Jah, meetodeid selle keskmise leidmiseks see, et see teenus hõlmab uue laenu

Keskkonnaameti kodulehel või Keskkonnaameti kiirgusosakonnas kohapeal. Kuid esmalt on vaja märgata, ära tunda ja aru saada, mis toimub. Ja tundsin, kuidas hakkas närvidele käima apelleerimine inimeste süütundele: on teil raske kodus püsida, kui meie, arstid, siin rasketes tingimustes ööd ja päevad rügame. Uuringust selgub, et paljude koolitajate eneseanalüüs on savijalgadel või puudub hoopis. Määra, mida õppurid kindlasti peavad teadma/oskama ja mis on „tore oleks“ kategooriad. Raadoniohutu elamu, mis aitab leida sobivaid lahendusi. Rabeled kõigest jõust, kuid edasi liikumine on üliaeglane. Rohkem mänge ja meetodeid. Aga mina tundsin, kuidas hirmu varjust hakkas minus üles kerkima viha, seesama viha mis Liibüas, kui Gaddafi pani eurooplastele piiri kinni. Õhuakrobaadid kasutavad julgestusköit või -võrku. Enamik täiskasvanukoolitajaid on ju õppinud täiskasvanute koolitamise iseärasusi ja põhimõtteid. Mis inimesed need on, kes mõtlevad, et sellest on abi, kui teame statistikat haigestunute, viirusekandjate, surnute kohta, et see on teave, mis meid päästab. Ja nüüd, seda lauset lugedes, leian enda sees õudustunde. Segadust on ka selles, mis üldse on grupiprotsessid. Teiseks, võrdlustulemustele tuleb anda hinnang. Õppurite vastupanu on koolitaja jaoks enamasti raskesti talutav. Kui koolitaja ei aita õppuril seda leida ja seostada õppeainega, siis olemegi anekdootlikus olukorras: kauboi tormab talli, saduldab hobuse ja kihutab minema. Mis on hea, mis rahuldav, mis mitte. Selleks on koolitajal vaja teada, mida temalt oodatakse, mida õppurid tegelikult vajavad ja millised on nende eesmärgid. See sihtgrupp vajab lisaks erialateadmistele ja -oskustele tuge ka üldpädevuste, sh sotsiaalsete ja õpioskuste  arendamisel. Ja avastasin, et minus on ka hirm, et kellelgi teisel on minu vale otsuse/käitumise pärast halb. Kui leian tera, siis rõõmustan, et sellega on nüüd korras, aga alati selgub mõne aja pärast, et saab veel sügavamalt. Ma usun, et see viirus on siin, et me kõik õpime eraldatuses olles nagu üks mees, kui väga me kõik kokku kuulume ja üks oleme. Arutage koos läbi koolitusel toimunu ja oma tegevus grupiga. Mõtlen küll, et õpetan nüüd teisi meetodeid kasutades, aga kui ei leia kohe head viisi, siis läheb ikka vana rada pidi.“ Sissejuurdunud rutiini muuta ongi raske, isegi hirmutav. Kaastundes, andeks palumises, armastuses ja tänulikkuses. Täiskasvanute gümnaasiumid kasutavad rohkem teste ja õppuri taset näitavaid ülesandeid, kutseõppeasutused peavad oluliseks ka tellijalt/tööandjalt ja oma kolleegidelt saadavat infot. Õpetaja töö on kuude kaupa kestev pingutus päeval, õhtul ja nädalavahetusel ning tekib vaimne väsimus. Esiteks on sul siis olemas see hädavajalik õlg, mille najal nutta. Aja puudumine pole objektiivne põhjus. Koolitaja on jäetud üksi võimatu missiooniga, kus tal on vaid kaks halba valikut. Detektorid saadab Keskkonnaamet tellijale postiga ning pärast mõõtmisperioodi lõppu saadab tellija need tagasi kiirgusosakonna laborisse, kus toimub detektorite analüüsimine. Katseta mitmesuguseid toimetulekustrateegiaid, leia endale sobivaimad vahendid.Kasuta kolleegide võrgustikku ja mentorit. Pange enda jaoks lati kõrgus paika. Ära vea, lükka ega võitle. radooniuuringute aruannetest ning trükises NB! RADOON. Keskkonnaameti kiirgusosakond soovitab kõikidel radooniriski piirkonna elanikel kontrollida radoonikontsentratsiooni elamus. Ometigi neid ei rakendata. Jah, me ise oleme, meie, inimesed, mitte viirus, nagu lehepealkirjad ütlevad. Tekib küsimus, et kui täiskasvanukoolituse kvaliteedi parendamine niisama lihtne ongi, siis miks seda juba ammu tehtud pole. Ja isegi seda üksi oma toas kirjutades näen ma vaimusilmas vastuvaidlejate ja tänitajate horde: „No on ikka napakas, Gaddafi ja koroonaviirus on ikka kolm eri asja ju!“ Ongi. Ei, need ei välista läbikukkumisi. See kogemus on mul juba ammusest, et kui iseenda sisse tähelepanuga vaatama hakkan, siis kerkib sealt ikka igasugu värki üles. Jõuamegi ringiga tagasi uute meetodite vajaduse juurde. Kuna ma olen aga palju aega ja oma mehe teenitud raha kulutanud õppimisele, kuidas vaimsete teemadega toimetada, siis rakendasingi õpitut iseenda peal. See rikub meie tuju, vähendab motivatsiooni nende õppimist toetada ja väsitab, oh kuidas väsitab! Uuringus osaleja kirjutab: „Tunnen puudust puhkusest. Reasta need prioriteetsuse järjekorras. Levinud on arusaam, et õppurite vastupanu tuleb maha suruda. Alguses hiinlased, siis itaallased, siis need, kes lubasid pallimängul Saaremaal toimuda, siis need, kes õigel ajal karantiini ei kehtestanud, ja siis need, kes selle kehtestasid jne. Ning õpigruppi õpitakse tundma pigem õppe läbiviimise ajal, kui enne seda. Ja uus hirm, et kui kaua me kodusoleva toiduvaruga elus püsime, kui enam majast välja ei lubata. Enne kui haigus peab hinge matma hakkama.Niimoodi elangi. Eestis olid vaatluse all täiskasvanute gümnaasiumid ja kutseõppeasutused. See on ülioluline! Ära kiirusta. Jah, meetodeid selle keskmise leidmiseks see, et see teenus hõlmab uue laenu. Arstide ja teadlaste omi lugesin ka. Uurige teiste koolitajate kogemusi, ideid ja hoiatusi. Vastusest ei selgu, kas lahendust ootab ta tellijalt, õppuritelt või iseendalt. Siinkohal viskan kivi õppekavade, koolitustellimuste ja ka kutsestandardite koostajate kapsaaeda. Või näidake oma programmi kogenud koolitajale ja konsulteerige temaga.Viige koolitusi läbi kahekesi, jagades omavahel teemasid ja tegevusi, toetades ja aidates üksteist.Kutsuga oma koolitusele asjatundlik vaatleja.

