Linnas on ikkagi inimesi, kellel (ja tema kannul ka ago vajavad laenu; pakume laenud madala

Meile kohe üldse ei meeldi see praegune olukord Eestis, kus kohalikul tasandil on võimalik kaasa rääkida ikkagi üks kord nelja aasta tagant. Üks asi on meeskonnad, aga teine asi on ikkagi see, et mis arutelusid hakkab Eesti pidama enne järgmisi valimisi. Ümber Tallinna Harjumaal, Kagu-Eestis.Aga eks me oleme tegelnud ka sisuliste küsimustega, mis on olulised teemad kohalikel valimistel. Meil ei ole selliseid kohaliku osalemisprotsessi mehhanisme üheski seaduses kirjas ja ma arvan, et see kõik on ajast ja arust. Siin peab olema oluliselt julgem ja jõulisem oma ambitsioonides. Ja selle võimekuse kasvatamine on meie jaoks üks olulisi teemasid. Praegune linnavalitsus on pigem autousku ja mitte tulevikule suunatud linnaplaneerimise usku.Tartu erinevus on võib-olla see, et Tartus on väga pikalt olnud võimul üks erakond, väga-väga pikalt. Need on meie jaoks olulised teemad.Meie jaoks on oluline teema ka kohalik demokraatia. Kui te mäletate, siis me oleme selle selles osas päris palju võitlust pidanud ja kavatseme ka edasi võidelda - kooli kogukonna roll kooli arengus.Meie jaoks on oluline teema rohemajandus.

Kliimamuutused. Mis siis ikkagi muutub? Kus ja kuidas.

. Me oleme nendeks valimisteks juba mõnda aega valmistunud. Ma arvan, et need on linnas väga teravad ja need tulevad ka järgmistel valimistel teravalt esile, et kui palju peab seal ruumi olema autodele, kuidas on kogu see rohemajandus linnas korraldatud, kui Tallinn moodustab ikkagi suure osa Eesti majandusest. Meil on Eestis väga suured lõhed selles osas, et omavalitsuste võimekus hariduse kvaliteeti tagada on väga erinev. Eriti Ida-Virumaal, kus Keskerakonna võim on väga pikk olnud omavalitsustes. Me kindlasti tuleme oma nimekirjadega välja Tallinnas-Tartus.Paljudes kohtades on meil koostöö praegu erinevate jõududega. Meil on ikkagi vaja suurendada seda kohaliku kogukonna osalemist otsustusprotsessides palju suuremal määral, kui see täna meil seadustes lubatud on.Aga võtame korraks kaks suuremat omavalitsust, Tallinn ja Tartu. Kuna meie valimiskampaania saab koosneda ainult eraannetustest, riigi toetus on meil väga väike ja sellega ikkagi valimiskampaaniat üles ei ehita, siis meie peame tegelema raha tõstmisega ja sellega me ka tegeleme. Seal me oleme kaalunud erinevaid variante. Kui nendest negatiivsetest aspektidest rääkida, siis on see Tallinna ülelinnastumine, mis tekitab igasuguseid autostumise probleeme, keskkonnamõjude probleeme ja muid konflikte. Linnas on ikkagi inimesi, kellel (ja tema kannul ka ago vajavad laenu; pakume laenud madala. Seal on väga erinevad erakonnad võimul, väga erinevad linnapead, väga erinevate valitsemisstiilidega. Erinevalt paljudest teistest erakondadest ei lähe me valimistele vastu ühegi võlaga. Tartu jääb ju alati ikkagi selles nii-öelda arengu konkurentsis Tallinnaga võistlema ja praegu, olles mugavustsoonis, on tal seal võita raske. Tallinn-Tartu on meie jaoks ilmselgelt prioriteedid suurtest linnadest. Nagu me näeme meie reitingutest, siis me saame aru, et me oleme linnainimeste erakond valdavalt ja me oleme sinna suunanud ka oma organisatsioonilise ülesehitustöö teraviku. Valdavalt on need muidugi linnad. Ka kooli kogukonnaga arvestamine. Me ei ole nii suur organisatsioon ja see ei ole ka meie ambitsioon. Meil on oma meeskonnad mitmetes Harjumaa omavalitsustes olemas.

Võru Kesklinna kooli esimesed olümpiamängud

. Ja justnimelt see koolide tugevus, hariduse kvaliteet kohalikul tasandil.

Koroonaviirus on Eestis tuvastatud 17 inimesel | Eesti | ERR

. Kõige soodsam kodulaen. See kõik sõltub ikkagi kohalikust kontekstist, kus on mõistlik see, et kõik erakonnad või väga paljud erakonnad näiteks ühinevad ühte valimisliitu. Ja Tartus, vaatamata sellele, et on ka kindlasti positiivseid arenguid, väga kriitiliselt ette heita midagi otseselt ei ole, siis ikkagi sellist mugavustsoonis istumist on päris palju Tartus. Ma olen üsna veendunud selles, et suur osa sellest rohepöördest tegelikult puudutab kohalikku tasandit, sellepärast et prügi, transport, linnaruumi korraldus on kõik seotud kohaliku tasandiga. Nii mõnigi asi võiks olla julgem ja innovaatilisem. Meie jaoks on oluline koht ka Saaremaa, meil on seal oma meeskond.

Lihtsaimaks lahenduseks selles olukorras on võtta laen ettevõttele. Meie jaoks on oluline teema haridus, kuna koolid kuuluvad kohalikele omavalitsustele ja see on väga-väga kohaliku tasandi teema. Sinnani on ikkagi poolteist aastat aega veel. Meil on ka seal ikkagi oma inimesi olemas, aga arvestades lihtsalt seda, et kus on ka meie põhivalija ja põhitoetajaskond, siis strateegiline teravik on suunatud praegu linnadele. Meie jaoks on prioriteet ka Ida-Virumaa

Märkused