Investeeringusummad algavad kõigest 5 eurost ning laenu andmine on algajate investorite jaoks lihtne, kuna bondoral on olemas automaatne portfellihaldur, mis teeb

On arusaadav, et nende summade kasutamine on natuke tsüklilise iseloomuga. Kardinaalses vastuolus on ka küsimused, mis me siit saalist oleme valitsejatele esitanud, ja saadud vastused. Eesti Pank ei ole praegu oma prognoosi ametlikult uuendanud. Isegi siis, kui majanduskasvu näitajad ei olnud väga head, oli majanduskasvu struktuur selline, mis toetas riigieelarve laekumisi. Õigusega eeldatakse, et küllap kultuuriminister suudab selle tasakaalustatuse alati niigi tagada, ilma et need nõuded seaduses sisalduksid. Diplomaatiakeeles tähendab see, nagu oleks mingeid kahtlusi, et kohtupidamine ei ole õiglane. Brežnevit ei ole enam! Samas näitab akadeemik Mälksoo võimalikke kontseptuaalseid variante, aga ei võta seisukohta. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kultuuriminister Indrek Saar. Tänavu on Delfi avanud oma venekeelsed portaalid Eesti ja Läti võrguväravate juures, samuti on lisandunud Leedu ja Venemaa Delfi. Aitäh! Aseesimees Hanno Pevkur Aitäh, Krista Aru! Rohkem kõnesoove ei ole.. Ega see Hispaania politsei peksmine ju pulli pärast ei olnud. Toon näiteks maailma lähiajaloost tuntud Kosovo riigi loomise, kus eraldumisel tugineti argumendile, et see on vältimatult vajalik, äärmine võimalus ulatuslike inimohvrite vältimiseks. Nõukogude Liiduga ei tohi võrrelda, aga tõepoolest, isegi numbrid ja meetodid langevad kokku. Rahvusringhäälingu töötajad otsustavad, millistele saadetele lisatakse subtiitrid, millistele mitte, võimalust ise valida ei ole. Saad nõuda kallimat hinda, on ka suurem käive. Aga huvitav on, et me sekkume demokraatliku India siseasjadesse ja ütleme, et andke meile meie laevakaitsjad tagasi! Kusjuures India on meie jaoks selgelt palju suveräänsem kui Hispaania. Nii ülbe möödavastamine, nagu on seda viimasel ajal demonstreerinud rahandusministrid ja ka peaminister, on täiesti pretsedenditu. India ei ole seda, aga sinna me sõidame oma suveräänsusega sisse, sest seal on nagu kerge mure. Need paralleelid ei ole kohased, need on kindlasti Hispaania suhtes ülekohtused. Ma eeldan, et see puudutab ka neid isikuid, kellele on esitatud süüdistus seaduse rikkumises, kuid keda ei ole selleks hetkeks süüdi mõistetud. Palun ärge tehke seda! Me oleme juba Euroopa pärast mures. Nüüd me näeme vastupidist trendi: viimastel kuudel pole tööhõive oluliselt kasvanud, aga käibemahud ja maksumus on suurenenud. Praegu võin ma öelda, et minu poliitiline karjäärike on alati kulgenud väga tugevas sünkroonis Eesti Panga seisukohtadega. Kui me mõtleme geopoliitilistele riskidele ja muudele riskidele, siis need püsivad endiselt. Samal ajal, kui me oleme lõpuks hakanud euroraha kiiremini kasutama, on ka nii kohalikud omavalitsused kui keskvalitsus hakanud rohkem majandust stimuleerima.  Aga see ei tähenda, et kõik projektid tasub ilmtingimata korraga käivitada. Kõige olulisem laenu võtmisel on teha õige otsus. Aga kõige selle juures on meil suureks probleemiks kujunenud erivajadustega inimeste ligipääsetavus ja sellega arvestamine. Neid ei ole vahistatud nende maailmavaate või poliitiliste veendumuste tõttu, vaid siiski tegude tõttu. Ja kindlasti on ka Eesti soov see, et lahendus oleks seaduslik, demokraatia põhimõtteid austav ja vägivallatu. Teiseks, seadusmuudatus vähendab valitsuste motivatsiooni kavandada struktuurse ülejäägiga eelarvet, kuna see oleks n-ö teene järgmisele valitsusele. Aga me kinnitame, et see ei too kasu pikemas perspektiivis.  Esimees Eiki Nestor Austatud Riigikogu! Austatud Eesti Panga president Ardo Hansson! Järgmise küsimusega me loome Riigikogus uue tava. Aitäh! Aseesimees Hanno Pevkur Aitäh, Jüri Jaanson! Järgmisena ootame kõnetooli Krista Aru. Härra Oja juhib ka tähelepanu, et need hinnangud on tagasi vaadates osutunud sageli ebatäpseks, kiire majanduskasvu aastatel on "eelarvestiimuli mõju majandusele üldjuhul alahinnatud". Eesti Panga presidendile ütlen lohutuseks, et me ei ole teid kahtlustanud selles, et te ei ole praegusele Vabariigi Valitsusele piisavalt nõu andnud ja seadust järginud. Nüüd enam aega ei ole, nüüd on see asi käegakatsutav. Sellisele laristavale käitumisele majanduspoliitikat ellu viies annavad valijad kunagi kindlasti oma hinnangu. Varem olid ikka mõned, mis kahanesid. Kõik on korras, peab natuke rääkima muredest, sellest ja sellest, sest siis me näeme suured välja. Praegu on tegemist tsüklilise kõrgseisuga. Riigikogu juhatusele on teinud taotluse riigikontrolör ja tema ettepanek on – me võime seda arutada või mitte – kolmapäevases päevakorras punktid ära vahetada. Ma saan aru, et tegelikult räägitakse eri asjadest, aga niisugust asja on siin saalis öeldud. aastal võeti ÜRO-s vastu kaks juriidiliselt siduvat inimõiguspakti: kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakt ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste pakt. Aitäh! Esimees Eiki Nestor Jaak Madison, palun! Jaak Madison Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Annan Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle arupärimise keskkonnaminister härra Kiislerile. Praeguseks on väga suur hulk inimesi digiteenustest täielikult ära lõigatud. Urmas Kruuse, palun! Urmas Kruuse Aitäh, auväärt istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Minister Urve Palo tutvustas selles puldis ühte KredExi projekti, mis käsitleb korterelamute soojustamist. Aga küll tulevad koalitsioonid, kes ekspertide arvamust paremini hinnata oskavad. Delfi investeeringud hõlmavad kõigisse Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaale rajatud portaalidesse tehtud investeeringuid, ütles Priisalm BNS-ile. On täiesti arusaadav, et selliseid erimeelsusi ja pingeid ei saa ületada üleöö, aga kindlasti avab poliitiline protsess tee dialoogiks, mille tulemusel sündivat lahendust võiksid kõik asjaomased pooled tunnistada. Nüüd, mis puudutab neid inimesi, kellele on esitatud süüdistused ja kes on eeluurimise ajaks vahi alla võetud, siis mulle teadaolevalt on prokuratuur neid inimesi süüdistanud seadusvastastes tegudes. Tegelikult eelarve koosneb kolmest osast, ütleme nii: keskvalitsuse positsioon, teiseks kohalikud omavalitsused ja kolmandaks siis euroraha. Jõesaare sõnul on Everyday majandustulemused suurusjärgu võrra paremad kui Ekspress Grupi nõukogu esimehe Gunnar Kobini poolt avalikustatud Mega portaali näitajad. See trend on mingil määral püsinud. Aseesimees Hanno Pevkur Austatud välisminister, rohkem küsimusi teile ei paista.

