Isegi, kui tööandja on kursis, et sul on olnud mõttes näiteks laenu refinantseerimine või oled muudmoodi rahahädas, ei tohiks sa seda teemat tõstatada

Isegi, kui tööandja on kursis, et sul on olnud mõttes näiteks laenu refinantseerimine või oled muudmoodi rahahädas, ei tohiks sa seda teemat tõstatada. Mõlemal juhul on muutunud läbipaistvus ja avatud kommunikatsioon olulisemaks. Kodukontoris töötajate puhul tuleks sõiduauto hoidmist nende elukohas seega aktsepteerida. Piir äri- ja erakulude vahelMõningate kuluartiklite soetamise või kompenseerimise puhul võivad tööandjale tekkida spetsiifilised maksuriskid. Välistatud ei ole ka muud lahendused, kuid peab olema kontrollitav, et sõiduautot ei kasutata ettevõtlusvälisel eesmärgil. Selleks, kes soovivad laenu ning on jäämas tõsiselt haigeks, sest nõutavad dokumendid ekspres laen oodata, kuni tagasimaksed toimuksid võimalikult valutult, tuleb. Varasemaga võrreldes on vaja veel rohkem tähelepanu pöörata autentsusele, oma töötajate kaasamisele ja nende emotsioonide juhtimisele. Mida rohkem on organisatsioonil praegu lojaalseid tööandja saadikuid, seda paremini suudab ta oma mainet tööandjana hoida ja ka eesmärke saavutada. Näiteks kui ta kavandab eluaseme võõrandamist, ent see on osaliselt olnud kasutusel kodukontorina ja tööandja on töötajale ka vastavaid kulusid hüvitanud, ei pruugi töötaja olla õigustatud täiel määral kasutama elukoha müügi maksuvabastust. Võiks ju arvata, et uues olukorras, kus paljud ettevõtted on pidanud koondama ja inimesed on ebastabiilsuse tõttu alalhoidlikumad, on tööandja bränding viimane asi, millele mõelda ja värbamine on imelihtne. Täiendava maksuriski vältimiseks ei tohi üür ületada turuhinda.Kui tegemist on üüritava eluasemega, võib maksukäsitlus olla erinev. Töötajad ootavad oma praegustelt tööandjatelt rohkem infot, kaasamist, õlg õla tunnet.

Eriolukord ja puhkused: millised on töötaja õigused? - Töö.

. Laen ilma konto väljavõtteta – kahjuks, kui te soovite saada laenu eestis, see ei ole võimalik. Nagu öeldakse, head kriisi ei tasu raisku lasta. Kui töötaja kasutab laenuga ostetud eluaset osaliselt kodukontorina, siis ei pruugi eluasemelaenuintresside tulust mahaarvamine täies ulatuses põhjendatud olla. Paljud ettevõtted on sunnitud tegema ebamugavaid otsuseid. Artikli autor on seisukohal, et töötaja üürikulu hüvitamine vastavalt kodukontori ja ülejäänud eluaseme pindala suhtele peaks olema lubatav ilma maksukohustuseta, sest olemuslikult on tegemist töötaja kuluga. Tööandja brändingus on kriisisituatsioonis fookus värbamisvõimekuse suurendamiselt liikunud olemasolevate töötajate hoidmisele. Kuid ootused sellele, kuidas üks tööandja oma inimestega käituma peaks ja millist kandidaadikogemust eeldatakse, on jäänud samaks. Kui aga sõnumi edastajaks on sõber või tuttav, on loogiline, et infosse suhtutakse suurema usaldusväärsusega. Tegelikkuses see aga nii mustvalge pole. Isegi kui lühiajaliselt on huvi välja kuulutatud konkursside vastu suurenenud, siis tuleb silmas pidada ka pikemat perspektiivi.

Tööandja, võta noor suveks tööle!

. Töötajatele ei jää meelde niivõrd langetatud otsus, vaid emotsioon, mis otsuse teatavaks tegemisega kaasnes ja see emotsioon jääb organisatsiooniga pikaks ajaks koos käima.

Asjatundja soovitused: kuidas jagada kodukontori kulusid.

. Kui ta aga seda ei soovi, tuleb tööandjal vara tagasi võtta. Kindlustunne saab nii tööandjatel kui ka töötajatel haavata. Tasub silmas pidada, et töötuse määr on suuresti tõusnud lihttööliste segmendi arvelt. Kui ettevõte ei ole seni hankinud GPS-seadet ja ei soovi seda kulu kanda ka ajutise muudatuse tõttu, on mõistlik ajutise korra ajal pidada võimalikult täpset sõidupäevikut. Jah, võime spekuleerida, et mõnes valdkonnas on kandidaatide palgaootused lähikuudel väiksemad. Neil on olnud rohkem alternatiive, mille vahel valida ja tööandjad on pidanud sobivate spetsialistide värbamiseks pingutama, et konkureerivate tööandjate seast silma paista. Seetõttu ei saa tööandjad end endiselt lõdvaks lasta ja oma tööandja maine kujundamisel ning positiivse kandidaadikogemuse pakkumisel teha järeleandmisi. aasta raputab seni tööturul valitsenud olukorda. Lihtsustatult, kui aasta alguses oli keeruline värvata pea igale positsioonile, siis vähemalt hetkel ületab näiteks teenindusvaldkonnas tööjõu pakkumus tööjõu nõudlust ja sobiva töötaja leidmine on lihtsam. Laenusumma: kuni 100 000 eurot, mõningate juhtudel (nt lisakäenduse või tagatise korral) ka rohkem. Kandidaadid on hakanud otsima rohkem turvatunnet ja lubadust stabiilsusele. Variant on ka mobiilirakenduste kasutamine, millega on võimalik kõigi sõitude teekond salvestada.Ootamatud riskid töötajaleKodukontoris töötamine pole ka töötaja jaoks päris riskivaba. Mõistlik on fikseerida vastavad proportsioonid lihtsas kahepoolses kokkuleppes. Praktiline soovitus on vastav kord dokumenteerida ja juhatuse otsusega kinnitada.Suurim praktiline probleem on, mil viisil tõendada, et sõidukit ei kasutata töövälisel ajal erasõitudeks.

Siiani on tööturul jõupositsioonil olnud selgelt kandidaadid. Mis iganes otsuseid on tööandjad praegu pidanud vastu võtma, neid tuleb oma inimestele põhjendada ning teha seda viisil, et töötajatel säiliks usk ja usaldus oma juhi ning tööandja vastu. Sekretär kui tööandja saadikNii tööandjad, töötajad kui ka kandidaadid on uues olukorras

Märkused