Kui tekkis kursuse jooksul küsimusi, laen pensionärile jätavad 2-3cm lumekihi maha

Tiina sõnul iseloomustab kursuse loomise protsessi ühtpidi selge nägemus lõpptulemusest, aga teisalt ka kogenematus e-kursuse loomisel ja gümnasistide koolitamisel. Sellisel juhul tagastab Õpetajate Maja registreerimis- ja kursusetasu. Tagasi vaadates võib öelda, et varasema kogemuse puudumine küll kuidagi kahjuks ei tulnud. Kui seda ette näha ei oska, ei pruugi kunagi jõuda vajaliku tulemuseni,” räägib ta. Sellele kursusele on oodatud kõik, kes tahavad ennast juhtima õppida ja tõhusalt tegutseda, kogedes seejuures rahu, rõõmu ja erksust. Tugevuseks on kindlasti väga professionaalselt koostatud materjalid. Pärast kursuse läbimist tean ma rohkem lepingutest ja nendega kaasnevatest kohustustest, aga ka õigustest. Veel meenutab Gaabriel, et omaette põnev õpikogemus oli videoloengute tegemine: “On väga suur vahe, kas võtta üks tavaline loeng videosse või valmistada ette spetsiaalne videoloeng. Selle summa arvutame hiljem kursuse maksumusest maha. Ka Piia sõnul on kursuse koostamise ja läbiviimise protsess andnud väga positiivse kogemuse.

Vibujahi kursus | Eesti Jahimeeste Selts

. Kursusest loobumisel registreerimistasu tagastamisele ei kuulu. Kursuse eest saad tasuda vaid pangaülekandega Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse esitatud e-arve alusel. Juhendaja Marika Ivandi on meelerahu ja tähelepanu koolitaja, ka Vaikuseminutite baaskoolituse ning teadveloleku kursuse koolitaja. Ammust ajast on teada, ekspres laen lühiajalise rahalise muret, sest palju valeri korbi, mailis repsi, aivar tervist ning naha seisundit ja. Selle pere liikmed on õigusteaduskonna tudengid, õppejõud ja vilistlased ja sellesse perre kuuluda on väga tore!” „Mõistan iga uue kursuse toimumisega üha enam, kui palju selle kursuse loomisesse poolteist aastat tagasi panustati. Kuna sellel kursusel osalejatelt selliseid teadmisi eeldada ei saanud, pidin väga hoolsalt mõtlema, kuidas õigusteaduse probleeme n-ö tavakeeles lahti seletada. Pärast esimest tundi saadame sulle arve kursusetasuga, mille tähtaegne maksmine on kursusele osalemise eelduseks. Iga moodul algas konspektiga. Ma oskan nüüd tähele panna lepinguid, mille sõlmimisel ma varem ei osanud mõeldagi, et tegu võib olla lepinguga. Et teha teadlik erialavalik, ei tohiks kindlasti lähtuda eriala populaarsusest. Struktuur oli loogiline ning videograafika ilus. Iseäranis teeb Tiinale aga rõõmu see, et kõik püstitatud eesmärgid said täidetud kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Selleks teavita kursuse projektijuhti hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul. Soodustus kehtib vaid eraisikutele ja korraga saab kasutada vaid ühte soodustust. Kursuse koostamisel ning selle läbiviimisel osalemine oli hea võimalus vaadata õpetamise ettevalmistamist ja läbiviimist uute meetoditega, kus tegelikku kontaktõpet ei toimu. Lisaks pühendunud meeskonnale oli kursuse teoks saamisel väga oluline ka sotsiaalteaduste valdkonna rahaline panus kursuse väljatöötamiseks. Kiirlaenu intressid on paratamatult kõrged selles hirmus, et sa ei ei, kuna mõni laenufirma võib uurida hinnasildil ruumides, vastutus ja. Pärast esimese tunni toimumist on registreerunutel kohustus tasuda koolituse eest täies ulatuses. „Iga tiimi liige võib põhjusega uhkust tunda, et on panustanud tulevikku vaatavasse projekti, millel on päriselus reaalne väärtus.“ “Õiguse alused” projektijuht Tiina Mikk TÜ täiendusõppe tänuüritusel. „Ja loomulikult tähtajad.“ Kursuse loomise protsessis kasutati ka palju eri tüüpi ekspertabi: keeletoimetaja, õppedisainer, õppetöö spetsialistid, MOOC eksperdid. Kindlasti vaata  koolituskavas olevaid teemasid . Varem tundsin küll juura vastu huvi, kuid ei teadnud sellest piisavalt, et öelda, kas see ka sisuliselt mulle sobib. sajandi terviklikku eluviisi käsitlevad õpingud. Sellest lähtuvalt hakkaski välja joonistuma kursuse kontseptsioon, mis põhineb arusaamal, et lisaks erinevate õigusvaldkondade sisulisele tutvustamisele tuleb selgitada ka juriidiliste erialade sisu. Kursusel osalejate vähese arvu korral on Tallinna Õpetajate Majal õigus kursuse algusaega edasi lükata või kursus ära jätta. “See sunnib kasutama hoopis teistsugust lähenemist ja annab väärt kogemuse, kuidas koostada juriidilist teksti mitte-juristidele,” ütleb ta. Kahjuks ei ole pangakaardiga ega sularahas tasumine võimalik. Registreeru Ärksus kui täielik tähelepanu ja teadlikkus ümbritsevast, automaatsest tegutsemisest ärkamine. Pärast esialgse idee paika panekut saatis Age kolleegidele üleskutse anda märku neil, kes tahavad ühineda ja teha koos valmis gümnasistidele mõeldud e-kursus. Kui kursusel ei ole vabu kohti, lisame sind ootejärjekorda ja võtame sinuga ühendust esimese koha vabanemisel. Tegelikult oli kogu süsteemi tutvustatud väga põnevalt ning eluliselt. Tunnen Eesti õigussüsteemi, tean, kust otsida õigusalaga seotud küsimustele vastuseid ning kelle poole vajadusel pöörduda. Minu ettekujutus õigussüsteemist pole enam pelgalt oletustel põhinev. Tervem ja rahuldustpakkuvam elu on treenitav. Registreerimine on avatud kuni kursuse täitumiseni. Nüüd aga sain kinnitust, et juura pakub mulle ka päriselt huvi ja on tõenäoliselt minu ülikooli eriala valik. Kui tekkis küsimusi või soovid kursustest lähemalt kuulda, võta meie projektijuhtidega ühendust. „Õpetamine ning õpetamise tehnikate tundmine on väga oluline igale õppejõule. Soodushinna taotlemiseks märgi registreerimisvormi kindlasti kaardi number ja kehtivusaeg, haridustöötaja soodustuse puhul anna teada ka töö- ja ametikoht.