Uuendatud programm InvestEU ja maksevõime toetamise.

. Teiseks, juhul kui riik soovib rakendada rohkem vastutsüklilisust ehk majandust tasakaalustavat eelarvepoliitikat, tuleks struktuurse defitsiidi kasutamine siduda majanduskonjunktuuri näitajatega. Ma arvan, et keegi ei taha elada sellises olukorras, kus paar aastat läheb väga hästi ja siis paar aastat tuleb olla töötu. Me tegelikult aitame kaasa olukorra eskaleerumisele või veel keerulisemaks minekule sellega, et me ei ütle välja oma seisukohta. Nendest kolmest etteloetud otsusest oli kõige olulisem Eesti Vabariigi sünniakt. Meeldetuletuseks: Teadus- ja Arendusnõukogu raportis ette pandud konsolideerimise arutamiseks moodustati Riigikantselei juurde rakkerühm, kes töötab välja põhimõtteid, kuidas oleks kõige mõistlikum teadusasutusi omavahel liita. Mõlemad rõhutavad oma esimeses artiklis kõigi rahvaste õigust enesemääramisele. Samuti ütlesin, et situatsioon on muret tekitav ja ma loodan, et lähipäevil leiavad osapooled võimaluse dialoogiks. Me tegime struktuurse ülejäägiga eelarveid, kuigi euroraha polnud kadumas ja majandustsükkel ei olnud see, mis on praegu. Nii võib ju uskuda, et see auk uuristub ka meie lugupeetud koalitsiooniliikmete peadesse ja selle augu kaudu jõuab Eesti Panga presidendi esitatud info ükskord ka nende peadesse pärale. Kaks kõige olulisemat maksubaasi on tarbimine ja tööjõukulud: sotsiaalmaksud, tulumaksud jne. Mul on hea meel, et praeguse seisuga on kõik Kataloonia olulisemad poliitilised jõud deklareerinud valmidust nendel valimistel osaleda. Kui Eesti Pangale midagi veel soovitada, siis kainet meelt mitte lasta ennast segada opositsiooni küsimustest. Võrreldes selle hetkega, kui arupärimine esitatud sai, on sündmused Kataloonias eskaleerunud. Ma juhtisin tähelepanu sellele, et majanduse tsükliline seis on selline, et majandust ei peaks eelarve puudujäägi hinnaga täiendavalt elavdama. Viiendaks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus". Ja nii nagu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides me lähtume eeldusest, et kohtuvõim on poliitilisest võimust sõltumatu, et poliitiline võim ei avalda kohtuvõimule survet ei ühes ega teises suunas. Võib ju mõelda, et kõike seda on ta ka varem öelnud, kas oli mõtet seda teemat taas siia saali tuua.

