Kiirlaenuandjad võivad küsida kuni 50 eurot võlgnikule kirja saatmise eest

Kui nad siiski sõlmivad lepingu, mis hiljem tundub ebaõiglane, on võimalik pöörduda kohtusse. «Nüüdseks on kiirlaenufirmad aga pannud lepingutingimustesse teisi trahve. See tagab nõrgema poole õiguste kaitse, välistades olukorrad, kus laenuandja ja vahekohus võiksid omavahel seotud olla. «Need rikkumised, mis mõne kuu eest olid päevakorral, praegu seda enam ei ole, on uued asjad,» nentis Turetski.Turetski sõnul puutuvad nad sageli kokku nüanssidega, mis võivad olla vastuolus heade kommete ja tavadega..

Kiirlaenuandjad võivad küsida kuni 50 eurot võlgnikule kirja saatmise eest. See puudutab leppetrahvi, mida ei tohi enam olla,» tõi Turetski näite. Eelnõu järgi ei tohi tarbijalaenu krediidi kulukuse määr olla suurem kui kolmekordne Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmine eraisikutele antud tarbimislaenu kulukus. Viimastel kuudel olen pidanud igakuiselt palju 15 min laenud teadmiseid. Siiani võisid need tihti olla laenust endast kordades suuremad summad. Tarbijakrediidileping on edaspidi automaatselt tühine, kui selles küsitakse laenu kasutamise eest nimetatud ülempiirist kõrgemat tasu. Kiirlaenuandjad võivad küsida kuni 50 eurot võlgnikule kirja saatmise eest. «Aga tegelikult ei ole juriidiliselt üheski õigusaktis kirjas, mis on head kombed ja tavad,» tõdes ta.Seetõttu ei saa tarbijakaitseamet neil juhtudel ka midagi ette võtta. Turetski rõhutas, et inimesed peaks seda sagedamini tegema.Võlanõustaja Terje Lääts seevastu ei soovita inimestel kiirlaenupakkujaid kohtusse kaevata, kuna sellega kaasnevad väljaminekud, nagu riigilõiv ja menetluskulud. See tähendab, et inimene on kohustustatud tagastama laenatud rahasumma, aga maksma ei pea liiga kõrgeid tasusid raha kasutamise eest. See on esimene valitsusest riigikogusse jõudnud eelnõu laenuturu probleemide lahendamise tervikpaketist,“ ütles justiitsminister.

Kiirlaenud & Refinantseerimine |.

. Kogu aeg otsitakse erinevaid võimalusi ja variante.»Sel põhjusel ei pidanud ta ka õigeks nimetada firmasid, kus tarbijakaitseamet rikkumisi on avastatud. Laenusumma on personaalne ja väljastatakse ainult laenutaotleja enda isiklikule pangakontole. "Hinnanguliselt on peaaegu iga kümnes eestimaalane võtnud kiirlaenu ning laenude kogusumma ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse. "Riigi kohus on oma inimesi kaitsta, mistõttu töötasime välja ka kiirlaenuturgu ohjeldava eelnõu. Samuti keelab eelnõu vahekohtute kasutamise tarbijavaidluste lahendamisel ja annab selle õiguse üksnes riiklikele kohtutele. Krediidi kulukuse määra arvutamise aluseks on krediidi kogukulu tarbijale. See hõlmab kõiki kulusid, kaasa arvatud intressi, lepingutasusid, makse ja muid tasusid, mida tarbija on kohustatud seoses laenulepinguga maksma. See näitab, et probleem ühiskonnas on suur, võlglased vajuvad üha sügavamasse laenulõksu ning nende vaesusrisk süveneb," kommenteeris justiitsminister.

"REPORTERI" VIDEO | Kiirlaenufirmadel vesi ahjus! | Õhtuleht

Märkused