Kusjuures need kohustused kehtivad kõikidele ettevõtetele, kes pakuvad laenu, liisingut, krediitkaarte, arvelduskrediiti või järelmaksu

Turul kättesaadavaks tegemine jäätmeseaduse tähenduses on kaubandustegevuse käigus toote tasu eest või tasuta tarnimine Eesti turule toote turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks. EE-seadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannab jäätmevaldaja, kui ta ei ole asendanud neid seadmeid uute samalaadsete seadmetega või seadmetega, mis täidavad sama funktsiooni. EE-seadme valmistaja jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes valmistab EE-seadme või kes laseb EE-seadme projekteerida või valmistada ning turustab seda oma nime või kaubamärgi all.

Mis on pärand ja kuidas see pärijale üle läheb - Raha - 60+

.

kohustused - Finantsblogi

. Kusjuures need kohustused kehtivad kõikidele ettevõtetele, kes pakuvad laenu, liisingut, krediitkaarte, arvelduskrediiti või järelmaksu.

Tööstusliku patarei või aku tootja ei või keelduda kasutajalt tagasi võtmast tööstuslike patareide ja akude jäätmeid, sõltumata nende keemilisest koostisest ja päritolust.. Vastupidiste tõendite puudumisel loetakse, et CE-märgist kandev EE-seade vastab sisaldusainete normidele. Lisaks väikelaenule ja autolaenule pakub coop pank ka remondilaenu ja reisilaenu.

Liigikaitse kohustused Euroopa Liidu liikmena.

. Importijale kohaldatakse valmistaja kohustusi, kui importija laseb EE-seadme turule oma nime või kaubamärgi all või kui ta muudab juba turule lastud seadet viisil, mis võib mõjutada seadme vastavust sisaldusainete normidele. Kui probleemtootest tekkinud jäätmed võtab jäätmevaldajalt vastu muu isik kui tootja, kohustab ta tagama nende probleemtoodete käitlemise ja kandma sellega seotud kulud. EE-seadmete importija jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes laseb toote kolmandast riigist Euroopa Liidu turule

Märkused