Kuid tõenäoliselt ei leia te eestist krediidiorganisatsioone, kes oleks valmis andma teile laenu summas 10 000 – 15 000 eurot ilma käendajate või tagatiseta

Linnuvaatleja teadusuudiseid toimetab Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi, marko.magi/at/ut.ee. Kuigi must-toonekurg on pelglik liik, kelle pesitsust ei ole võimalik seetõttu ka vahetult jälgida, selgitasid Eesti Maaülikooli teadlased koostöös Kotkaklubiga Eesti must-toonekurgede vähenemise põhjusi veebi- ja rajakaamerate abil. Kuid põhjus võib olla ka Eesti must-toonekurgede salaküttimises Lähis-Ida rändeteel ning reostuses Ida-Aafrikas. Seega läheb Eestis must-toonekurgedel nigelalt just madala sigivuse tõttu – paljud vanalinnud jäävad partnerita. Pesarüüstet madala sigimisedu põhjuseks aga pidada ei saa – võimalikud rüüstajad käivad pesi suhteliselt sageli uurimas, kuid rüüsteni jõutakse harva. Kuid tõenäoliselt ei leia te eestist krediidiorganisatsioone, kes oleks valmis andma teile laenu summas 10 000 – 15 000 eurot ilma käendajate või tagatiseta.

Johanna Eendra - Miks sa teed nii? (Eesti Laul 2019 semi finalist)

. Tähelepanuväärne on, et ilma veebi- ja rajakaamerate kasutamiseta ei oleks sellise järelduseni jõutud, sest paariliseta üksikuid pesal olevaid linde vaatlustega ei tuvastata.

Need on 13 levinumat unenäoteemat: mis tähendus on unes.

. Paariliseta jäämine võib olla tingitud Eesti asurkonna pikemast, lisaenergiat nõudvast rändeteest, mistõttu ei suuda kõik linnud seda edukalt läbida. Lääne-Euroopas, kust liik taandus möödunud sajandi esimesel poolel, on populatsioon tänaseks taastumas, kuid liigi põhilevilas Ida-Euroopas on arvukus jällegi langemas. Näiteks üheks sagedaseimaks pesakülastajaks oli metsnugis, kes käis reeglina asustamata pesades, otsides ilmselt puhkekohta; ronk ja kanakull himustasid küll mune, kuid nende rüüstet täheldati harva. Kõige tõenäolisem madala edukuse põhjus on nihkunud sugude suhe, mistõttu ei leia paljud linnud partnerit. Võimalik, et teatud määral mõjutab pesitsusedu ka metsandus, nagu on täheldatud teistes riikides, sest tegu on vanametsa liigiga, kuid senised Eestis tehtud uuringud seda ei kinnita.

Seni ole andmeid must-toonekure sugude suhte kohta, kuid monogaamsetel lindudel võib isaste poole kallutatud sugude suhe suurendada konkurentsi ja agressiivset käitumist. Samas on asurkonna üldine sigivus naaberriikidest oluliselt madalam. Lisaks ei külastata pesi häirimise vältimiseks pesitsuse algfaasis. Kiirlaene on võimalik tagastada ka korraga või isegi osade kaupa. Kuid tõenäoliselt ei leia te eestist krediidiorganisatsioone, kes oleks valmis andma teile laenu summas 10 000 – 15 000 eurot ilma käendajate või tagatiseta. Rajakaamerate kaadrid must-toonekure pesades toimuvast. Eesti must-toonekurgede pesitsusedukus on seega peaaegu poole madalam kui Lätis ja Leedus..

Restoranitest: Fork - sisult söökla, vormilt restoran

.

Märkused