Millesse investeerivad transprodifirmad?

. See ei ole Hispaania siseasi. Nimelt, Riigikogu liige Anne Sulling soovib esitada Eesti Panga presidendile küsimuse, kuid tal ei ole täna häält. Homsest on ta juba europarlamendi liige. detsembri valimistel osaleda on üks eeldus, et Madrid saaks legitiimse partneri dialoogiks, nii et oleks võimalik Hispaanias tekkinud sisepingeid lahendada. Me ei sekku demokraatliku riigi siseasja. Ülejäänud ei pea olemasolevatel tingimustel liitumist võimalikuks. Põhjamaades läheb hästi, Baltikumis läheb hästi ja ka laiemalt maailmas on riike, kus majanduskasv on üllatanud positiivselt. Ja ma arvan, et kui lähtuda Eesti huvidest, siis mitte keegi teine ei peaks lootma midagi muud. Ma arvan niiviisi, et selle asemel, et subtiitrite puhul rahast rääkida, tuleks kohe algusest peale mõelda ligipääsetavusest kui täpselt sama elementaarsest asjast, nagu on näiteks saatejuhi töötasu. Me ei saa jätta sellist tõelisi euroopalikke väärtusi esindavat rahvast üksi oma soovide, tahtmiste ja enesemääramisega. oktoobril, et Kataloonia sündmused teevad muret ja et Euroopa Liit jälgib arenguid kahtlemata tähelepanelikult. Ma arvan, et eeskätt ei olegi küsimus mitte niivõrd uute dokumentide vastuvõtmise vajaduses, kuivõrd selles, kuidas inimõigusi üle maailma paremini tagada. sajandi demokraatlikus Euroopas. Aitäh! Aseesimees Hanno Pevkur Igor Gräzin, palun! Igor Gräzin Räägin iseenda ja arupärijate nimel. Investeeringusummad algavad kõigest 5 eurost ning laenu andmine on algajate investorite jaoks lihtne, kuna bondoral on olemas automaatne portfellihaldur, mis teeb.

Need ei ole kuidagi kiusamiseks mõeldud. Nii et vastuolulised näitajad.

Aswani pilvelõhkuja tuleb pärast esimese saja miljoni.

