Kiirlaenude lahenduste laenud võivad sageli aidata lahendada lühiajalisi rahalisi probleeme, mis võivad hõlmata:

See tähendab, et konkreetne laenutoode ei ole üldjuhul mõeldud pikaajalise finantseerimisteenusena kasutamiseks, kuna laenuandja eeldab, et saab laenuraha tarbija käest võrdlemisi kiirelt tagasi. Üks põhjus taolisele harjumuspärasele olukorrale võib olla asjaolu, et kiirlaenude tagasimakses sisalduvad intressimaksed on reeglina tarbimislaenudega võrreldes kohati kordades kõrgemad. ID-kaardiga, ilma isiku tuvastamiseta, autolaen, kinnisvara laen, tagatiseta. Sageli on kiirlaenu viivised palju kõrgemad kui intressid, lisaks lisavad laenufirmad laenu võtnud isiku vastu esitatud nõuetele suured lisa tasud, mille tõttu nõutav summa suureneb peale tähtaja üle minemist palju järsemalt kui klient on oodanud. Kiirlaenu taotlus on tavapäraste pangalaenudega võrreldes kiirem ja mugavam.

Kiirlaenud & Refinantseerimine |.

. Kiirlaen kodust lahkumata on võimalik tavaliselt isiku tuvastamisel ID-kaardiga. Põhilised märksõnad, mis selle laenutoote puhul erinevates tarbija antud hinnangutes esile kerkivad, on kiirus, lihtsus taotlemisel ning teiste laenutoodetega võrreldes märksa leebemad tingimused laenu saamiseks.. Selles olukorras on rohkem kasu võlanõustaja poole pöördumisest. Isikutuvastuse toimingut on mõnede teenusepakkujate juures võimalik teostada ka videovahendusel, mis on teinud asjaajamise tarbija jaoks eriti lihtsaks, sest kiirlaenu saamiseks puudub otsene vajadus kodust väljumiseks. Teenuse põhimõte seisneb selles, et laenuandja väljastab tarbijaga seotud kontole kindla limiidi piirväärtuses summa, mida ta vastavalt vajadusele kasutama saab hakata. Kiirlaenude lahenduste laenud võivad sageli aidata lahendada lühiajalisi rahalisi probleeme, mis võivad hõlmata:.

Kiirlaen – Vikipeedia

. See teenus on alternatiiviks suurpankade väljastatavatele krediitkaartidele ja/või arvelduskrediidile. Kiirlaenu taotlemine on traditsiooniliste pangalaenudega võrreldes kiire ja lihtne. Kiirlaenud ilma tuvastamiseta Arvesta, mis ajaks jõuad tagasi maksta, et ei tekiks suuri lisatasusid. See tähendab, et laenuandja peab tegema kindlaks laenaja isiku vastavalt seaduses sätestatud korrale. Kui laen on tasutud registreeritakse auto tagasi teie nimele. Tihti ei ole säärane laen õige vahend rahamurede lahendamiseks, sest väikse või ebakindla sissetuleku puhul jääb järgmisel kuul endiselt rahast puudu. Kiirlaenude lahenduste laenud võivad sageli aidata lahendada lühiajalisi rahalisi probleeme, mis võivad hõlmata:. Esmakordsel taotlemisel on vajalik isiku tuvastamine laenuteenuse pakkuja juures, pärast seda piisab vaid isiku tuvastamist läbi elektrooniliste kanalite ning minutite jooksul laekub laenusumma kliendi pangakontole. Tihti samastatakse SMS-laene ja kiirlaene, eriti kõnekeeles, kuid tegelikult ei taodelda kiirlaene sugugi ainult sõnumi teel ning mitmed kiirlaenud pakkujad seda ei võimaldagi. Laenulepingute keeleks on eesti keel. aasta alguse seisuga ei nõutud Eestis kiirlaenufirmadelt registreerimist ja nende üle ei teinud ühtset järelevalvet ükski riigiasutus. Samas raha kasutamise kohustust ning lisakulusid pelgalt krediidikonto omamisega ei kaasne. Krediidikonto puhul maksustatakse intressiga ainult see osa rahasummast, mida tarbija on reaalselt kasutusse võtnud. Kõrge intressimäär ning lühike tagasimakseperiood annab laenu väljastavatele ettevõtetele võimaluse teenitud tulu uuesti ringlusesse lasta, et kiirlaenude katkematu ahel jätkusuutlikuna hoida. Lühikesi tähtaegu võimaldavad eelkõige elektroonilised kanalid ja mobiiltelefonid. Kiirlaenu taotlemine on muudetud võimalikult mugavaks ning vähest ajalist ressurssi nõudvaks. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud uus kiirlaenu alamliik – krediidikonto. Eestis pakuvad kiirlaenudest ülevaadet mitmesugused laenuvõrdlusportaalid, mis võrdlevad Eesti kiirlaenude krediidi kulukuse määrasid. Seetõttu on selline laenutoode maailmas eksisteerinud vaid kümmekond aastat. Veel halvemaks muutub seis, kui ühte laenu üritatakse tasuda järgmisega. Kuna selliste tarbijate puhul on praktiliselt ainsaks lootuseks laenu saada kiirlaenu võtmine, siis on teenus oma algusaegadest saati peamiselt just sellise profiiliga tarbijate seas populaarsust kogunud.

