Kuna aga laenuandjad teevad ka personaalseid pakkumisi, on sul kõige julgem teha taotlus mitmes kohas

Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. If you are the owner of this website: Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Proovi leida odavam laenupakkumine tänapäeval on väikelaenude taotlemise tingimused üsna leebed ja intress võrreldes lühilaenudega kõvasti soodsam. andmed maksevõime kohta; i. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Kuna aga laenuandjad teevad ka personaalseid pakkumisi, on sul kõige julgem teha taotlus mitmes kohas. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b.

Kiire tutvumine Põrguliste rajaga 22.05.2020

. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Additional troubleshooting information. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Kasust ei saa maha lahutada isikud laenuga ja valime teile omandada täielik pilt halvimast. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Laenu refinanseerimine. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info.

Soodsad laenud laen alates 19. Kuna aga raha oli juba.

. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e.

kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. As a result, the web page is not displaying. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist

Märkused