Laenu taotlemiseks tuleb esitada laenufirma kontoris või koduleheküljelt laenutaotlus

Kui aga soovite enne valiku tegemist oma võimalusi arutada, siis tulge kodulaenu nõustamisele. „Krundi puhul vajame lisatagatist, sest maatükki pank laenutagatisena ei aktsepteeri,” toob Tammearu välja.. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: üürileping või rahvastikuregistri tõend. „Pank ei saa üldjuhul võimaldada sama intressitasemega laenuressurssi pikema aja jooksul,” selgitab Tammearu. Väljavõte tuleb edastada panga antud e-posti aadressile. „Pärast laenuosa investeerimist ehitusse tuleb järgmiseks laenuosa väljamakseks esitada pangale uus eksperthinnang,” sõnab Tammearu. Lars seletas, et kala on eelarvepositsioon 0,3 protsendipunkti võrra 1,1-lt alates kiirlaenud kergelt firma, kui see. Sepa sõnutsi ei finantseeri pank ainuüksi krundi ostmist, vaid soovib kohe saada tervikpilti planeeritavast objektist. „Vahel hindavad inimesed oma rahalisi võimalusi üle ning pank peab siinkohal olema realistlik, mõeldes paar sammu kaugemale,” selgitab SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Tammearu. Eestkostja puhul ka vastav otsus.

Kodulaen - Omalaen

. Kui krunt on juba olemas Kui teil on krunt endal juba olemas, käib protsess sisuliselt samamoodi. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: e väljastatud teatis. Oma kodu soetamine, olgu selleks korter või maja, on suur otsus. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia kooli lõputunnistusest, diplomist või Kutsekoja väljastatud kutsetunnistusest või www.eesti.ee väljavõte omandatud haridustaseme kohta. Juba sõlmitud ehituslepingute esitamisel analüüsib pank põgusalt ka ehitaja tausta. Teisisõnu ei saa siis pank välja maksta ehituse jätkamiseks vajalikus summas järgmist laenu osamakset. Oluline on ka teada, et siseviimistluse maksumus hinnatakse kodulaenusumma hulka, samuti katab see köögitehnika ning sisseehitatud mööbli maksumuse. Taoline olukord võib tekkida ka juhul, kui ehitamine jääb kinnisvarahindade üldise languse perioodi. See tähendab, et pank maksab välja osa laenust ja klient investeerib selle maja ehitusse, tõstes niiviisi selle turu- ja tagatisvara väärtust. Siin tuleks iga samm hoolikalt läbi mõelda, sest kui kodulaenuga maja ehitust finantseerida, tuleb tähelepanu pöörata mitmetele aspektidele, hoomates nii tervikpilti kui ka pisidetaile. „Intressi arvutatakse laenujäägilt ja see teeb osade kaupa laenu väljamaksmise kliendile soodsamaks,” ütleb Tammearu. Väljavõte haridustaseme kohta tuleb edastada panga antud e-posti aadressile.    Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp Energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia lapse sünnitunnistusest või sünniaktist või www.eesti.ee väljavõte laste kohta.   Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. Tähelepanu pööratakse nii projektile tervikuna kui ka ehitatava maja otstarbele ning asukohale. Enne kodulaenu väljastamist soovib pank saada ülevaadet tervest laenuprojektist, et analüüsida hoolikalt laenutaotleja sissetulekuid ning kulusid.

Laenude taotlemiseks registreerige kasutajaks |

. „Lisatagatise vajadus selgub ehitusprojekti ja hinnakalkulatsiooni analüüsides,” ütleb Tammearu, lisades, et krundi olemasolul on vaja pangale esitada ka ehitusluba. Kiirlaenude lühiajalugu kiirlaenude ja väikelaenude teistest laenudest, ongi laen toodete turustamiseks kiirus makseperioodi, võib see laen sulle vajavad lisaraha. Kui olete sobiva lahenduse välja valinud, täitke kodulaenu taotlus. Ehitamise ajal ei saa intressi fikseerida Kui kodulaen võetakse kasutusse osade kaupa, siis ei saa selle intressimäära fikseerida. Tammearu selgitab, et analüüsi eesmärgiks on välistada olukord, kus maja ei saa elamiskõlbulikuks või takistavad selle kasutuselevõttu olulised puudused. „Maja ehitamine on aeganõudev ja kulukas, mistõttu pank soovib saada ülevaadet tervest ehitusprotsessist. Kui teil on krunt välja valitud, siis tuleb koostada ehitusprojekt ning esitada see koos ajakava, ehituspakkumiste ning lepingutega pangale laenu taotlemiseks. Kodulaen maja ehitamiseks ja krundi ostmiseks Enamikel juhtudel soovivad inimesed laenu nii maja ehitamiseks kui ka krundi ostmiseks. Tagasimakse algab kohe pärast esimese osamakse väljastamist, kui ei ole otsustatud taotleda põhiosa maksepuhkust. „Esitatud eksperthinnang aitab ühtlasi pangal veenduda varem välja makstud laenu sihtotstarbelises kasutamises.” Väärtus ei pruugi alati tõusta Probleem võib tekkida siis, kui teatud ehitusjärgus tagatisvara väärtus pärast investeeringuid oluliselt ei suurene. Kui saate positiivse vastuse, väljastatakse teile krundi ostmiseks vajalik laenusumma. Pangale tuleb esitada kalkulatsioon kogu projekti maksumuse kohta, ehituse hinnapakkumised või juba sõlmitud ehituslepingud,” ütleb Tammearu. Krundi tagatiseks sobib näiteks korter ning selle vabastamist tagatisena saab taotleda siis, kui maja on valmis. „Ehitustegevuse seiskumise vältimiseks turuväärtuse liiga vähese kasvu tõttu soovitame laenutaotlejal eelnevalt läbi mõelda, kas tal on sellises olukorras laenu tagatiseks ajutiselt pakkuda mõnd täiendavat tagatist,” soovitab Tammearu.

Kogu vajalik info maksepuhkuse taotlemiseks | SEB

. Mööbel ja muu sisustus sinna alla aga ei kuulu. Krundi maksumus arvestatakse omafinantseeringu hulka, mistõttu see ei pruugi olla laenu saamiseks piisava väärtusega. Laen väljastatakse osade kaupa Kui pangale on esitatud laenutaotlus ning vajalikud dokumendid, saab teha otsuse maja ehitamise finantseerimise kohta. Sel juhul on pangal võimalik järgmine laenumakse väljastada ja maja ehitus saab jätkuda. Ta lisab, et vahel võib tarvis olla ka ehitusprojekti.

ÕPETUS: kuidas saada pangalaen lihtsalt ja muretult?

. Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Laenuga ostetud krunt, mille tagasimaksmine alles kestab, tema sõnul aga üldiselt mingeid erisusi kaasa ei too. „Soovitan kindlasti enne majaehituseks võetava kodulaenu taotlemist konsulteerida erakliendihalduriga ning tutvuda lepingueelse olulise teabega panga koduleheküljel,” rõhutab SEB jaepanga divisjoni juht. Laenu taotlemiseks tuleb esitada laenufirma kontoris või koduleheküljelt laenutaotlus. Maja ehitamine toimub etapiviisiliselt ja seetõttu väljastab pank kodulaenu samuti osade kaupa vastavalt maja tagatisvara väärtuse kasvule. Lisaks taotleja krediidivõimekusele analüüsib pank hoolikalt ka finantseeritavat objekti. Arvesse võetakse ka senist maksekäitumist ja tarbimisharjumusi

Märkused