Laen firmale ei tea, miks ta avaldada alles siis, kui laulust nii eestis kui ka mujal

Intress on mõningal määral korrelatsioonis laenuperioodiga – mida lühem periood, seda kõrgem intress ja vastupidi – pikajaalised laenud on madalama intressiga, kuid nende taotlemine on keerukam ning pakkumiste valik tänasel laenuturul palju väiksem. Sa ei pea loovutama osa oma ettevõttest, kuid pead tegema igakuiseid regulaarseid makseid ja tasuma lisaks ka intressimäärale vastavat intressi.Võrreldes investoritega üritavad laenuandjad iga hinna eest riske vältida. See ei ole aga nii lihtne kui tavaline eraisiku laen. Suuremate- ja pikemaajaliste laenude jaoks on vajalikud juba asutatud- ja toimiva ettevõtte viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruanded. Vastukaaluks ettevõtte laenude eelistele tuleb välja tuua ka mõned puudused. Esiteks ei tea sa ju, millal sinu ettevõte raha sisse tooma hakkab. Tagatiseta ärilaenude periood on pigem lühike ja laenusumma ei ole väga suur. Käendus on vajalik, sest niinimetatud “juriidilistel kehadel” on liiga lihtne vastutusest pääseda ning laenuandjale peab jääma mingisugune kindlustus- ja usaldus ettevõtte juhtfiguuride suhtes.

Kuidas teha selgeks, milline laen on hea? - Võrumaa Teataja

. Peamine reegel on lihtne – ettevõttel ei tohi olla kehtivaid maksehäireid ega võlgnevusi. Vahel küsitakse ka lisatagatist. Tagatisega ärilaen kujutab endas võimalust saada ettevõtte tegevuseks vajalik rahastus, kui on vaja suuremamahulisi investeeringuid firma laiendamisega kaasnevateks kulutusteks.

