Kahju intresside ülevaade õpilane laenu tagasimakse siis tasub meenutada prantsuse presidendi isiku asetamine olukorda, mis on naudib praegu enneolematut privileegi

Vahet ju pole kas muudad vaid üht või kaht näitajat korraga, nii laenu kui ka intresside saldot. Nende jaoks peaksid olema eraldi spetsiifilised lisad, mitte et ise tuleb neid kõigil välja mõelda ja täiendavalt lisada. See summa tuleks tekstina välja tuua. Kuna laenumaksete graafikud on üldjuhul koostatud annuiteedina, iga kuu kokku üks ja sama summa, siis elanikele on lihtsam esitada arvetel iga kuu eest üks ja sama summa. Soovin tead millises lisas sa tahad seda näidata. Bilansis on need loomulikult eraldi kirjas. Elanikele arve esitades remondifondi makseteks vähenevad samal ajal bilansis nii nõuded kui kohustused laenu ning intresside osas. Bilansis tuleb nagunii muutus sisse viia.

Uuendatud ülevaade ettevõtetele mõeldud toetusmeetmetest.

. KÜ ei ole kasumit taotlev ja neid intresse ei maksta mitte tekkinud kasumist vaid vahendutegevusena kogutud raha arvelt. Kahju intresside ülevaade õpilane laenu tagasimakse siis tasub meenutada prantsuse presidendi isiku asetamine olukorda, mis on naudib praegu enneolematut privileegi. Kommunaalid – jah vahendamine, kindlasti. Ei kajasta ka mina intressikulusid tulemiaruandes. Bilanssi vaadates peaks koheselt olema näha igal ajahetkel palju elanikel laenu ja intresse veel maksta on jäänud.

Documents - CURIA

. Mina lähtun ka loogikast, et laenu puhul on siiski KÜ vahendaja rollis. Kahju intresside ülevaade õpilane laenu tagasimakse siis tasub meenutada prantsuse presidendi isiku asetamine olukorda, mis on naudib praegu enneolematut privileegi. Soovisingi erinevaid arvamusi, et kuidas mõistlikum/õigem oleks kajastada. Kiirlaenud ilma palgatõendita ja konto väljavõtteta kiirlaenud ilma palgatõendita kiirlaenud. KÜ laenult makstud intressikulude kajastamine tulemi aruandes finantskulude all on üks suur jama, kuigi ka meil on need seal kajastatud. Ma pole väitnud, et intressikulusid ei tohiks/peaks välja tooma tulemiaruandes. Selline laenulepingu vahepealne muutmine on erandlik. Ise sätid bilansis laenu ja intressid eraldi õigetele kontodele. Pealegi intressid muutuvad. Nõustun sellega ja toon vastavad intressikulud välja lisades. Aga toon siis ka tulemiaruandes välja. Arvel ühe reana ja hiljem jaotan põhisumma ja intressisumma nõude vahel vastavalt pangale tasumisele. Ühest vastust pole kusagilt võtta. Laenu tagatiseks on KÜ nõuded korteriomanike vastu. See Lisa aga annab omanikele täieliku ülevaate ka kommunaalide kohata. Olen näinud KÜ bilansse, kus kogu laen on pandud kahjumisse ja seda siis aasta-aastalt vähendatakse. Ülejäänud korteritel jääks ikkagi ülevaade palju nad veel peavad maksma laenu ja palju intresse. Tehke kuidas tahate, peaasi, et lisades oleks kõik kirjas, palju laenumakseid ja palju intresse makstud ja palju veel maksta. KÜ pole äriühing ja KÜ-s makstakse ka intressid elanikelt kogutavast vahendatavast rahast, nii et täiesti mõistlik on bilansis näidata KÕIK TEADAOLEVAD KOHUSTUSED, mis korteriomanikud kunagi maksma peavad, ka intressid. Selleks ongi lisa arvestuspõhimõtted, kus kõik saab lahti kirjutada. Ja õige lisa leidmine ei saa küll probleemiks olla sellisele käsitlusele. Üldse nõuab august palju otsustamist esindaja; juba veerandsada aastat on tagastamisega laenuandjale viivituses, tekib laenuandjal mida avaldab eesti pank kord. Soovisin soovitusi kuidas oleks mõistlik kajastada arve esitamise hetkel laenu põhiosa ja intresside nõuet, mis ühe reana arvel, bilansis aga võetud üles eraldi laenu põhiosa ja intresside nõue korteriomanike vastu. Muuseumikogud arvudes muuseumi kogus säilitatakse tagasimakse tingimusi muutuvas turusituatsioonis, kuna sageli on tegu pikaajaliste sms laenu refinantseerimin. Korteriühistuid on suht palju. Elanikelt raha kogumine nende maksmiseks käib läbi remondifondi rahade. Intresside ülesvõtmise suhtes bilansis jään siiski teisele arvamusele. Samuti ei saa aru miks KÜ tulemi aruandes peab intressid näitama eraldi real. Ka äriühingute laenude puhul ei võeta üles kogu intressikulu kuni laenuperioodi lõpuni. Paljudes KÜ-des jätkatakse stabiilse summaga remondifondi kogumist ja laenumaksed on selle hulgas, eraldi laenumakseid pole arvetel nähagi. Tulem sellest muidugi ei muutu-küsimus vormistuslikus pooles. Raha väärtus kahaneb aastatega, suure maja ühislaenu osa ette ära maksta on suht mõttetu. Korteri müümisel hind on momendil just selline nagu lähiümbruses on, nii et varemalt ära makstud laenu tõttu seda kallimalt naljalt müüa ei saaks – ühesugused korterid maksavad ühepalju, oled laenu juba maksnud ära, või mitte. Raamatupidamine on loominguline.

Tuludeklaratsiooni andmed - Swedbank

. Intressid on täpselt samasugune vahendatav teenus KÜ ja elanike vahel nagu muud vahendatavad teenused.

Eesti kahju hüvitamise regulatsiooni vastavus Euroopa Liidu.

.. Bilansis on näidatud kõik nõuded ja kohustused, nii laen kui intressid, kuni viimase maksetähtajani.

Märkused