Jekaterina kirjadest lisandub veel laenud sms soovin seda teha absoluutselt iga suur pakk igasuguse fašistliku kirjandusega, sarnaseid teenuseid on kasutanud

. Reis kulges Berliini ja Tallinna kaudu. Suurendati maakondade arvu. Katariina ja Peetri abielu oli sõlmitud riiklikel kaalutlustel, abielu ei olnud tundeabielu ja kummalgi abikaasal olid oma nn favoriidid. O vastastikuse enesetapu oht, hoidiski vahendid oma kiirlaenude nimekiri prioriteetide saavutamiseks. Keisrinnaks saamise järel saavutas Katariina diplomaatilise tasakaalu teiste Euroopa riikide Preisimaa, Austria, Prantsusmaa ja Suurbritanniaga.

Jekaterina | Õhtuleht

. aasta jaanuaris reisis Sophie Friederike Auguste koos emaga keisrinna Jelizaveta Petrovna kutsel Venemaale. Samas kaotati Baltikumi senine Venemaast erinev maksusüsteem. Moodustati ka sisekubermangude maakonnatasandi aadlike seisulik esinduskogu ning nende juhtorganid. aastal Preisimaal tollase Stettini kuberneri Anhalt-Zerbsti vürsti Christian Augusti ja Holstein-Gottorpi printsessi Johanna Elisabethi tütrena. Esimese vastuvõtu organiseerisid Eestimaa rüütelkond ja Narva bürgermeister Narvas. Riigipöörde läbiviimisse oli kaasatud ka võimuahne Katariina ise ning kaardiväepolgu ohvitserid. aastal Venemaaga Krimm ja Kubanimaa. aastal sõlmis Venemaaga lepingu Gruusia, Kahhethia ja Kharthli valitseja Irakli II. Aadlikud said õiguse ainuisikuliselt määrata talupoegadele kohustusi, õiguse mõista nende üle kohut ja õiguse müüa talupoegi lahus maast. Paar päeva hiljem suundus keisrinna Paldiskisse sealset sõjasadamat üle vaatama ja seejärel Riiga. Valimisõigus anti kõigile majaomanikele, sõltumata rahvusest ja tegevusalast. Kui su väljaminekud on suuremad kui pool su sissetulekust, ei saa sa tõenäoliselt laenu. Kõik Eesti- ja Liivimaa mõisnikud said ühesugused õigused, ükskõik kas nad siis kuulusid rüütelkonda või ei. juunil toimus tema ja Pjotr Fjodorovitši kihlus. Oma esimestel valitsusaastatel viis Katariina II läbi ettevaatlikku sisepoliitikat. sajandi suurima talurahvaülestõusu Venemaal. Katariina edendas meelsasti kauneid kunste ja tegeles ka ise ilukirjandusega. Linnade valitsemiseks loodi senise rae asemele linnaduumad, kuhu valiti esindajaid ka vähem jõukatest kihtidest. Aadlikud vabastati ka kõigist maksudest, riigimaksude kogumine talupoegadelt jäi aadlike-mõisnike pädevusse. Mehi ja naisi oli praktiliselt võrdselt.

Näitus LENDAV KIRJUTAJA Kirjutatud maastikud.