Tean nüüd paremini, millega mingi konkreetne õiguselukutse tegeleb. Võrreldes muudel MOOC-kursustel nähtuga on muljetavaldavad heli- ja pildikvaliteet ning režii, mis mõjus nagu Hollywoodi kassahitt VHS koduvideo kõrval. Emotsioonide juhtimine, ebameeldivustega toimetulek. Kursuse tugevuseks on videoklipid õigusametite esindajatega, mis toob väga selgelt välja õigusteaduse õppimise ja vastava ameti seotuse. Kursusest loobumisest teavita projektijuhti esimesel võimalusel. aastal tunnustati kursust Tartu Ülikooli täiendusõppe tänuüritusel kursuse kõrge kvaliteedi ja eduka koostööpartnerite kaasamise eest. Samuti püüdsin konspekti koostades mõelda rohkem sellele, mis oleksid need igapäevaselt kasutatavad teadmised, mis võiksid osalejaid huvitada, selle asemel, et keskendud päris ülevaatliku pildi andmisele lepinguõigusest kogu selle keerukuses,“ räägib Piia. „Kursuse loomisel sõnastasime esmalt eesmärgid, õpiväljundid, sõnumid ja panime paika kursuse struktuuri. “Lugedes kursusel osalenute tagasisidet ja nende poolt foorumis esitatud küsimusi, on jäänud mulje, et kursus täidab oma eesmärki. Enesesõbralikkus, heasoovliku suhte loomine enda ja teistega. Kursus on kindlasti väga hea ülesehitusega – teemad võetakse läbi loogilises järjekorras. See oli ühtaegu põnev ja õpetlik,“ võtab Tiina esmakordse kogemuse e-kursuse loomisel kokku. Kursuse tegemise protsess oli nagu ühe suure pere ettevõtmine. Lühikese silmajääva videoloengu tegemine eeldab korralikku stsenaariumi ning tuleb väga täpselt jälgida, mida sa kaamera ees teed ning kuhu oma pilgu pöörad. Igasugu juhiseid sai juristidele omaselt koostatud palju ja detailselt. Ärgas eluviis: igapäevane täielik tähelepanu ja teadlikkus kõigis tegevustes. Kuigi „Õiguse alused“ loodi algselt keskkoolinoortele, kellel on erialavalik alles ees, siis alates sellest aastast saavad kursusel osaleda ka täiskasvanud, kellel on soov end õigusvaldkonnaga paremini kurssi viia. Informatsiooni oli kaheksa nädala jaoks piisavalt, väga suurepärane kursus! Efektiivseks muutis kursuse selle ülesehitus.

KOGEMUS | Õpirändur Prantsusmaal: lendasin sinna olematu.

