Kui nimetatud summat mujalt saada pole võimalik, siis kasuta mõnda interneti-krediidi pakkuva ettevõtte teenust, kes pakub kiirlaen alates 18

Tegevusloa ärakirja ei anta pikemaks ajaks kui tegevusloa kehtivusaeg. Laen: 50 – 5000 eurot. Kui nimetatud summat mujalt saada pole võimalik, siis kasuta mõnda interneti-krediidi pakkuva ettevõtte teenust, kes pakub kiirlaen alates 18. Taotluse lahendamise tähtaja kulgemine peatub, kuni puudus on kõrvaldatud. Veokorraldusjuhti peetakse ametialaselt pädevaks, kui ta on omandanud vajalikud teadmised autoveo korraldusest, läbinud veoseveo veokorraldusjuhi koolituse ja sooritanud kirjaliku lõpueksami ning tal on sellekohane ametipädevuse tunnistus. Veokorraldusjuhti peetakse ametialaselt pädevaks, kui ta on omandanud vajalikud teadmised sõitjateveo korraldusest ja läbinud sõitjateveo veokorraldusjuhi koolituse, sooritanud kirjaliku lõpueksami ning tal on sellekohane ametipädevuse tunnistus.

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord

. Tegevusloa ärakirjal nimetatud vedaja võib tegevusloa ärakirja üle anda või anda õiguse teostada tasulist veosevedu autoga, mille kohta on tegevusloa ärakiri antud, ainult tema juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavale autojuhile.

Pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei

. Otsuse teisel eksemplaril kinnitab autojuht otsuse kättesaamist allkirjaga ning märgib otsuse kättesaamise kuupäeva. Kuni ettekirjutuse täitmiseni on riikliku järelevalve teostajal õigus peatada koolitaja õppetegevus ja keelata õppegruppide registreerimine. You don't have permission to access this resource.

Märkused