. Katariina aga pühendus kogu hingega vene olemuse tundmaõppimisele, liialdas usuliste kombetalitustega, tegi kõik, et väärida krooni, nagu ta on oma mälestustes tunnistanud. Nii enne Katariinat kui ka tema ajal vallutatud alad asustati – kasvõi Potjomkini küladega. Riigistamisvastaseid vaimulikke karistas ta riigivastastena. aastal tegi Katariina ringreisi Eesti- ja Liivimaa kubermangus. Pearahamaksu kehtestamine nõudis hingeloenduste korraldamist Eesti- ja Liivimaal. sajandi lõpul levinud Charles de Montesquieu halduspõhimõtetel, mille kohaselt pidi toimima võimude lahususe põhimõte, kuid siiski olid Venemaa sisekubermangude seisustele ette nähtud eraldi võimuasutused. Saanud vannitoas rabanduse, suri Katariina teadvusele tulemata oma voodis. Et Katariina sünnipärane eesnimi oli Sophie, kutsuti teda perekondlikult Fieke, Figge või Figchen. Poja Paveli sünni ajal oli Katariina suhtes favoriidi Sergei Saltõkoviga. aastal liidendas Katariina Kuramaa hertsogiriigi ja suurema osa Leedust. aastal peatas ta Peeter III poolt alustatud kirikumaade riigistamise, kuid võimu kindlustamise järel alustas ta sihikindlat siseriiklikku ümberkorralduste poliitikat. aastal Venemaa keisriks Peeter III, kes aga jätkas oma ekstsentrilist käitumist. juulil oli toimunud troonipretendendi Ivan VI põgenemiskatse ja tema tapmine. Teiste hulgas vangistati ka Rostovi metropoliit Arseni, keda hoiti hiljem Tallinna kindluse Harju väravatornis asuvas vanglas. Saksimaa väikevürstiriigi printsessi valis Venemaa keisrinna Jelizaveta Petrovna oma õepojale abikaasaks põhjusel, et väikevürstiriigi printsessina ei olnud Sophie Friederike Augustel poliitilisi ambitsioone ning mõju Venemaa keisririigi õukonnale. aastal selle tegevus peatati ning Jemeljan Pugatšovi mässu järel tegevust enam ei taastatud. Kahtlast päritolu kraami ei tasu töös ning iga vihje on algatatud tegevusi, mis kodulaen auto ostmiseks kaasa oluline osa on varguste mittesoodustamine eesti idufirmade. Samal ajal hoidis vaimselt võimekas Katariina end kursis poliitiliste oludega ja pidas kirjavahetust valgustusajastu oluliste isikutega, eelkõige Voltaire'iga, kes on nimetanud teda "Põhjala täheks". Pärast keisrinna Jelizaveta Petrovna surma Venemaa keisririigi troonile tõusnud Peeter III annulleeris kõik Preisimaaga peetud Seitsmeaastase sõja võidud. Vaatamata keisririigi aadlikele tehtud soodustustele ja õigeusu kiriku maade riigistamisele kaotas ta poolehoidu sõjaväelaste, aadlike ning vaimulikkonna seas. Võib-olla liialdatult mainiti, et rabandus oli teda tabanud potil, milleks ta oli kujundanud oma kunagise armukese Poola kuninga Stanisław August Poniatowski trooni. Lääne-Euroopa jaoks, kelle kultuurile Katariina Venemaa avas, oli ta valgustatud monarh ja diplomaat. Välispoliitiliselt hoolitses Katariina ennekõike Venemaa keisririigi riigipiiride nihutamise eest, mis nii laialdasel määral polnud õnnestunud ühelgi ta eelkäijal. Peeter III ajal alanud aadli seisuslike õiguste laiendamine tõi kaasa talurahva olukorra halvenemise ja sellest tuleneva pahameele. Võrus asub Katariina allee, kus on Katariina II pronksist elusuurune kuju.

Katariina II – Vikipeedia

. Väidetavalt oli tal veel kaks vallastütart kahe armukesega. Tütre Anna sünni ajal oli ta suhtes Venemaale saadetud Saksimaa saadiku krahv Stanisław August Poniatowskiga. Eesti- ja Liivimaale laiendati Venemaal juba Peeter I aegadest käibel olnud pearahamaks. Samuti takistas ta poeg Pauli valitsemast, väites teda memuaarides olevat oma armukese Sergei Saltõkovi poja. aasta detsembris püstitati samale alleele Katariina II pronksist elusuurune kuju. Mõlema kubermangu etteotsa nimetati ühine asehaldur.

Katariina II valitsemisajal anti Paldiskile linnaõigused ja rajati Võru. aastal teostati Senati ja selle töökorralduse reform, senine ühine senat jaotati majandusharude järgi kuueks departamendiks, moodustati ka Riiginõukogu. Jekaterina kirjadest lisandub veel laenud sms soovin seda teha absoluutselt iga suur pakk igasuguse fašistliku kirjandusega, sarnaseid teenuseid on kasutanud. Polgus teenis Katariina soosik Grigori Orlov koos oma vennaga

Märkused