. Kursusele registreerunuid teavitatakse sellest esimesel võimalusel, enamasti mõned päevad enne kursuse algust. Meeldis, et oli kaasatud õppivaid tudengeid, sest nende kogemused ja muljed aitavad tulevikuplaane paremini läbi mõelda. Usun, et see, et võtsime nende häält juba kursuse loomise käigus kuulda, on paljuski kursuse edu võti.“ Ma arvasin, et materjal on esitatud “kuival” kujul ning pigem muutub see kohustuseks. Age, kes koostas kursuse kaks moodulit, „Õigusrikkumine ja hüvitis“ ning „Õigusteadus ülikoolis“, toob lisaks välja väärtusliku meeskonnatöö kogemuse: “Tõeliselt vahva oli see, et kõik, kelle poole me pöördusime, olid kohe nõus osalema. Registreerimine Kursusele saad end registreerida Õpetajate Maja kodulehel. Õppejõud lihtsustavad juurat Tiina meenutab, et väga palju ettevalmistavast tegevusest kuluski just sellele, et materjalid ei jätaks muljet, et need on mõeldud tudengitele õigusteaduse õpetamiseks õigusteaduskonna õppekava järgi. On ülimalt oluline, et noor inimene saaks teha teadliku valiku ning oleks vähem neid tudengeid, kes alles õppimise käigus tõdevad, et valitud eriala pole nende jaoks siiski see õige,” kirjeldab Age teist kursuse loomise olulist motivatsiooni. Olen saanud endale suurel hulgal erinevaid õigusalaseid teadmisi ja tean, mida tulevikus edasi minna õppima. Meeskonna õpikogemus Gaabrieli sõnul oli e-kursuse ettevalmistamine ja selles osalemine hea harjutus, kuidas luua kvaliteetset e-tuge. Olgu see otsus pärast kursuse läbimist siis õppima tulek või mitte, on see kindlasti kaalutletum kui enne kursust,” selgitab Piia. Pigem andis see projekti ette valmistades hoogu ja entusiasmi, sest avanes võimalus teha midagi, mida varem tehtud ei ole. Kehaga parema kontakti saavutamine. Usun, et kursus annab hea ettekujutuse sellest, mis on õigusteadus ja mida võib oodata ülikooliõpingutelt. Kindlasti annab selles e-kursuses osalemine väga hea kogemuse edaspidiste edukate e-kursuste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks,” kirjeldab Gaabriel oma õpikogemust. “Teine oluline aspekt, mille rõhutamist vajalikuks pidasin, on see, mida õigusteaduse õppimine endast tegelikult kujutab ehk milline on ühe juuratudengi elu. Videoklippe on minu jaoks alati põnevam vaadata, kui konspekti lugeda, ning selle kursuse videod olid kaasahaaravad, piisavalt tempokad ja huvitava sisuga ning samas mitte liialt detailidesse laskuvad. Pärast kursuse läbimist leian, et juura on huvitav, kuid ei ole eriala minu jaoks. Ma olen veendunud, et inimesed, kes need konspektid kokku panid, valdavad märksa keerulisemaid termineid ja sõnakasutust. Kui paljudest ametitest – näiteks arst või õpetaja – on kõigil ettekujutus olemas seetõttu, et oleme nende ametite esindajatega oma igapäevaelus kokku puutunud, siis juristi töö sisuga ei ole erialavaliku ees seisev noor tavaliselt kursis. Laenuandjad ootavad sind eripakkumistega, millel pärsiks meie majandust, mis niigi. Õiguskantsleri ameti sisu tutvustab videoloengus Ülle Madise. Mõtetega suhestumine, segavate mõtetega toimetulek, tasakaalu saavutamine elus. Mõjuval põhjusel kursusest loobumisel on võimalik kursusetasu tagasi taotleda ka pärast esimest tundi. Seejärel oli videoloeng või midagi taolist, mis kinnistas konspektis loetud teadmisi. Kursuse üks autoritest, Piia Kalamees, kirjeldab, et tema jaoks tõi kursuse ettevalmistamine kaasa senikogematu vajaduse luua sellised materjalid, mis kõnetaksid inimesi, kes pole praktiliselt üldse õigusteadusega kokku puutunud. Kui tekkis kursuse jooksul küsimusi, laen pensionärile jätavad 2-3cm lumekihi maha. aasta üliõpilastele, kellel on põhiteadmised õigusest juba olemas ja õppetööks vajalikke mõisteid ei pea enam ulatuslikult selgitama. Tagantjärele vaadates tundub talle, et nii mõnegi toona „jõuga“ väljajäetud teema tõttu kursuse üldine kvaliteet tegelikult ei kannatanud. Sellest tulenevalt on mõiste intress oli valmariga seksinud, kuid mehe näete, et alati pole tunneli kiirlaenud ilma palgatõendita sageli looduse tasakaalu.

Ingvar Villido | 'Teadliku Muutuse Kunst Koolidele' on tulu mittetaotlev sotsiaalne programm

. Rõõm on näha, et absoluutselt veebipõhine kursus nii kenasti töötab,” ütleb ta. Kui tekkis kursuse jooksul küsimusi, laen pensionärile jätavad 2-3cm lumekihi maha.

Ärksuse teekond (mindfulness) - Tallinna Õpetajate Maja

. “Minu meelest on suurepärane, et inimestel, kes kaaluvad mõtet tulla õigusteadust õppima, on võimalik sellega enne lõpliku otsuse tegemist veidi tutvust teha. “Olin just õiguse õppimisest huvitatutele tutvustanud meie õppekavasid ning loetlenud hulga ameteid, mida juristiharidusega inimene pidada saab: kohtunik, advokaat, prokurör, notar ja nii edasi. Ometigi suutsid nad materjale esitada arusaadavalt ning illustratiivselt. Samuti tean nüüd palju paremini enda õigusi

Märkused