Kinnisvaratagatis ei tähenda, et tagatis läheb laenuandja omandusse, ent omanikul tekivad kinnisasja kasutamisel teatud piirangud, sh ilma laenuandja nõusolekuta

Need kaks registrit vahetavad andmeid. Volitamine dokumentide saamiseks E-kinnistusraamatu volitamise teenus võimaldab kinnistu omanikul anda õiguse teisele füüsilisele isikule kinnistustoimiku dokumentidega tutvumiseks. Selles saab igaüks ise kiiresti ja lihtsalt kontrollida kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid, kinnistuid koormavate hüpoteekide andmeid jm.  Kui  vajate kinnistute andmeid harva, siis saab portaalis teha üksikpäringuid.

Digitaalse kinnistustoimiku olemasolu korral näete kinnistu real linki „volitamine“, millele vajutades avaneb volitamise vorm. E-kinnistusraamatu teenus  „Minu kinnistustoimikud“  võimaldab kasutajal tasuta tutvuda temale kuuluvate kinnistute kohta avatud kinnistustoimikutes säilitatavate dokumentidega. e-kinnistusraamat sisaldab andmeid kõigi Eesti kinnistute kohta. E-kinnistusraamatu andmed on seadusliku jõuga.

Kuidas valida laenupartnerit? - Bigbank

. Riigilõiv  Kinnisvara ostmiseks on lisaks traditsioonilisele kodulaenule võimalik võtta ka näiteks hüpoteeklaenu või soodsama hinnaga kinnisvara puhul väikelaenu. Kinnisvaratagatis ei tähenda, et tagatis läheb laenuandja omandusse, ent omanikul tekivad kinnisasja kasutamisel teatud piirangud, sh ilma laenuandja nõusolekuta. Katastriandmed on esitatud ka kaardi kujul. Tutvu enda kinnistu dokumentidega E-kinnistusraamatu teenus-  Minu kinnistustoimikud  võimaldab kasutajal tasuta tutvuda temale kuuluvate kinnistute kohta avatud kinnistustoimikutes säilitatavate dokumentidega. Pank on otsuse teadlikul ettevalmistamisel kliendile abiks. Laenutaotleja peab enda jaoks põhjalikult läbi mõtlema, milleks ja kui palju ta laenu vajab ning kas ta on suuteline seda tagasi maksma. Milliseid võimalusi ja mis tingimustel pank pakub kinnisvara soetamiseks, selgitavad SEB kliendihaldurid. Maksimaalse laenusumma saate arvutada kodulaenu kalkulaatoriga. Kinnistustoimik hõlmab kinnistu kohta esitatud dokumente. Hüpoteeklaen sobib muude eluasemega seotud kulutuste, õppe- või tervisekulude, äri ja teiste ettevõtmiste rahastamiseks. Teenuse kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID-kaardiga või mobiil-IDga sisenemisel. Laenu võtmine on oluline otsus. Ka kõigil teistel juhtudel võib kinnistamisavalduse esitada notari vahendusel. Viimasel juhul koostab kinnistamisavalduse ja esitab selle kinnistusosakonnale notar. Enda kinnistu dokumentidega tutvumiseks  peab kasutaja ID-kaardiga e-kinnistusraamatusse sisenema.

Terminid ja mõisted -

. Notaribüroos ja päringusüsteemi kaudu saab kinnistusraamatuga tutvuda tasu eest. Kinnisasjaõigused tekivad, muutuvad ja lõppevad kande tegemisega. Nii sisaldab kinnistusraamat ka kinnistu katastriandmeid: kinnistu koosseisu kuuluvad katastriüksused, kinnistu pindala, aadress, maa sihtotstarve ja andmed katastriüksuse moodustamise kohta ning nendega saab kinnistusraamatu päringusüsteemi kaudu tutvuda. Pärast e-kinnistusraamatusse sisenemist tuleb valida menüüst „Minu kinnistustoimikud“, mis avab nimekirja kasutajale kuuluvatest kinnistutest. Samuti saab ärakirju ja toimikuga tutvuda notaribüroode kaudu. Omanik saab tasuta tutvuda temale kuuluvate registriosade andmetega riigiportaali ja kinnistuportaali kaudu. Gerli Ramler vabakutseline ajakirjanik. Vajutades lingile „Dokumendid“ on võimalik tutvuda dokumentide loeteluga ja neid avada.

Milliste laenude abil on võimalik soetada kinnisvara? | SEB

. Kinnistusosakond saab kogu kinnistamiseks vajaliku maakatastri info kinnistusraamatu infosüsteemi vahendusel. KredExi käenduse kasutamisel lisandub ka ühekordne KredExi käendustasu. E-kinnistusraamatu lepinguliseks kliendiks on ettevõtted ja asutused, mis vajavad igapäevaselt suuremal hulgal usaldusväärset informatsiooni kinnistute kohta. Maa-ameti juures peetav maakataster on tehniline register: selles kajastuvad maamõõtmise tulemused, andmed maa loodusliku seisundi, väärtuse ja tegeliku kasutamise kohta. Igapäevaselt suuremal hulgal andmete tarbimiseks või nende kontrollimiseks saab e-kinnistusraamatu kasutamiseks sõlmida lepingu. Kinnistuportaal on mõeldud kasutamiseks kõigile, kel on vaja esitada kinnistamisavaldusi ja kes ei pea kinnistamisavaldusele lisama notariaalselt tõestatud vormis käsutustehingut. Eraisikuna sisenemine võimaldab tasuta enda kinnistu andmete ja kinnistusdokumentidega tutvuda, dokumentidega tutvumiseks volitamist, digitaliseerimise teenuse tellimist ning tasu eest teiste kinnistute andmete vaatamist. ID-kaardiga sisenedes on võimalik avalehel oleva otsinguvormi kaudu leida enda kinnistu. Kinnistuspäevikusse märgitakse kohtu kinnistusosakonnale esitatud avaldused, millega taotletakse kinnistusraamatusse kande tegemist. Omafinantseeringu puudumisel aktsepteerib aga pank ka lisatagatist. Laenu summa arvutamisel aitab teid väikelaenu kalkulaator. Väikelaenudega tuleks eelkõige jälgida kkm (krediidi kulukuse määr- krediidi kogukulu) protsentuaalset suurust ja vastavalt sellele teha laenu valikul lõplik otsus. Peale volitusvormi täitmist saate valida dokumendid, millele soovite juurdepääsu anda ning kinnitada toimingu digitaalallkirjaga

Märkused