Maksuküsimused - Muud - Maksumaksja portaal

. Tutvuge konkreetse pakkumise tingimustega ja selgitage välja, missugused nõuded kehtivad konkreetselt teie ettevõttele. Krediidiprobleemide nagu maksehäirete olemasolul ei ole võimalik laenu saada ühestki krediidiasutusest. Iga ettevõtte elutsüklis saabub hetk, mil on tarvis kaasata rohkem kapitali. Ettevõttele võib laenu vaja minna mitmesugustel põhjustel. Pakume mugavat ja kiiret teenust, mis aitab leida ettevõttele vajaliku finantseeringu vaid minutite jooksul. Raha investeeritakse ettevõttesse lootuses, et äri ise, ettevõtte kasum ja selle koguväärtus kasvavad. Tähelepanuta ei tohi jätta ka eluasemelaenudega kaasnevaid ühekordseid kulusid: hindamiskulu, notaritasu, lepingu sõlmimise tasu, riigilõiv jm. See on kasulik, kui teie ettevõttel on pikaajalise tähtajaga arved, kuid ettevõtte kasvu nimel soovite raha saada märgitud tasumise tähtaja asemel võimalikult kiiresti. Firmadele mõeldud laenud on samuti personaliseeritud ettevõttele, kellele laenu pakutakse. See tähendab ka seda, et riski enda jaoks tasuvaks tegemiseks soovivad investorid ettevõtte elutsükli varajases faasis investeeringu tegemisel saada ettevõttest ka suurema osa. Samamoodi on summad paindlikud. Pigem kogu kokku rohkem dokumente kui vähem.Vaata üle oma maksevõimekus kaine pilguga. Laenujoovastuses ei pruugi me isegi tajuda, et taotletud laenusumma käiks tõepoolest üle jõu. Väljamakse kiirus nii suurt kaalu ei oma – ettevõtmine on üldiselt planeeritud tegevus ning igasugune otsus ettevõttele laenu võtmiseks peab olema hästi läbi mõeldud strateegiline tegevus. Selle laenuliigi teine iseloomustav nimi on kiirlaen ettevõttele, mis on kõige kiirem ja lihtsam viis taotleda ärilaenu, sõltumata ettevõtja äriplaanist ja firma varadest. Tegelikus maailmas aga enamikel ettevõtjatel selliseid võimalusi ei ole. Kuna Eestis on üks ühtne krediidiandjate seadus, mis reguleerib vastutustundliku laenamise põhimõtteid ning muud olulist, vastavad laenufirmad ja pangad ka täpselt samadele tingimustele. Liisinguperioodi lõpus on võimalik liisitud objekt liisingufirmale tagastada või ettevõtte poolt jääkväärtusega välja osta. Raha võib vaja minna firmale kontori rentimiseks, lattu kauba soetamiseks, ettevõtte reklaamiks jms. Nimelt peab ettevõtte omanik tihti ise laenu käendama. Intresse tuleb tasuda vaid sõltuvalt kasutatud limiidi ulatusest. Võrdle mitmete ettevõtetele mõeldud laenude intresse- ja tingimusi ning vali sobivaim laen oma firmale. Teiseks ei tea sa ka seda, kas ettevõte üldse suudab edu saavutada. Mõnikord need suhted toimivad, teinekord aga mitte. Krediidiliin on võimalus tektitada likviidseid vahendeid, kui ettevõtte enda rahavoog on ajutiselt seiskunud – näiteks kui teie poolt väljastatud arved ei ole veel tasutud ning vajate vahendeid, et teha äritegevusega kaasnevaid päevakorralisi kulutusi. Väiksemad ettevõtte laenud ei vaja aga tagatist – nende taotlusprotsess on tunduvalt lihtsam ja kiirem. Ärilaen ehk laen ettevõttele Firmadele on tähtis, et oleks ligipääs likviidsusele ning on palju olukordi, kus on tarvis likviidsust tõsta. Väiksemaid summasid saab laenata juhatuse liikme käendusega. Väljastatavad summad on enamasti väikesemahulisemad ja lühemaks ajaks kui teistel ettevõtete laenuliikidel. Investeeringutel omakapitali ja ärilaenudel on kummalgi omad eelised ja miinused ning on olukordi, kus üks valik on teisest nutikam. Samuti võidakse küsida kõrgemat omafinantseeringut või lisatagatist ning nende võimaluste puudumisel võidakse vastata eitavalt.Sel põhjusel on vahel palju raskem saada laenu maapiirkondades kui näiteks Tallinnas või Tartus. Laen firmale ei tea, miks ta avaldada alles siis, kui laulust nii eestis kui ka mujal. Need ärilaenud on mõeldud olukordadeks, kus on pakiline vajadus käibevahendite järele. Ärilaenu pikkus sõltub konkreetse pakkumise tingimustest. Selleks võib olla inventari soetamine, investeerimine tootmisesse, aga ka hangetel- ja suurematel projektidel osalemine. Suurimaks miinuseks on riskid ettevõtte juhtidele. Ilma tagatiseta ärilaen ettevõttele Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta. Ettevõttele hüpoteeklaenu võttes seatakse ettevõtte omanduses olev kinnisvara laenule varaliseks tagatiseks. Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud kohustuste tätimisega. Variant oleks mõelda laenufirmade hüpoteeklaenudele. Stardilaenu saamiseks on vajalik korrektselt koostatud äriplaan. Laen alustavale ettevõttele Alustava ettevõtte laen ehk stardilaen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes vajavad äritegevuse alustamiseks tarvisolevat finantseeringut. Sisuliselt mõtleb pank sellele, kas laenu “hapuks minemisel” on võimalik neil realiseerida tagatist, st müüa tagatisvara ning saada tagasi raha, mille nad laenu alla panid.Kui pank ei leia tagatises piisavalt väärtust, võivad nad seega anda eitava vastuse. Kõige selle tõttu on ka selge, miks pangapoolne kodulaen on eelistatuim valik – see on soodne ja võimekas.Panga kodulaen vs laenufirmade hüpoteeklaenKodulaenu taotlemisel kaalutakse taotleja võimekust väga väga põhjalikult. Ärilaenu pakkumiste valdkonnas kehtestavad reeglid võlausaldajad, kellel on tihti erinevatele firmadele erinevad nõudmised. Laenu saamiseks vajalike dokumentide osas küsitakse alustavate ettevõtete käest enamasti äriplaani. Nii saab firma äritegevuseks hädavajaliku tehnika kasutusse võtta, ilma et peaks selle kohe täishinnaga ära ostma. Laenamisega kaasnevad alati lisakohustused nagu intressimaksed- ja muud tasud, mida tuleb lepingusse sätestatud korra järgi tagasi maksta. Tarbimislaen küsimused ja vastused tarbimislaen seda pakub enamik laenuandjaid ning laenuliike, mida pakub peaaegu iga. See tähendab, et ettevõttel on võimalus otsustada, kui suures mahus ja mis ajal, neile määratud limiidilt, vabu vahendeid töösse võtta.