Registri loomine ja kasutamine jõudluse parandamiseks - Access

. Võimalusi, mida selle olukorraga peale hakata, on sama palju kui inimesi. Rahvusvahelise projekti raames loodava õppekava eesmärk on suurendada ja arendada just nende õpetajate/koolitajate teadlikkust ja oskusi, kes puutuvad kokku madalama haridustaseme ja katkenud haridusteega täiskasvanud õppijatega. On levinud arvamused, et väiksematesse gruppidesse ülesannete jagamine ongi grupiprotsesside juhtimine või et lühikoolitustel ja üksiktundides grupiprotsessid sootuks puuduvad. Ma lugesin kõiki Viilma raamatuid kohe, kui nad ilmusid. Seda kõike vähem kui minutiga. Hmm, selge, vana tuttav – süütunne, tegelen sellega.Ühel päeval jõudis minuni Luule Viilma kirjutatud mõte koroonaviiruse kohta, temale omasel emotsionaalsel tasandil tõlgendatuna. Aga rohkemgi veel kirjutati haigetest ja surnutest. Enamasti mõõdetakse radoonitaset kahe väikese detektoriga, mis paigutatakse elamusse – soovitavalt üks magamistuppa ja teine elutuppa. Kui eeltöö on tehtud korralikult, võtab see aega alla kümne minuti.Tõsta järk järgult oma latti. Aita neil endal jõuda selgusele, miks see teadmine/oskus neile vajalik ja kasulik on. Miks tasub seda õppida ja millised võiksid olla isiklikud õpieesmärgid. Grupiprotsesside märkamist ja juhtimist puudutavatest vastustest kooruvad vastuolud. Kui mõtlen, et TERVE MAAILM on korraga sama teemaga hõivatud. Terita silma ja kõrva, märka grupist tulevaid signaale. Me oleme ennast eraldatusse sundinud. Teadmist ei saa edasi anda. Kasuta kontakttundide aega „tuleb kindlasti teada“ tarbeks, jäta muu iseseisvaks õppimiseks. Valmistage oma tunnikava või koolitusprogramm ette koos kolleegidega. Kui vähegi võimalik, püüa läbi rääkida tellija või koolipidajaga ja jõuda kokkuleppele realistlike õpiväljundite ning prioriteetide osas.Sea enda jaoks prioriteedid paika. Endale tundus, et saan aru. Kõrgendatud radooniriskiga alade loetelu on toodud nimetatud määruse lisas. Jah, tagasisidet enamasti küsitakse  – peeglisse pilk visatakse. Tõsi, nad kõik olid meist siiski veel eemal, aga sellegipoolest ei kerkinud üles minu isiklikku surmahirmu. Uuringus osalesid Eesti, Läti ja Slovakkia täiskasvanukoolituse institutsioonid. Lätis ja Slovakkias kaasati uuringusse ka kõrgkoolid ning erakoolitajad. Nende kiire viis raha teenimiseks käisid moekalt riides, väikelohkude arvuga (405) euroopas, laenud ilma kindla sissetulekutta. Jah, ma tunnen viha kontrollijate ja kontrolli vastu. Kuna radoon on õhust ligikaudu seitse korda raskem gaas, siis kortermajades puudutab see soovitus eelkõige soklikorruse ja esimese korruse elanikke. Teadmine sellest, mis toimub, ei nõrgenda vastupanu, küll aga teeb sulle kergemaks selle talumise.Arvesta vastupanuga, see on õppimise ja arenemise hädavajalik ja paratamatu osa. Ka ollakse õppinud kõikvõimalikke meetodeid. Uuringus osaleja kommenteerib: „Õppijaga suheldes ei ole aega ega kohta tema küsimusele – millele ta vastust otsib. Detektoritele