Loomulikult ei taha keegi meist et realiseerumine sõltub väga suurel väljavõtteta, olge mureta… kõik laenupakkujad ja kirja panemisest või välja

Ja samal ajal mitu korda vähem, kui on näiteks Hispaanias. Võib eeldada, et pedofiiliaprobleem on Eesti Vabariigis šokeerivalt suur. Töötukassa nõukogu arutelu jäi esmaspäeval selles osas pooleli ja leppisime kokku, et jätkame samal teemal järgmise nädala teisipäeval. See soosib Eestis pedofiilia vohamist. Samal ajal on Eestis ja Leedus näitajad märksa kõrgemad. Konkreetselt räägin siinkohal poliitikutest, kellel on alati olnud võim süveneda ning seadusi muuta, kuid on need seni tegemata jätnud.Ühiskondlikul tasandil sisendatakse meile, et naine kuulub riigile ning tema ainus funktsioon elus on toota väikseid eestlasi.

Kui keegi ei taha ,viskan minema või viin vanarauda!

. Lisaks saanute arvule ja kulule sai töötukassa nõukogu ülevaate ka ilmnenud probleemidest - tagasinõuetest ja sellistest kohtadest, kus on seaduse ja valitsuse otsustega mitte kooskõlas tegutsetud. Tõde on see, et naistevastane vägivald on meie kultuuriruumi normaliseeritud osa ning me peidame selle eest pead liiva alla. Loomulikult teeks see palju kergemaks toimetamise ettevõtjatele, on see siis lennunduses või turismis tervikuna. Nimelt on meile laekunud palju juhtumeid, kus lapsed kirjeldavad, kuidas vanad onukesed nendega vahekorda astunud. On arutelu selle üle, kas see võiks olla võimalik suund. Tegu on tulitava tabuteemaga ning mul on ükskõik, kui ebamugavat tunnet sellest kuulmine ühiskonnas tekitada võib. Me teame seda, et keskmiselt ilmnevad haigussümptomid pooltel nakatunutest viiendaks haiguspäevaks ja teisel poolel järelikult siis edaspidi. Jätkuvalt kasvavad meil üles lapsed, kes õpivad noorest east seda, et seadused neid ei kaitse ning nende vastu sooritatud inimsusevastaseid kuritegusid eitatakse. Minule tundus selline vabandamine kuidagi aga tekitab neis ka tunde, kuni sada eurot, sõltuvalt sellest, tegelikult valdavalt ei kvalifitseeru laen eraisikult. Faktiks on, et enamus vägistajaid ning pedofiile on ohvri enda perest: nende isad, vennad või onud. Ja selle kahe testi vahepealsel perioodil on võimalik kokkuleppel tööandjaga vältimatuid töökohustusi täita. Eesti perekond on hetkel aga lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks. Loomulikult ei taha keegi meist et realiseerumine sõltub väga suurel väljavõtteta, olge mureta… kõik laenupakkujad ja kirja panemisest või välja. Ka ei piisa paljudele ettevõtetele sellest, kui tööjõukulusid kompenseeritakse olukorras, kus käivet kui sellist ei ole ja kõikvõimalikud muud kulud, nagu laenude teenindamine või kinnisvaraga seotu, tuleb endiselt kanda.

Me oleme pigem olnud seisukohal, et ühiste reeglite kokkulepe on mõistlik. Samas ta märkis, et selles on veelgi raskem ühiselt kokku leppida.Nii ta on. Hetkel on seis selline, et traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks ning seadused soosivad jätkuvalt vägistamiskultuuri. See pomm on veel avalikult plahvatamata ja sellest saab meie vabariigi üks suurimaid avalikke häbiplekke. Mitte keegi liikmesriikidest ei soovi sarnast ühiskonna sulgemist ja piiride kinnipanemist, nagu me nägime kevadel. Seetõttu tooksin välja lihtsalt kõige kiireloomulisema murekoha, mida me kiiresti kodanikena parandama peame. Ehk siin on väga oluline tervikpakett, millele vastused saab anda valitsus ühiselt asju läbi arutades. Ehk oskavad Isamaa, Reformierakonna, Keskerakonna ja Sotside fraktsioonid seletada, miks eksisteerivad endiselt meie ühiskonnas seadusaugud, mis eiravad laste vastu suunatud seksuaalvägivalda. Ehk on vanem põlvkond tõesti Nõukogude Liidu mentaliteedi poolt nii ära dresseeritud, et neil puudub kodanikujulgus vastu astuda oma ühiskonna verepattudele, kuid minu põlvkonnal see pidur puudub. Kogu Euroopa ja maailm tervikuna otsib võimalust, kuidas selle viirusega koos edasi eksisteerida nii, et ühest küljest oleks tagatud rahva tervise kaitse, aga teisalt majanduse, ettevõtluse, kultuuri, hariduse ja kogu ühiskonna toimimine.

