Maikuu lõpu seisuga oli eestis 156 541 eluasemelaenu võtjat ning keskmine laenujääk 37 261 eurot laenu kohta

Vikipeedia, paiknedes edetabelis horvaadi- ja leedukeelse Vikipeedia vahel. Mootorsõidukite müügi langus oli tingitud eelkõige sõiduautode ja väikebusside müügi vähenemisest. Ülejäänud veokitel oli teekasutustasu liikumise ajal vahel tasutud ja vahel maksmata. Riigieelarve kulusid on kasvatanud kriisileevendusmeetmete väljamaksed. Vikipeedia.Ühes kuus külastab Vikipeediat ligi pool miljardit unikaalset külastajat. Juunist alates ongi oodata käivete järkjärgulist taastumist. Maikuu lõpu seisuga oli eestis 156 541 eluasemelaenu võtjat ning keskmine laenujääk 37 261 eurot laenu kohta. On mitmeid veebisaite, mis peegeldavad Vikipeedia osa või kõikide keeleversioonide sisu. Maikuu lõpu seisuga oli eestis 156 541 eluasemelaenu võtjat ning keskmine laenujääk 37 261 eurot laenu kohta. Teekasutustasust laekunud raha kasutatakse transporditaristu hoiuks. Jaekaubanduse kasvu tagas müügi kasv spetsialiseerimata kauplustes ehk jaekettides ning soetuse vähenemine aastases võrdluses. Saksakeelne versioon on välja antud ka DVD-ROM-il ja paberteatmikuna ning planeeritakse inglise versiooni DVD-d või paberversiooni. Tegevusala soetuse languse põhjustasid eriolukorrast tulenevad piirangud ja sellega kaasnenud madalam majandusaktiivsus ning finantstehingute arv. Vaja on tagatiseta laenu. Käibed suurenesid aastases võrdluses telekommunikatsioonis, teadus- ja arendustegevuses, posti- ja kulleriteenistuses ning hasartmängude- ja kihlvedude korraldamises. Koos töötukassa makstava töötasu hüvitisega sissetulekud aastases võrdluses siiski kasvasid. Rait Kiveste, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik. Eesti sisesele e-kaubandusele andis positiivse tõuke viirusepuhang ning liikumispiirangud, mis ühtlasi suurendasid ka posti- ja kullerteenuste käivet. maini, mis avaldasid ka ettevõtete käivetele negatiivset mõju.

Registreeritud töötus ja kindlustushüvitised mais 2009.

.

Tänavuse maikuu ilm oli väga muutlik - Vooremaa

. Vähenesid nii erasektori jaotatud kasumid kui ka laekumised erisoodustustelt. Finantsteenuste osutamise kasv tulenes kapitalirendi ja krediidiasutuste soetuse vähenemisest, millega ettevõtetele tehtud tagastused oluliselt langesid. Laen ilma tuvastuseta siin on eestis võimalik selline ressursside kontsentratsioon, et teha hüpoteeklaenu intressimäär langes veebruaris 4,67-ni, tunduvalt suur. Enamik keeleversioone on elavates keeltes; kuigi vabatahtlikud on loonud ka mõned Vikipeedia versioonid väljasurnud ja tehiskeeltes nagu ladina keel, esperanto ja volapük, nende arengusse Wikimedia Sihtasutus otseselt ei panusta.

Tööstuse puhul kerkis esile puidutööstus ning seal kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmise järsk vähenemine, mis avaldas enim negatiivset mõju. juuni, mil kehtis juba tavaolukord. Mai aktsiiside ja käibemaksu tasumises kajastub viirusepuhangu põhjustatud eriolukorra mõju väiksemal määral kui aprillis. Maikuu tasumise langus oli tingitud ettevõtete käivete vähenemisest, kuid sealjuures vähenes ka nende soetus oluliselt. Lisaks on riigieelarvesse laekunud väiksemad tulud vara võõrandamisest, keskkonnatasudest ning heitmekvootide müügist. Maksuvõla vähenemisele on kaasa aidanud nullmääraga tasumata maksukohustuse intressi soodusperioodi lõppemine eriolukorra piirangute leevendamise järel ja tavaolukorra taastumine. Viie kuu kokkuvõttes on maksutulu laekunud rohkem, kui lisaeelarve koostamisel planeeriti, seda eelkõige täiendavate tööturu meetmete tõttu, kuid tööjõumaksude puhul on eeldatavalt sügavam langus teisel poolaastal. Hulgi- ja jaekaubandust mõjutaski enim mootorikütuste ja muude vedel- ja gaasikütuste müügi langus

Märkused