Kuna autolaenu puhul on laenufirma “kindlustatud” tänu tagatisvara olemasolule, võivad nad endale lubada väikest riskeerimist ning pakuvad seega madalamat intr

Kust leida autolaen? Vaata siia - parimad autolaenud ühes.

.

Kõik see tähendab, et saad oma rahamure või auto puudumise lahendada kiirelt ning probleemideta ja võid rahuliku südamega oma autoga edasi sõita. See aga ei tähenda, et sissetuleku tõestamine poleks nõutud. Kuna seondub mitmete juriidiliste toimingutega, võivad laenulepingu sõlmimisega kaasneda üsna kopsakad lisatasud, mida tuleks arvesse võtta. Pärast laenutaotluse saamist hinnatakse sõiduki turuväärtust ning taotleja maksevõimekust ja antakse koheselt teada laenuotsusest. Laenu tagatiseks sobib mitmetes laenufirmades ka näiteks mootorratas, paat, motoroller, traktor või mõni muu sõiduvahend, mis on Maanteeameti registris. Tehes laenutaotluse laenufirma tööajal on võimalik saada vastus oma taotlusele peaaegu kohe. Juhul, kui sõidukiga juhtub laenuperioodi jooksul avarii, tuleks sellest kindlasti teavitada ka laenufirmat, ent eelkõige tuleks avariist teavitada kindlustusseltsi just nii nagu ka tavaliselt. Lisaks sellele võib lisanduda auto tagastamisel muid lisakulusid vastavalt laenufirma hinnakirjale. Laenufirmad on aga vastutulelikud ning kui sul on ajutine makseraskus, on võimalik jõuda kokkuleppele. Laenu ei pruugi saada siis, kui sissetulekud on kas ebapiisavad või hüpliku suurusega. Samas saab aga sõidukiga edasi sõita – laenufirma ei võta sõiduvahendit laenuperioodi ajaks enda valdusesse. Tänu niivõrd paindlikele tagatistingimustele saab abil lahendada oma rahamure ka siis, kui traktor või roller läheb katki või soovid osta mõne muu sõiduvahendi. Autolaenu abil võid finantseerida peaaegu ükskõik, millise sõiduvahendi ostu – enamjaolt ei ole piiranguid auto vanusele, margile, läbisõidule ega millelegi muule. Tagatisvaraks peab olema lihtsalt Maanteeametis registreeritud sõiduk, millel on liikluskindlustus ning mis on laenutaotleja omanduses ehk Maanteeameti registri andmetes on märgitud sõiduki omanikuna laenutaotleja. Seetõttu on autolaen hea valik ka neile, kes soovivad osta vanema auto ning jaotada auto ostuks kuluv summa pikema ajaperioodi peale. Kui laenufirma näeb, et taotlejal on piisavalt vahendeid laenumaksete igakuiseks tasumiseks, ei tohiks laenu saamisega olla probleemi. Selle eest hoolitseb tavaliselt aga laenufirma ise ning teeb kõik vajalikud toimingud. Ostes uue auto autolaenu abil, on tegemist sisuliselt autoliisinguga. Kuna on kaitstud tagatisvaraga, on võimalik saada laenu ka maksehäirete korral. Kui soovid sõita autoga kaugemale, tuleks selle osas eelnevalt laenufirmaga kokku leppida ning selgitada välja, kas selline võimalus on olemas. Seega tuleb arvestada riigilõivu summaga. Laenusumma tuleb tagastada igakuisete maksetega, mis lepitakse kokku laenulepingu sõlmimisel.

Autolaen -

. Auto on paljude perede jaoks asendamatu liiklemisvahend, mille puudumisel jääb kogu elu seisma – ei saa minna tööle, kooli ega teha muid toimetusi. Isegi, kui ei ole veel tagasi makstud, võib tagatiseks olevat sõidukit müüa. Seetõttu ei ole võimalik saada autolaenu siis, kui sõiduk on kellegi teise nimel – näiteks pereliikme oma või juba seotud mõne finantskohustusega. Kõik see võib maksta paarisaja euro ringis, mistõttu tuleks selle lisakuluga arvestada laenutaotluse tegemisel. Laenu taotlemiseks tuleb täita laenutaotlus laenufirma kodulehel – taotlusesse tuleks märkida andmed nii sõiduki kui ka oma netosissetuleku kohta. Tegemist on maksimaalse piiriga, mis tähendab, et võid alati võtta ka vähem laenu. Kui kõik toimingud on tehtud, kantaksegi sulle rahasumma ning saad sõita oma sõiduvahendiga. Tulenevalt seaduse poolt esitatud nõudmistest on vajalik sissetuleku tõestamine, ent maksehäirete olemasolu ei pruugi olla takistuseks. Laenulepingu sõlmimisel tuleb sõiduk Maanteeametis ümber registreerida laenufirma nimele. Mitmed Eesti autolaenu väljastajad lubavad eraklientidel laenusumma tagasi maksta varem ning teha seda täiesti tasuta. Üks olulisi autolaenu boonuseid on ka võimalus tasuda laenusumma ennetähtaegselt ilma, et sellega kaasneks leppetrahve või lisakulusid. Sõidukiga tohib sõita ka välismaale, ent üksnes Schengeni riikidesse. Konkreetne laenu tagasimakse periood sõltub laenusummast – mida suurem laenusumma, seda pikemat laenu tagasimakse aega on võimalik taotleda.. Kui laenutaotluse vastus oli positiivne, ei jäägi muud üle kui vaid laenuleping sõlmida. Pannes sõiduki tagatiseks kirjutatakse sõiduvahend laenulepingu ajaks laenufirma nimele ning laenutaotlejast saab vastutav isik. Kui soovid võtta laenu auto tagatisel, ent su sõiduki turuväärtus on tunduvalt kõrgem vajatud laenusummast, ei tähenda see, et sa peaksid kahtlemata võtma laenu kogu hinnatud väärtuse ulatuses. Kui soovid võtta laenu auto tagatisel, peab sõiduk olema kindlasti sinu nimel.

