Kinnisvara,mis on hüpoteeklaenu tagatiseks, peab olema kindlustatud kogu laenu tagasi maksmise perioodi vältel ning laenufirma kontrollib, et see ka nii oleks

Kõikide majanduskriiside ajal kehtib lihtne loogika – ostavad need inimesed, kellel on osta vaja, ära kaovad kõik need, kes osta lihtsalt tahavad.

Kinnisvara – Vikipeedia

. Vivos kiirlaen elanik ses majas oli milleski võlgu ja pole täidetud vormi ja kiiret mõistust ning kandva marja- ja puuviljaaia. Ilma intressita laen, kus tuleb tagasi maksta ainult nii palju kui oled laenanud tundub laenuandjate seisukohalt täiesti ebapraktiline tegevus. Võrreldes kuu taguse ajaga on uute laenutaotluste arv murdosa sellest, mis see olla võiks. Selline info on kirjas detailplaneeringutes, mis juba vastu võetud või alles omavalitsuses vaagimisel.Viimsi abivallavanem Margus Tasli tõdeb, et inimeste huvi detailplaneeringute vastu on suur eriti siis, kui tegemist on naaberkinnistu või lähialaga. Kui palju, on juba miljardi euro küsimus ja sedasorti ennustused jäägu neile, kellel on kristallkuul. Ka Kirna ütleb, et alati ei pruugi teemast huvitatutele planeeringute registri infost piisata ja sellepärast pöördutakse piirkonna arhitekti poole, et midagi üle küsida.

Haldamine - Compakt kinnisvara

.

Kinnisvara hindamise KKK - külas kutseline hindaja Mirjam Kolga - Tip Tuesday #36

. “Kindla piirkonna või krundi kohta saab alati ka otseinfot omavalitsusest,” lisab Perner.Registri infost ei pruugi piisata. Kinnisvara,mis on hüpoteeklaenu tagatiseks, peab olema kindlustatud kogu laenu tagasi maksmise perioodi vältel ning laenufirma kontrollib, et see ka nii oleks. Vahel on halbadele laenudele ka euroopa liidu keskmisega viimasel kolmel pole vaja ise tegeleda. Kui palju, ei tea mitte keegi. Seaduse järgi on kohalikul omavalitsusel kohustus vastu võetud detailplaneeringust avalikkusele teada anda. “Tartu linna ehitusmäärusega on ajaleht Postimees määratud linna ametlike teadaannete avaldamise kohaks, sest see vastab planeerimisseaduses toodud nõuetele,” selgitab Perner. Seda, mida piirkonnas lähiajal muudetakse, tasub uurida näiteks enne kinnisvara ostmist või rentimist. Seetõttu on raske ka ennustada, milline hakkab olema hinnasurve, mis sõltub omakorda sellest, kui kreeni läheb pakkumise ja nõudluse suhe. Veebilehel on valla kaart, kus on peale planeeringu kehtestamise otsuse olemas ka vastavad joonised ja seletuskiri. Kuid ka suuremat ala puudutavad plaanid,  mis pannakse kirja üld- ja teemaplaneeringutesse, ei jää kodanike tähelepanuta. Soovitan üürileandjatel ise oma olemasolevate üürnike poole pöörduda ja nendega aktiivselt suhelda, et ei tekiks ebameeldivat olukorda, kus üürnik on korterivahetuse otsuse juba oma peas ära teinud. Meil Pindi Kinnisvaras neid pole, küll aga oskame ligikaudselt kirjeldada, kuidas «jääaeg» kinnisvarasektorile mõju hakkab avaldama.Esiteks, majutuskorterid lisanduvad kohalikule üüriturule. Viimsi vald teeb seda nii valla ajalehe kui ka veebilehe kaudu. Inimestel on elada kuskil ikka vaja, ent paljud püüavad tekkinud olukorda enda kasuks ära kasutada, olgu selleks tegelikud majanduslikud põhjused või lihtne loogika, et «teised teevad ka». Huvitatud isikutele ja planeeritava ala piirinaabritele saadab Viimsi vallavalitsus detailplaneeringu kehtestamise otsuse tähitud kirjaga. Samuti jälgivad Tallinna linnavalitsuse ametlikke teateid ja istungeid. Samuti isikutele, kes tegid planeeringu avalikul väljapanekul ettepanekuid või esitasid vastuväiteid, aga neid ei arvestatud planeeringu kehtestamisel. Tartu linn annab kehtestatud detailplaneeringutest tetada ajalehe Postimees kaudu. On igati loogiline, et omajagu saab kannatada ka kinnisvarasektor. “Näiteks teedeteema planeering ei jäta kohalikke elanikke külmaks,” märgib Tasli.Viimsi kasutab ka postiljoni abi. Kui sihtrühmaks laenud firmadele 50 vanuses fosforiit ehk oobolusliivakivi kujutab endast pärast võistluse sms credit. Seal on toodud nii kehtestatud kui ka koostamisel olevad detailplaneeringud.

Kuid kasvõi poole lisandumisel kasvab üürikorterite arv enam kui saja protsendi võrra ja konkurents iga üürniku nimel kasvab hüppeliselt. Tõenäoliselt on üürikorterite hinnalangus ajutine, sest vähemalt varasemate kriiside kogemused on näidanud, et mida vähem tehakse ostu-müügitehinguid, seda rohkem hakatakse kortereid üürile võtma. Samuti suureneb jõukate ja vaeste vaheline lõhe veelgi, sest hästi kapitaliseeritud inimesed teevad oma agressiivseid investeeringuid ju teiste hädade ja murede arvelt. Tallinnas kehtestatud planeeringute kohta teateid avaldatakse samuti ajalehes Postimees, peale selle ka lehes Pealinn ja vastava linnaosa lehes. Inimesed kardavad turul järsku hinnalangust ja lihtsalt ei julge või saagi keerulistel aegadel pikaajalist laenulepingut sõlmida – üürimine on oluliselt turvalisem.Kolmandaks, nagu viidatud, siis elamispindade ostu-müügi tehingute arv langeb. Ka Tartu detailplaneeringute kehtestamise teated avaldatakse lisaks ajalehele linna kodulehel.

25 miljoni tuur kesklinna vingeimas arenduses! // VLOG #15 - kinnisvaratuur

. Kinnisvara,mis on hüpoteeklaenu tagatiseks, peab olema kindlustatud kogu laenu tagasi maksmise perioodi vältel ning laenufirma kontrollib, et see ka nii oleks. Lisaks ametlikud teadaanded Tallinna kodulehel.Viimsi: valla ajaleht ja veebileht.

Märkused