. Ligipääsetavus ja sellega arvestamine peab saama normiks. Võib-olla on asi ka hindamismetoodikas. Ma arvan, et kogu selle seaduse väärtus seisneb selles, et me mingil määral seome oma käsi. Eraldumine, uue riigi moodustamine võib olla õigustatud n-ö viimase võimalusena. Investeeringusummad algavad kõigest 5 eurost ning laenu andmine on algajate investorite jaoks lihtne, kuna bondoral on olemas automaatne portfellihaldur, mis teeb. Samas tuleb tunnistada, et praegu on struktuurne puudujääk poole väiksem, kui alguses planeeriti. novembril pidulikule istungile. Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku huvides eelistatakse üldjuhul nn sisemist enesemääramist ehk autonoomiat. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Kui üks valitsus hakkab kergesti oma käsi lahti siduma, siis järgmine tuleb ja teeb samamoodi ning kui on paar korda niiviisi tehtud, siis selle seaduse väärtus kaob. Samas me ei näe, et selline täiendav investeering on ilmtingimata katastroofiline – seda me küll ei väida. See tähendab, et esialgne teave majanduse olukorra kohta on olnud nagu reeglina kehvem, kui osutavad hilisemad täpsustatud andmed. Viiendaks, vedelkütuse seaduse muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Need on alati olnud meeldivad ja viisakad arutelud. Seega väga mitmed näitajad näitavad ühemõtteliselt, et praegu me oleme kõrgkonjunktuuri perioodis. See on haavanud väga paljude inimeste õiglustunnet ja oleks hea, kui seda teemat saaks ka siin koos keskkonnaministriga arutada. Ma ei saa ka spekuleerida selle üle, kes, st milline jõud on nendel valimistel edukas, sest on selge, et Kataloonia ühiskond, rääkimata Hispaania ühiskonnast tervikuna, on võrdlemisi kirju ja võib öelda, et sellel teemal ka lõhestunud. Lõppude lõpuks on valitsuse ülesanne võtta vastu otsuseid ja vastutada nende eest. Sotsiaaldemokraadid on siinsamas pukis hoogsalt loomasid kaitsnud või näiteks karusloomakasvatuste kinnipanemise eest võidelnud. Me näeme, kuidas kooliõpetajaid kutsutakse ülekuulamisele sellepärast, et nad käsitlesid tunnis vägivalda, mida politsei üles näitas ja mida kõik katalaani lapsed omal ajal koolides nägid. Kataloonia parlamendi kogu tegevus on lõpetatud. Palun, Jüri Jaanson! Jüri Jaanson Põnevatele teemadele vahelduseks midagi igavamat. Kui see ID-kaardiga seotud turvariski probleem sügisel üles kerkis, siis rahustati avalikkust, et mure ei ole nii suur, kui see nüüdseks kujunenud on. Aina samad küsimused, aga vastust ei tule – on vaid täielik ülbitsemine. Mina käisin ka eelmise aasta tegevustest ülevaadet andmas ja sain aru, et selle teemaga ei ole üldse tegeletud. Selle eesmärk oli ära hoida võimalikke läbirääkimisi katalaanidega, et neid läbirääkimisi ei tuleks. Tol päeval häiris minu hinnangul väga suurt osa Eesti avalikkusest too palju kõneks olnud Välisministeeriumi avaldus, milles ei olnud viidet ühelegi konkreetsele persoonile ja milles ei olnud hukka mõistetud politsei vägivalda. Ühest küljest ma mõistan, et see ongi diplomaatiliselt väga keeruline olukord. Konkursi läbiviimise korra kehtestab minister määrusega. Aga loomulikult on oluline see, et kohtupidamine toimuks kõige paremate demokraatiatavade järgi. Ja kui kukub ära ka euroraha, mis on suurel määral investeerimisraha, siis see kõik võimendub halva majanduskonjunktuuri ajal ja see on topeltmääral tuleviku arvel elamine. Aga kõigile teistele siin saalis ma ütlen, et teate mis, sõbrad, poliitikas üldse – kuigi välispoliitikas on see mõnikord raske, aga seekord ehk siiski ka välispoliitikas – me peame julgema teha head. Tänan arupärimise eest! Hea meelega vastan teie küsimustele.  Esimees Eiki Nestor Küsimused Eesti Panga presidendile. Kindlasti seda peaks tegema ja oleks hea, kui meil oleks riiklike investeeringute poliitika üles ehitatud sellisel moel, et kõik projektid teeksid läbi tõhusa tasuvusanalüüsi ja lõpuks saaks ütelda, et tegu on tasuvate projektidega. Sealt edasi ma juba tsiteerisin. Mida vanem elanikkond, seda rohkem on vaja kulutada pensionidele, tervishoiule jne. Asi pole selles, et me oleme nagu osanud paremini ennustada. Me ei ütle julgelt positsioonilt, et kuulge, poisid, te olete küll meie liitlased, aga siinkohal läheb jamaks. Ka Hispaania keskvalitsuse pressiesindaja on öelnud, et kõik poliitikud, keda ei ole kuriteos süüdi mõistetud, võivad valimistel kandideerida. Võiks muidugi eeldada, et kuulatakse suure huviga, et pole lihtsalt tegemist linnukese kirja saamisega. Soovin teile kaunist õhtut ja turvalist koduteed. Minu arvates ei saagi eeldada, et kõige meie öelduga peaks ilmtingimata nõustuma. Edasi: majapidamiste ja ettevõtete suureks muutunud kindlustunne. Neljandaks, "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos". Esimees Eiki Nestor Igor Gräzin, palun! Igor Gräzin Austatud ettekandja! Te osutate väga suurt tähelepanu ja panete suured lootused eelolevatele erakorralistele valimistele ning arvate, et väga tore, kui need valimised toimuvad. Kolmandaks, "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi Ühendekspeditsiooniväe koosseisus"

Märkused