VLOG osa 1: nädalavahetus marimell.eu blogiperega

. Tagatiseks oleval sõidukil peab olema liikluskindlustus, aga kaskokindlustuse olemasolu pole kohustuslik. Laenu saamiseks peab olema sõidukil kehtiv tehnoülevaatus ning sõiduk peab olema laenutaotleja nimel. Intressita laene kutsutakse ka tasuta unistades ilusalongi omanik irina s. Kehtivate maksehäirete olemasolu ei pruugi aga takistada laenu saamist. Kuna autolaenu puhul on laenufirma “kindlustatud” tänu tagatisvara olemasolule, võivad nad endale lubada väikest riskeerimist ning pakuvad seega madalamat intr. Tehniliselt võttes on sõiduvahend autolaenu korral nii ühel kui teisel korral tagatiseks, ent erinevalt esimesest variandist, kus laenu saadakse just konkreetselt auto ostmiseks, saab teise variandi puhul laenu olemasoleva sõiduvahendi tagatisel. Lisaks saab mõne teise sõiduki tagatisel laenata raha ükskõik, millise otstarbe jaoks. Juhul, kui olete jäänud laenu päris peegelpildi ja hakkab isegi seda, mida antakse koolidest…, mille ka varasemalt võetud laenude refinantseerimiseks inetu, sa. Kui sõiduk on lepingu sõlmimise jaoks läbinud Maanteeametis omanikuvahetuse, tuleb sõlmida uus liikluspoliis. Autolaenu ei saa üksnes auto ostmiseks. Autolaen on üks paindlikumaid laenuliike, mis võimaldab soetada endale uue sõiduvahendi või saada lisaraha oma kulutuste jaoks, pannes tagatiseks sõiduvahendi. Lisaks sellele tuleb tasuda lepingu sõlmimise tasu, mis võib olla kas kindlaks määratud summa või protsent laenusummast. Laenu tagatiseks olevat sõidukit ei võeta laenufirma omandisse, kuigi omanikuvahetus on vormistatud – sõiduk jääb vabalt laenusaaja kasutusse kogu laenulepingu ajaks, seni kuni laenusummat korralikult tagasi makstakse. Kuna autolaenu puhul on su sõiduvahend laenu tagatiseks, võib laenusummade tasumisega viivitamine tähendada seda, et jääd sõidukist ilma. Autolaenu tingimused on väga sõbralikud ja laenu võib saada vahel isegi maksehäirete korral. Kui leping on sõlmitud, tuleb sõiduk registreerida ka Maanteeametis nii, et sõiduvahendi omanikuks märgitakse laenufirma ning laenutaotleja jääb vastutavaks kasutajaks. See sõltub aga konkreetsest laenufirmast, mistõttu tuleks esmalt kindlasti tutvuda laenutingimustega ning veenduda, et selline toiming on võimalik. Juhul, kui laenu tasumisega esineb probleeme, tuleks kindlasti võtta laenufirmaga kohe ühendust. Sarnaselt kõikidele teistele laenudele tuleb esitada oma sissetuleku tõestus ning laenufirma hindab maksevõimet. Sõiduk tuleb hinnata, sõlmida tuleb kindlustuspoliis, lisandub ka lepingu sõlmimise tasu ning omanikuvahetus Maanteeametis. Auto laen erineb teistest väikelaenudest aga selle poolest, et laenata ei saa täpselt sama summat, mis on sõiduki hind. Autolaenu saab ka vanema sõidukiga – auto vanus ei ole tavaliselt piiratud. See tähendab, et autolaenu ei saa võtta, kui sõiduk on liisingufirma nimel või mõne teise isiku nimel. Laenu saamiseks ei pea auto vastama mitte mingitele tehnilistele eritingimustele. Seetõttu on üks populaarsemaid laenuliike Eestis, kuna tegemist on ühe parima võimalusega saada auto ostmiseks vajalik summa. Kuna sõiduvahend kirjutatakse laenufirma nimele, tuleb pärast laenusumma tagastamist läbi teha uus omanikuvahetus. Laenusumma oleneb sõiduki turuväärtusest, mida hinnatakse erapooletu hindaja või teatud andmebaasi abil. Võttes autolaenu olemasoleva auto tagatisel on toimingud samad – laenu saab samamoodi vastavalt sõiduki väärtusele

Märkused