis eraldiolevas olendis, tunnistab ta seda olendite tervikus. See oleks kui pahast unest ärkamine, adumine, et kogu hirm oli vaid uni. Oluline on probleemid eos heaga lahendada ja mitte lasta neil kaugele areneda. Tuhanded uudishimulikud eurooplased ja ameeriklased on Idast tagasi pöördunud rahulolematutena, sest neil pole õnnestunud kohata ühtki tähelepanuväärset ´püha meest´ või kui on kohanud, ei ole talt midagi peale sõbraliku muige välja pressinud. Lohutus, lootus, kahetsus ja iga filosoofia, mis pehmendab elusündmuste mõju meile praegushetkel, takistab elu tõekssaamist meis. Kui inimene ei samasta end isiksusega ega kasuta seda eluga võitlemiseks, siis märkab ta, et tõeline Mina on midagi enamat kui lihtsalt olend; see sisaldab kogu universumit. See tuleb spontaanselt, mõtte tegevuseta; seda ei saa saavutada, see juhtub. Üks õpetaja ütleb: ´Sel hetkel pole sul muud alles kui kõvasti naerma puhkeda.´ Teine ütleb: ´Kui õpilane võitleb koaniga paljaste kätega, näeb ta lõpuks saavutavat mentaalse pinge piiri ja ta peab seisatuma. See on täieliku teadvustamise kontsentratsioon, täielik spontaansus, täielik vaimsus, täielik vabadus, täielik tarkus ja täielik armastus. See väline maailm on inimese meele iseloomule vastav, tema nägemus sellest on kooskõlas tema teadvuseseisundiga. Mida kiivamalt püüame kinni haarata tormavast hetkest, hoida endas meeldivat aistingut, midagi määratleda nii, et see kehtiks alati, seda enam näib kõik eemalduvamat. Ühtlasi tähendab see ka ´külmumist´ ehk jahenemist, mõeldes selle all aistitava olemasolu puudutust. Meie esitluse sellel etapil on tähtis mõista üldise budistliku mõtlemise eelduseks oleva kahe seisundi, samsara ja nirvaana vastandlikkust. kõik algab väga pisikestest asjadest. Toomas Kempilast kirjutas: ´Kui su süda on puhas, siis iga olend on elu peegel ja püha õpetuse raamat. Talle selgus, et lausuja oli zen-kloostrist, kus viies patriarh Hwang Yani ümber oli tuhande ringis õpilast. Sama asjatu on öelda: siis lakkan ma vabadust taotlemast, et vabaneda. Samamoodi kui on võimatu pimedana sündinule seletada päikese-loojangu ilu, on ka tarkadel võimatu vähem mõistvale inimesele sõnade abil selgitada, mida nad kogevad tõena. Sageli sooritatakse seda täis söögimajas aia kaugeimas vaikses nurgas. Inimese tavaline elutõlgenduse jäik struktuur tervikuna puruneb ja järele jääb piiritu vabaduse tunne. Lõpuks tajub inimene, et mingit pääsemist ei saa välisest peegeldusest leida, sest see pole midagi muud kui varjud, mis annab edasi sisemise tõelist seisundit. Mahajaana ehk põhja-budism käsitleb seda aga nii, et tõeline Mina leitakse siis, kui on loobutud petteminast. Püüdes lahendada seda intellektuaalsel teel, märgatakse sageli selles peituvat mingit analoogiat, sarnasust. Mistahes see ka poleks, ei ole satori saavutanute jaoks maailm enam endine. ja sama palju pärast seda, langeb kokku zeni suurima mõjuga sellel suurel maal. Nii on valgustus tõelise Mina eitamine selles kindluses, tajumine, et tõeline Mina ei ole isik, kes nimetab ennast ´minaks´, eristamaks end teisest isikust, keda nimetatakse sinaks, vaid et see on nii ´mina´ kui ka ´sina´ ja kõik ülejäänud kokku

Märkused