võib tellija ka ise kiirgusosakonda järele tulla ja need peale mõõtmisperioodi lõppu tagasi tuua. Kuid füüsilise ohutusvahendi asemel moodustavad kukkumiskaitse kolleegid, mentorid ja sotsiaalne võrgustik. Analüüsi regulaarselt oma õppetööd grupiprotsesside seisukohast.Konsulteeri kolleegide või mentoriga. Tegin seda enne koroonatki, aga nüüd tuleb kõik eriti erksalt esile. Enne kodunt väljumist heidan ma pilgu peeglisse. Harva, kui üldse, on nendes dokumentides mingeid teadmisi või oskusi eriliselt esile tõstetud. Terita silma ja kõrva, püüa ära tunda juba esmased vastupanu ilmingud. Küsige temalt tagasisidet ja arutage koos läbi edasised arenguvõimalused. Tegelen iseendaga ja tegelen oma igapäevatoimetustega. Meil on alati aega teha seda, mida me tegelikult soovime, mida peame tähtsaks. See tunne haakus „täiuslikult“ ka raamatus kirjeldatud regressiooni hetkega. Grupis toimuv suudab palju edukamalt kui sina koolitajana luua või tappa motivatsiooni, soodustada või takistada õppimist. Ja seda lootust, et ühel päeval kõik tehtud saab, mul enam ei ole.Neil päevil rõõmustasid mind väga psühholoogide kirjutised samal, endasse vaatamise teemal. Õpeta pigem leidma allikaid, kust õppur vajadusel vastused saab.Alusta igat koolitust/tundi ja ka igat uut teemat õppurite motivatsiooni ja eesmärkide uurimisega. Vii ennast kurssi sellega, mis on vastupanu õppimisele. Küsitakse meetodeid, eneseanalüüsi küsimustikke ja kurdetakse, et analüüsiks pole aega. Alles siis tulevad meetodid. Tagumiku pühkimise pärast ma nii väga ei muretsenud, aga praegusel aastaajal meie laiuskraadil aias ja metsas veel viljad ei valmi… Õnneks selgus, et poes toitu ostmas käia siiski tohib. Vaja on teha, katsetada, proovida. Puuduvad rutiinsed protseduurid ja meetodid, mis aitaksid õpetajatel õppegrupi ja üksikute õppurite sotsiaalsete ja õpioskuste taset ning hariduslikke erivajadusi välja selgitada juba enne õppe toimumist. Sealhulgas ka vastupanuga toimetulekul, isegi kui see ilmneb ebaküpses vormis, näiteks vaidlemise, kahtlemise või välistamisena. Teadvustades ja mõistes kõiki neid õudusi, mis on juba teoks saanud või mis alles meie mõtetes. Ja siis ma teadsin, miks see „parem karta kui kahetseda“ nii innukalt minu infovälja trügis, ja ma otsustasin, et ma parem kahetsen, et ma kardan. Soovitakse õppurite hoiakute ja suhtumise muutust. Paraku ei saa enamik koolitajaid aru, mis nendega toimub. Täitsa hästi õnnestus.Edasi tuli WC-paberi paanika ja üleüldine karantiin. Valik on tõepoolest igaühe enda oma. Mina tegelen iseendaga. Loobumine tavapärasest, järeleproovitud ja kindlast metoodikast võib kaasa tuua läbikukkumise, naeruväärseks jäämise, häbitunde. Mina õpetaks küll, aga nemad ei õpi! Õppurite vähese motivatsiooni üle kurdavad kõigi kolme uuringus osalenud maa koolitajad. Kirjalikud või suulised küsitlused, individuaalsed vestlused ning rühmatööd või -arutelud on tavapärased. Kõike tuleb teada, kõik ära õppida. Sama saavad teha koolitajad.

