Kui eluasemelaenu võetakse olemasoleva eluaseme renoveerimiseks, siis on vajalik tihti ka remondi- või ehitustööde kalkulatsioon

Üürimisel tuleks arvestada ka võimalusega, et kuna enam ei ole tegu teie enda eluasemega, võib krediidiasutus tõsta eluasemelaenu intressi. Nimelt ei tohi siduda eluasemelaenu lepingu sõlmimist II pensionisambaga. Igal juhul tasub suurt laenukoormust vältida, sest elu pöördudes võib see oluliselt halvendada elukvaliteeti ning põhjustada tõsiseid probleeme. Lisaks peab korteri väljaüürimisel täpsustama Maksu- ja Tolliametist üüritulu saamise ning hilisema korteri müügiga kaasnevaid maksuaspekte. Hinda oma tõenäolisi kulutusi tulevikus Eluasemelaenu lepingu sõlmimine on su elu tõenäoliselt suurim finantsotsus, mida ei tasu kergekäeliselt ja kiirustades teha. Selleks võib olla näiteks tarbija investeerimiskonto, mille rahalisi vahendeid selliselt kasutada saab. Pane tähele, et kui tagatiseks oleva vara ehk ostetava kodu kindlustamine on kohustuslik, siis kõiki muid kindlustusi, mida sulle pakutakse, võib, kuid ei pea ostma. Iga sellist olukorda analüüsitakse aga eraldi. Otsus ei sõltu aga alati kliendi soovidest, vaid sõna võib sekka öelda ka pank – seda just juhul, kui eelmine kodulaen on veel tagasi maksmata, aga inimesed soovivad ka uue kodu soetamist laenuga finantseerida. Näiteks kui laenusaaja pere elab Tallinnas, aga ta ise asub tööle Tartusse. Ka dividendiportfelli puhul on mõistlik üleliia, tasuks alati kohalikult omavalitsuselt laenufirma veebilehel täita laenutaotlus. Kui olete sobiva objekti välja valinud, täitke kodulaenu taotlus.

Krediidiandja võib siduda eluasemelaenu saamise makse- või hoiusekonto avamisega vaid erandjuhtudel. Kujutlege, kui tore on kui teil endal pole vaba raha, kuid kõik, mida peate tegema on esitama  laenuandja veebilehel avalduse. Uus kinnisvara kui investeering Sageli soovivad kliendid lisaks olemasolevale eluasemele soetada mõne kinnisvaraobjekti investeeringuks. Eluasemelaenu lepingu tingimused näevad üldjuhul ette, et tarbija peab laenu saamiseks eluaseme kindlustama. Alustades sellest, kui suurt ja kallist eluaset saaksid endale lubada ning lõpetades panga valimise ja laenulepingu allkirjastamisega. Näiteks võib eluasemelaenu saamise kontoga siduda siis, kui kontot kasutatakse rahaliste vahendite kogumiseks laenu saamise, laenu tagasimaksmise või selle teenindamise eesmärgil. Lisaks sellele tuleb reeglina maksta ka laenu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisakti eest ning tagatiseks olev vara tuleb kindlustada. Näiteks võidakse nõuda  laenulepingu tagamiseks hüpoteegiga koormatud kinnisasja kindlustamist või elukindlustuslepingu sõlmimist. Pööra erilist tähelepanu mitte ainult oma praegustele, vaid ka võimalikele tulevastele kohustustele või sissetulekute võimalikele muutustele, sest laenu tagasimaksmise aeg on suhteliselt pikk. Laenu väljastamisel hindab krediidiasutus esmalt kliendi krediidivõimelisust. Pakkumised tasub küsida vähemalt kolmest pangast, sest sa ei pea eluasemelaenu võtma samast pangast, kus seni arveldanud oled.  Pakkumiste võrdlemist lihtsustab see, et iga pank peab sulle enne lepingu sõlmimist andma tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Lugege lisaks:  Kaks kodulaenu kahe kodu ostmiseks Praktikas on näiteid, kus klient soovib soetada teist kinnisvaraobjekti ning neist mõlemast saab tõesti tema kodu. Kodulaenu tähtaeg on üldjuhul väga pikk ning aja jooksul võib tekkida vajadus eluaset vahetada või soetada lisaks teine korter, näiteks töö leidmisel teises linnas, investeerimiseks või kolimisel maalt linna väikesesse eraldi korterisse. Gerli Ramler vabakutseline ajakirjanik. Kuna tegu on pangale panditud varaga, on selle üürimiseks vajalik panga nõusolek.   Krediidiandja võib siduda eluasemelaenu saamise investeerimisteenusega eeldusel, et see on makseviivituse korral täiendavaks tagatiseks. Selline teenuste sidumine on lubatud, kuna krediidiandjal on õigus nõuda tarbijalt seoses laenulepingu sõlmimisega ka kindlustuslepingu sõlmimist. Näiteks ei tohi krediidiandja siduda eluasemelaenu intressi sellega, kas tarbija on liitunud pensionifondiga. Kodu vahetuse korral ei pea alati vana kodu enne ära müüma, kui uus soetatakse, vaid kokkuleppel pangaga on võimalik uue kodu finantseerimine ka enne olemasoleva kodu müüki. Panga jaoks tähendab see riski, sest üürnikud ei pruugi olla heaperemehelikud, mistõttu tagatiseks oleva vara turuväärtus võib langeda. Sellisel juhul tuleb arvestada lisatagatise kindlustamisega kaasnevate kuludega. Selle aja jooksul võivad tekkida ootamatud majanduslikud raskused või planeerimata väljaminekud. Näiteks kuidas on võimalik laenu ennetähtaegselt tagastada või maksepuhkust saada jne.  Planeeri laenuvõtmist Vaata üle oma pere-eelarve ning hinda realistlikult oma maksevõimet. Arvesta ühekordse suurema väljaminekuga Kui oled pangast oma laenusoovile positiivse vastuse saanud, kaasnevad laenuvõtmisega erinevad kulud, mis võivad sõltuvalt laenusummast ulatuda sadadesse eurodesse.

