Kuupäeval peab maksma väikelaenu eest 83 eurot (laenujääk 581 eurot, intress 104%, veel 7 kuud)

Seega tekib kapitalirendilepingute alusel käibemaksuga maksustamise kohustus kauba müügihinnalt kauba üleandmisel, mitte perioodilistelt maksetelt. Käive tervikuna loetakse tekkinuks kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise päeval. Käibemaksuna deklareeritakse sellisel juhul summa, mis leitakse kauba või teenuse maksustatavalt väärtuselt arvutatud käibemaksusumma ja raha laekumisel arvutatud käibemaksusumma vahena. Üldreegli alusel määratletakse käibe toimumise aega ka kapitalirendilepingu tingimustes kauba või teenuse võõrandamisel. Kui isik registreerib end piiratud maksukohustuslasena, tekib tal võimalus nullmääraga soetada kaupu ja saada teenuseid. Lõpuks, laenuandjad võiks olla võimalik mille puhul saab väikelaenu olemasoleva jääma pärast seda, kui astuti. Kuupäeval peab maksma väikelaenu eest 83 eurot (laenujääk 581 eurot, intress 104%, veel 7 kuud. Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks sihtotstarbelise toetuse saamist ei käsitata selle kauba või teenuse eest makse laekumisena. Registrist kustutamisel tasub maksukohustuslane käibemaksu võõrandamata kaubalt, mille sisendkäibemaksu ta on soetamisel maha arvanud. Kui ta aga osutab teenust Eesti maksukohustuslasele, ei pea ta ennast Eestis maksukohustuslaseks registreerima, sest Eesti maksukohustuslane pöördmaksustab saadud teenuse ise oma KMD-l. Maksukohustuslasena registreerimiseks esitatavad dokumendid Maksukohustuslasena registreerimiseks peab füüsiline isik või juriidilise isiku või riigi-, valla- või linnaasutuse esindaja esitama nõuetekohase avalduse ja oma isikut tõendama. Kui maksukohustuslase ettevõtlusega tegelemine ei ole piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda maksukohustuslaselt lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Seega ei määratleta käibe tekkimise aega arve väljastamise alusel. Ostja jaoks on arve endiselt oluline sisendkäibemaksu maha arvamisel. Seega on välisriigi isik kohustatud end kohe registreerima Eestis maksukohustuslasena, kui tal tekib Eestis maksustatav käive, mida pöördkäibemaksuga ei maksustata. Kauba maksustatav väärtus on selle soetusmaksumus või selle puudumisel omahind. Enne registrist kustutamist võtab maksuhaldur maksukohustuslasega ühendust.  Maksuhalduril on õigus kustutada registrist maksukohustuslane, kes Eestis ettevõtlusega ei tegele.

Töö eest makstav tasu - Töö

. Maksukohustuslasena registreerimise kohustus Järgnev ei kehti ettevõtlusega tegelevale välisriigi isikule, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht. Seda muuhulgas klientide huvides, sest nõuetega vastuolus arve alusel ei tohi sisendkäibemaksu maha arvata.

See aga ei tähenda seda, et arve võibki jätta väljastamata.

Maksukohustuslasena registreerimine ja kustutamine | Maksu.

. Eeltoodud üldreegli alusel määratakse käibe tekkimise aeg järgmistele tehingutele: riigisisene kauba võõrandamine ja teenuse osutamine; teenuse osutamine välisriigi isikule või teenuse saamine välisriigi isikult; kauba eksport. Tehingute hulka ei loeta põhivara võõrandamist ja Eesti isikule teostatavat kaugmüüki. Maksuhaldur teatab maksukohustuslasele registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks. Maksustatava käibe piirmäära ületamisel on isikul seadusest tulenev kohustus end maksukohustuslasena registreerida

Märkused