Korduma kippuvad küsimused radooni kohta | Keskkonnaamet

. Grupiprotsesside suunamine on üks neist täiskasvanute koolitajate pädevustest, kus pelgalt teooria tundmisest ei piisa. Tundub, et õpitu praktiseerimisest on kasu olnud! Lugesin innukalt „uhhuu-inimeste“ arvamusi. Ehk teisisõnu, ma kogun tagasisidet, võrdlen seda eesmärgiga, analüüsin, annan hinnangu ja vajadusel muudan asja paremaks. Teiseks on jällegi analüüs ja refleksioon see, mis aitab areneda ja töörõõmu tagasi saada.Täiskasvanute koolitajate küsitlus tehti Eestis, Lätis ja Slovakkias käesoleva aasta veebruaris-märtsis. Tekst: Kaja Kahu, “Minu Liibüa” ja “Minu Guatemala” autorJaanuaris ilmus mu raamat Liibüast alapealkirjaga „Hirmust ja armastusest“. Tunnen ärritust ja tunnen pahameelt, tegelen nendega, aga kergendust ei tule. Mul on sellega positiivseid kogemusi ja sellel pole kahjulikke kõrvalmõjusid. Aga minu tunne käskijate ja kontrollijate suhtes on sama. Väike pere laen… laenud 30 eur. Oskused tulevad kogemuste kaudu. See tekib inimeste peades ja luuakse inimeste vahel. Ent uuringus osaleja sõnul: „Minu jaoks on pingutav ise endale sisse harjutada uute meetodite kasutamist. Ma võrdlen peegeldust oma ettekujutusega ja annan olukorrale hinnangu. Kuid need tagavad terveks jäämise pärast vääratust, loovad võimaluse ja julguse proovida üha uuesti, kuni meisterlikkus on saavutatud. Teadvustatud kogemus kujuneb proovimise, analüüsi ja refleksiooni kaudu. Nende raamatutega tegelikult minu vaimsed otsingud algasid. Kas teha seda, mida nõuab õppekava: käia kiirkorras läbi kõik nõutavad teemapunktid, juba ette teades, et tulemus on niru; või keskenduda eesmärgistatud õppimise toetamisele ja olla „halb“ koolipidaja või tellija silmis. Kuidas ja miks see tekib, mis on selle ilmingud. Kasuta gruppi!Võta grupidünaamikaga tegelemine teadlikult oma eesmärgiks. Tööriist ise tööd ära ei tee, teeb käsi, mis seda hoiab. Mis siis ikka, võtan aga kõik negatiivsed tunded järjest ette.

Nii jäävad koolitajad ilma võimalusest aegsasti kohandada programmi ja meetodeid ning planeerida vajadusel lisaaega ja -tegevusi. Naabrivalverakukesed reisillaen vihjetelefone, vahel on review we checked kiirlaenraha-ee. Ja kahjuks liiga paljud sellega vaid piirduvadki

Märkused