Eluasemelaenu intressid | Maksu- ja Tolliamet

. Enne laenulepingu sõlmimist Pööra lisaks põhitingimustele nagu näiteks intressimäär või omafinantseering, tähelepanu ka muudele tingimustele.   Kui krediidivõimelisus pole piisav kahe laenu teenindamiseks, on tõenäoliselt uue laenu väljastamise tingimuseks olemasoleva kodu müümine. Näiteks lisaks laenumaksele tuleb tasuda ka kommunaalmaksed, kütte, vee, elektri eest jne.  Tea oma õigusi Krediidiandjad pakuvad koos eluasemelaenuga tihti ka teisi tooteid või teenuseid, näiteks kindlustus- või investeerimislepinguid. Samuti võib sellise teenuste sidumise eesmärk olla vahendite kogumine laenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või laenu saamiseks. Nädalavahetused veedab laenusaaja Tallinnas pere juures, tööpäevadel viibib ta aga Tartus. Näiteks pikaajaliste laenude puhul soovitab pank sõlmida elukindlustus- ja/või laenukindlustuslepingu. Teise kodulaenu võtmise riskid Kui maksevõime on piisav, on võimalik aga olemasolev eluase ka alles jätta ning näiteks hoopiski välja üürida. See on lubatud vaid siis, kui kontot kasutatakse eluasemelaenu kohustuste täitmiseks. Sellises olukorras on pangad siiski klientidele väljastanud ka lisaks olemasolevale kodulaenule paralleelselt teise kodulaenu, millel on võrreldes investeerimise eesmärgil väljastatud laenuga madalam omafinantseeringunõue ning üldjuhul ka madalam intressimäär. Sel puhul pannakse lepingusse periood, mille jooksul peab vana kodu olema müüdud ning kohustused panga ees tagastatud. Eluasemelaen ehk kodulaen on laen, mida võetakse eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Kui aga soovite enne valiku tegemist oma võimalusi arutada, siis tulge terviknõustamisele. Teabelehtede vorm on kõigis pankades ühesugune ja see teeb pakkumised lihtsalt võrreldavaks. Niisiis pole eestil selliseid probleeme, kelleski suurt soovi ka muid keelatud kiirlaenu firmade kontorid proovida (nagu näiteks. Arvuta kokku ka kõik muud kulutused, mida eluaseme ost ja ülalpidamine kaasa toob. Laenuvõtjal on seejuures õigus ise valida endale sobiv samaväärse kindlustuskaitsega kindlustusandja või kindlustusvahendaja. Samuti pensionifondi osakuomanikku parema laenuintressi nimel pensionifondi investeeringuid üle tooma sama krediidiandja juurde. Et kaitsta tarbijaid, on selliste lepingute sõlmimiseks kehtestatud kindlad nõuded. Eluasemelaenu lepingute tingimused ei tohi sõltuda pensionifondi valikuavalduse esitamisest või kohustusliku pensionifondi osaku omamisest.

Eluasemelaen | Minuraha

. Omafinantseeringu võib asendada ka pangale sobiva lisatagatisega. Sinna pannakse kirja sulle pakutavad tingimused laenusumma suuruse, intressimäära, krediidi kulukuse määra, muude lisanduvate tasude, viiviste ja teiste võlgnevustega seotud tasude, lepingu kestvuse jne kohta. Eluasemelaenu tagatiseks on tavaliselt ostetav kinnisvara.  Eluasemelaenu võtmine eeldab palju eeltööd ja vastu tuleb võtta mitmeid olulisi otsuseid. Maksta tuleb näiteks lepingu sõlmimise tasu, samuti võivad olla sinu kanda notaritasu ja riigilõiv. Kui eluasemelaenu võetakse olemasoleva eluaseme renoveerimiseks, siis on vajalik tihti ka remondi- või ehitustööde kalkulatsioon

Märkused