Kui laen tagastatakse pärast 60-päevase rahulolu garantii perioodi möödumist aga laenu võtmisest on möödas vähem kui üks aasta, tuleb hüvitisena lisaks tasuda 1%

Positiivne laenuotsus pärast maksehäirete likvideerimist on võimalik tänu sellele, et Ferratum arvestab hetkel kajastuvaid maksehäireid.

Kuumad pakkumised -

. Ferratumi laenud on kiirlaen, laenulimiit ja tarbimislaen. Kas laenutaotleja vanus vastab krediidiasutuse tingimustele. Ferratumi laenud on paindlikud ja laekuvad kontole kiiresti. Samuti tuleb enne laenu võtmist tutvuda laenutingimustega ja endale selgeks teha, milline on tagastatav summa. Ferratumi pakutavad tagatiseta laenud sobivad väiksemate kulude katteks. Kui välisriigi tütarühingu kaudu investeerimine ei ole äriliselt põhjendatud, siis ei ole alust ka maksuvabastuseks.

Tarbimislaen |

. Näiteks osaluse omandamisel välisriigi äriühingus puudub reaalne äriline eesmärk. Nüüd, kus eluasemelaenude baasintressiks kujunenud kuue kuu euribor on läbi aegade madalamaid, tekib küsimus, kas poleks mitte mõistlik intressimäär fikseerida. Tehingute ahel võib koosneda rohkem kui ühest vaheastmest või osast. Selle all mõeldakse, et teadlikud ja sõltumatud tehingupooled ei oleks tavaliselt samasuguses olukorras sellist tehingut teinud. Olgu tegemist ammu-oodatud puhkusereisi, ootamatu hambaravi, autoremondi või olukorraga, mil raha saab lihtsalt enne palgapäeva otsa – kiirlaen, laenulimiit või tarbimislaen tulevad appi. Ferratumi laenud võimaldavad leida igaks olukorraks sobiva. Lisalaenu saab võtta kasutamata või tagasi makstud laenulimiidi piires. Erinevalt paljudest teistest laenufirmadest on Ferratumi laenude laenusummat võimalik suurendada ka enne laenu täielikku tasumist. Laen tagastatakse korraga või igakuiste osamaksetena. Ferratumi laen laekub püsiklientidele mõne minutiga. Kui laen tagastatakse pärast 60-päevase rahulolu garantii perioodi möödumist aga laenu võtmisest on möödas vähem kui üks aasta, tuleb hüvitisena lisaks tasuda 1%. Täpsema laenuanalüüsi saamiseks on vaja saata laenutaotlus, kuna kõik juhtumid on erinevad.  Laenud Ferratumist  Ferratum on rahvusvaheliselt tuntud ja Eesti turul kõige kauem tegutsenud kiirlaenude pakkuja. Laenulimiit on paindlik laen klientidele, kes vajavad sageli lisaraha. Vahel võib küll laenamise eeltöö korralikult tehtud olla, kuid elul on teised plaanid ja halbade asjaolude kokkulangemisel jääb laen siiski tagastamata. Laenulimiit on summa, mille ulatuses saab igakuiselt laenu võtta, ja see on seatud vastavalt kliendi maksevõimele. Pakume laenulimiiti, mida tuntakse ka nime all lisalaen ja krediidisumma suurendamine. Kohtupraktikas on kinnistunud põhimõte, et maksumaksja ei ole erinevate tegutsemisviiside vahel valimisel kohustatud korraldama oma tegevust sellisel viisil, mis tooks kaasa suurema maksukoormuse. Kuigi äriühing on valinud maksukulude poolest kõige soodsama riigi, ei ole maksusoodustuse saamine tehase rajamisel peamine või üks peamisi eesmärke. Lisaks peab meeles pidama, et laenu õigeaegse tagasimaksmisega on laenukulud tunduvalt väiksemad. Juhul, kui klient soovib laenu taotleda, kuid tal on hetkel kehtivad maksehäired, siis peab ta enne uue laenu taotlemist maksehäired likvideerima. Kui laen tagastatakse pärast 60-päevase rahulolu garantii perioodi möödumist aga laenu võtmisest on möödas vähem kui üks aasta, tuleb hüvitisena lisaks tasuda 1%. Teise näitena võib tuua tehingute ahela, kus emaettevõtja, kes soovib omandada uut äriühingut, loob selleks vahelülina täiendava tütarühingu, kellele laenab raha soovitava äriühingu omandamiseks. Ferratum on selles olukorras valmis klienti toetama.

Stardilaen | KredEx

. Eelneva kohaldamisel ei peeta tehingut või tehingute ahelat tegelikuks, kui see ei ole tehtud reaalsetel elulistel või ärilistel põhjustel, mis kajastavad tehingu tegelikku majanduslikku sisu. Esmakordsel laenamisel tuleb pärast laenutaotluse täitmist end ID-kaardiga veebilehel või lähimas postkontoris identifitseerida ja seejärel laekub laenusumma pärast laenuotsuse tegemist vaid loetud minutitega.

Varjatud kasumieraldise maksustamine alates 1. jaanuarist.

. Kui kliendi võlgnevus kajastub maksehäirete registris, siis Ferratumist uut laenu taotleda ei ole võimalik. Maksulepingute üheks eesmärgiks on nii topeltmaksustamise vältimine kui ka maksudest hoidumise tõkestamine ning seda tuleb arvestada ka maksulepingu sätete tõlgendamisel ja kohaldamisel. Teise näitena võib tuua olukorra tootmisühinguga, kes on rajanud tootmistehase riigis, kus on madalamad tööjõu- ja tootmiskulud. Näiteks läheb katki auto, klient võtab selle parandamiseks laenu, kuid ilmneb, et autoremont läheb oodatust tunduvalt kallimaks. Laenude paindlikkus kajastub selles, et klient valib endale täpselt sobiva laenusumma ja just temale sobiva tagasimakseperioodi. Seetõttu on laenulimiit kõige parem laen ootamatustest tingitud laenusumma suurendamiseks. Enne laenu taotlemist tuleb maksehäirete registris kajastuvad võlgnevused likvideerida. Samas maksukoormuse vähendamine ei saa õiguspäraselt olla tehingu peamine eesmärk. Riigikohus on samuti märkinud, et õiguse kujundusvõimaluste kuritarvitamisele viitab tehingu ebakohasus. laenude refinantseerimist puudutavad poolt- ja vastuargumendid. Maksulepingu heas usus tõlgendamine ja täitmine eeldab muu hulgas, et osalisriik ei kohalda maksulepingu sätteid viisil, mis võimaldab nende kuritarvitamist. See tähendab, et kui maksehäired on likvideeritud, saab Ferratumile esitada laenutaotluse, mis seejärel võib saada siiski positiivse vastuse. Näitena võib tuua olukorra valdusühinguga, kes on asutatud erinevate osaluste haldamiseks ja kelle äritegevuse olemus erineb oluliselt näiteks kaupade tootmisega tegeleva äriühingu omast. Ferratum soovitab juhul, kui laen on jäänud tagasi maksmata, pöörduda võlanõustaja poole, kellega ühiselt leitakse võimalused laenu tagasimaksmiseks või võlgnevuse vähendamiseks. Vahel võib juhtuda, et mitu asja lähevad korraga katki, näiteks ütleb kõigepealt üles televiisor, siis läheb katki ukselukk ja seejärel viskab külmik vedru välja. Laenulimiidi ulatuses on kliendil võimalik taotleda ka lisalaenu isegi juhul, kui esimesena võetud laen ei ole veel täielikult tasutud

Märkused