Suhtelise uudsuse tõttu on kiirlaenud ja eriti SMS-laenud saanud rohkesti tähelepanu meedias, kuid leidnud vähe kajastamist õigusaktides. Oma olemuselt on kiirlaen kõige tõhusam leevendus nendes olukordades, kus vajadus rahaliste vahendite omamise järele tekib ootamatult. E-maili aadress Lisa! Kiirlaen, nagu ka toote nimest aru võib saada, on mõeldud kiireks lahenduseks väiksemate rahasummade hankimise puhul. Paljude tarbijate jaoks on kiirlaenude puhul suureks eeliseks see, et sageli pole sissetulekute tõendamiseks vajalik esitada pangakonto väljavõtet. Paljude tarbijate jaoks tagab selle teenuse kasutamine majandusliku kindlustunde ootamatute rahaliste väljaminekute päevakorda kerkimisel ning peamiselt just sellest asjaolust tingitult on teenuse populaarsus erineva profiiliga tarbijate seas järjest kasvamas. Sageli ei nõuta väiksemate summade laenamiseks käendusi ega muid tagatisi peale sissetuleku, mille tõenduseks võidakse, kuid ei pruugita nõuda pangakonto väljavõtet. Muu hulgas ollakse kiirlaenu väljastamisel paindlikumad ka nende tarbijate suhtes, kelle varasem maksekäitumine pole olnud korrektne ehk kel esineb või on minevikus esinenud üksikuid maksehäireid. Krediidi kulukuse määr on arvestatud eeldusel, et krediidilimiit võetakse kasutusele koheselt ja maksimumsummas. Seetõttu on see laenuteenusena meil kasutusel olnud vaid tosin aastat. See tähendab, et mõnel juhul võib olla kiirlaenu taotlemine võimalik ka väga väikese sissetuleku puhul, kui varasem maksekäitumise ajalugu teenusepakkuja juures seda võimaldab, olles enamjaolt privileegiks teenusepakkuja püsiklientidele. aastast on kiirlaene mõningal määral reguleeritud, kuid kiirlaenufirmadele esitatavad nõuded jäävad oluliselt alla näiteks pankadele esitatavatele. Esmane tingimus, mille kiirlaenu soovijad peavad täitma, on isikutuvastus esmasel laenutaotlemisel. Tavaliselt väljastatakse laen pangaülekandega või sularahas. Kiirlaenu taotlemisega on võimalik raha saada otse pangaarvele, kuid mõned teenusepakkujad väljastavad vajadusel laenu ka sularahas, kui mingil põhjusel peaks puuduma võimalus kasutada arveldusarve teenuseid. Kiirlaenu iseloomustavad lühikesed maksetähtajad ja suhteliselt väikesed laenusummad. Senistele kuludele tulevad juurde aga tagasimakse ja tavaliste pangalaenudega võrrelduna suhteliselt suur intress. Ka krediidi asutuste nõudmised laenaja finantsolukorrale on väiksemad kui suuremate laenude korral. on laen, mida iseloomustavad lühikesed tähtajad ja väikesed laenusummad. Enamuses ei nõuta väiksete summade laenamiseks käendust ega muud tagatist peale püsipalga, mille tõestuseks võidakse, aga ei pruugita nõuda panga väljavõtet. Maksehäirega kiirlaen ilma tagatiseta panga konto väljavõtteta Lihtne taotlemine ja väikesed summad tähendavad, et laenu võtmisel on psühholoogiline takistus madalam ja mõned isikud ei kaalu laenamise otsust piisavalt kaua. Tihti samastatakse kiirlaene ja SMS-laene, eriti kõnekeeles, kuigi tegelikult ei taotleta kiirlaene sugugi ainult SMS-i teel ning mõned kiirlaenufirmad seda ei võimaldagi. Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on tarbijal võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Kiirlaenud sularahas, id-kaardiga, ilma tagatiseta, autolaen, hüpoteek jm Suur osa laenudega kaasnevatest raskustest tuleb sellest, kui laenaja ei suuda kiirlaenu õigel ajal tagasi maksta. Lühemaid tähtaegu võimaldavad peamiselt mobiiltelefonid ja elektroonilised kanalid

Märkused