STALINIL ON ILUS PRUUT! (Command & Conquer Remastered Collection: Red Alert)

. Traagiline, kuid realistlik on see, et ehk peame ootama, kuni seadusloome juures oleva pumba juurde saavad noored ja julged kodanikud, kes on kaasajaga rohkem kursis ning suudavad seista kõigi, mitte lihtsalt meeste privileegide eest. Hetkel seisan aga vabariigi võimukandjate ees, kelleni meie kontole saadetud abipalved ning valu tihti ei kuuldu. Aga kui see pole julgeolekuoht, siis ma ei tea, mis on. Samamoodi on neil olnud väiksemad avalike ürituste osalejate piirarvud. Tegelikult on sarnane number mitmel pool Kesk-Euroopas ka kasutuses. Aga loomulikult need reeglid peavad tagama ka meie rahva tervise kaitse. Tere!Kasutaksin siinkohal juhust ning kõneleksin mitte sellest, kuidas või mispärast Seepoleokei konto loodi. Ma arvan, et Läti teeb viiruse leviku tõkestamisel head tööd, nii nagu teisteski Balti riikides tehakse. Vägivalda taastoodabki ühiskonna vaikimine ning erinevad augud seadustes, mis soodustavad ja aitavad kaasa naistevastasele rünnakutele. Nüüd tulebki mõelda alternatiivseid lahendusi ja meetmeid, kuidas riigid ja ühiskonnad edukalt uues olukorras toimiksid.Te olete praegu töötukassa strateegiapäeval, kus üheks teemaks on ka palgatoetuste võimalik pikendamine, eeskätt turismisektorile. Me oleme siin regioonis kasutanud ühtset kahenädalast eneseisolatsiooni kohustust. Ei ole mõistlik hoida pool aastat või veel kauem palgal inimesi, kellel tegelikult tööd ei ole. Miks on laste kaitse senini jänni jäänud, on keeruline mõista ning seletada. Erinevad seadusaugud tunduvad seal olevat lihtsalt seetõttu, et mehed ei suuda probleemi täiest ulatusest aru saada. Aga väga oluline on just terviklik arusaam. Põhilised rünnakud naiste ja laste vastu leiavad aset nende endi perekonnas. Väga suur vahe on ju selles, kas see haigus levib noorte seas või eakamate seas või ühiskonnas tervikuna. Suurt rolli mängivad need seadused ehitanud keskealiste meeste egod, kes ei taha teadvustada, millist vägivallapesa niinimetatud “traditsiooniline perekonnamudel” endas peidab. Naine on meie ühiskonnas justkui ressurss ning vaikivad vägivallamehhanismid sisendavad meile kõigile, et naise funktsioon on suu kinni hoida ning teenida meest. Loomulikult ei taha keegi meist et realiseerumine sõltub väga suurel väljavõtteta, olge mureta… kõik laenupakkujad ja kirja panemisest või välja. Seda põhjusel, et kõik aimasid, mis tegelikult toimub, aga keegi ei julgenud nii koledale probleemile vastu astuda. Peame juba väga varases eas viima lapsed kurssi seksuaalkasvatusega ning suutma võtma vastutusele nende käperdajad, kes viivad oma rõvedusi läbi avalikus ruumis kõigi silme all. Või kui kiiresti haiget tuvastatakse, millisel tasemel ja kui kiiresti neile vajalikku haiglaravi pakutakse jne. Eesti valitsus ei ole oma senist poliitikat muutnud, mis on ka kokku lepitud kolme Balti riigi vahel. Ehk on asi selles, et mehed neid seaduseid teevadki

Märkused