Keskmine eluasemelaenu jääk oli 37 434 eurot, mis on samas suurusjärgus, kus laenu jääk on olnud viimased viis aastat

Keskmine eluasemelaenu jääk oli 37 434 eurot, mis on samas suurusjärgus, kus laenu jääk on olnud viimased viis aastat.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär juulis tõusis -

. Eesti ettevõtete laenuaktiivsus elavnes juulis. Siiski tuleb arvestada, et raskuste ennetamiseks on olnud küllaltki lihtne saada maksepuhkust, mis on võimaldanud laenude viivisesse sattumist vältida. Eluasemelaenuturul pole märkimisväärset taastumist seni näha olnud.. aasta juulis, väljastati neid üle kolmandiku enam kui eelnenud kolmel kuul, mil koroonaviiruse põhjustatud ebamäärasuse tõttu oli ettevõtete investeerimisjulgus väga väike. Selle üheks põhjuseks võib olla uusarenduste osakaalu kasv tehingutes. Hoiuste sedavõrd kiire kasv keerulise majandusolukorra kiuste on olnud võimalik, kuna ettevõtted on vähendanud investeerimist ja majapidamised tarbimist. Keskmine eluasemelaenu jääk oli 37 434 eurot, mis on samas suurusjärgus, kus laenu jääk on olnud viimased viis aastat. Selle üheks põhjuseks võib olla pikem eluaseme soetamiseks kuluv aeg, mistõttu peegeldab juuli laenukäive veel paljuski eelnevate kuude laenunõudlust. Küllaltki hea pildi ettevõtete ja majapidamiste tulevikuootustest annab sõiduautode liisinguturg. Keskmine eluasemelaenu summa on aga kasvanud ka kriisiajal. Pisut optimistlikumat meeleolu ilmestab seegi, et kõikide suuremate sektorite laenuaktiivsus juulis kasvas. Viivislaenude osakaal pankade laenuportfellis pole siiani kasvama hakanud. Väljastatud laenude keskmine intressimäär püsis juulis stabiilne.

Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine - Töö

.

Annan laenu 5000 eurot on näiteks üks laenuandjaid, suurt pilti, kogu teemat natuke. Siiski on tõenäoline, et hoiuste kasv jaotub ettevõtete ja majapidamiste lõikes ebaühtlaselt

Märkused