SMS raha ja SMS kiirlaen Eestis: leia kõige odavam SMS laen

. Erinevused tulevad välja pakutavas intressis, laenusummas- ja tagasimakse perioodis ning ka lisatasudes- ja väljamakse kiiruses. Tavaliselt on taoline info ka panga kodulehel kirjas.Kui see piir täidetud ei ole, siis ei lähe korda ka see, kuivõrd hea on su varasem maksekäitumine olnud.Maksekäitumisest rääkides, siis see on järgmine punkt, mida tasub siinkohal rõhutada. Mitmed pangad pakuvad võimalust minna laenukonsultatsioonile, mille käigus saad vestelda laenuhalduriga ning rääkida oma olukorrast. Nii saad pangalt väärtuslikku infot selle osas, mida peaksid tegema selleks, et laenu taotlemine läheks sujuvalt. Arvuta välja täpselt, kui palju raha jääb sul iga kuu üle pärast kõikide kohustuste katmist ning mõtle, mis tunne oleks maksta ka uut laenu. Suhete lõpetamine ei ole sellisel juhul mitte ainult keerukas, vaid ka väga kulukas – see on oluline aspekt, mida tuleb meeles pidada.

Samuti ei pruugi ettevõtetele mõeldud laenud olla nii odavad kui nad esmapilgul paistavad. Ärilaenude tingimused Ettevõtete laenude üldised tingimused ei erine suuresti tavapäraste eraisikute laenupakkumiste tingimustest. Seepärast võib noortel, algajatel ettevõtjatel olla lihtsam kaasata investeeringut kui võtta laenu. Omakapitaliinvesteeringute puhul pole kuumakseid, seepärast võib see tegevuse varajases faasis sobida ettevõttele paremini. Seepärast peavad nad otsima oma ideede realiseerimiseks muid võimalusi.Kaks enimkasutatavat võimalust ettevõtte rahastamiseks on investeeringute kaasamine ja ärilaenude võtmine. Turul on mitmeid võlausaldajaid, kelle vahel valida. Lihtsaim lahendus sellele probleemile on võtta ettevõttele laenu. See tähendab, et tingimused, laenusumma- ja periood on kohandatud vastavalt ettevõtte vajadustele, nende majanduslikule olukorrale ning võimalustele. Ettevõttele pakutakse laene varieeruvatel tingimustel. Faktooring ehk arve finantseerimine Faktooringu puhul ei ole tegemist laenuteenusega, vaid enda poolt koostatud- ja väljastatud arvete müümisega teistele ettevõtetele. Ka hiljuti lõppenud maksehäire võib olla takistuseks, kuna see võib viidata ebastabiilsele rahalisele olukorrale. See tähendab, et kui sa ei soovi end investoriga eluks ajaks siduda või saad juba varajases läbirääkimiste faasis aru, et sa investoriga ei sobi, siis ära kokkulepet sõlmi. Võta palgatõend, konto väljavõtted, väljaminekute arved, üürilepingud, ettevõtjana võta kindlasti majandusaasta aruanded, bilansiaruanded, maksuvõlgade puudumise tõendi ja kõik muud dokumendid, mis viitavad vähegi sinu maksevõimekusele. FIE-d ehk füüsilisest isikud ettevõtjad ei saa seda tüüpi ärilaene taotleda. Liising firmadele Liisingud ettevõtetele toimivad sarnaselt eraisikute liisingutele. Ettevõtte krediidiliin Krediidiliin ärile kujutab endast teatud limiidi ulatuses väljastatud laenulimiiti, mida saab vastavalt vajadusele kasutada oma äranägemise järgi. Oluliseim neist on intressimäär, sest intress mõjutab laenu maksumust kõige rohkem – soovime firmale raha laenata eelkõige hea intressiga. Kui pangal on kas või õhkõrn tunne, et taotleja ei pruugi pikas perspektiivis laenuga hakkama saada või ostetav kinnisvara pole finantseerimist väärt, ei pruugi laenu saada.See ei tähenda, et kodu ostmine ei tulegi kõne alla. Tagatisega laen ettevõttele Tagatisega ettevõtte laenud ehk hüpoteeklaenud firmadele on pikaajalised- ja suurema summaga ärilaenud. Seletame teile, mis on faktooring, missuguseid laene ettevõtetele pakutakse ja millised on erinevate ettevõttele mõeldud ärilaenude plussid ja miinused. Tagatise seadmine alustava ettevõtte laenule ei ole üldjuhul vajalik, ent samas peaks vähemalt üks ettevõtte juhatuse liige andma ettevõtte poolt taodeldavale laenule eraisiku käenduse. Faktooring võimaldab saada likviidseid vahendeid, ilma, et peaks ettevõtte nimel laenu võtma. See tähendab, et kui ettevõte ei suuda laenu õigel ajal võlausaldajale tagasi maksta, likvideeritakse ettevõtte poolt seatud hüpoteek laenuandja jaoks tagasimaksete viivitusest tekkinud võlgnevuste katteks

Märkused