Majandus kasvab – laenusid võetakse

Investeeringud eelduste kohaselt suurenevad. Kui suur kiirlaen eestis. Neist esimene hõlmab endast palju erinevaid elualasid alates reklaamibüroodest, lõpetades teaduslaboritega, kuid eelkõige väljendab selle valdkonna kasv just ehitussektoriga seotud ettevõtete nagu inseneri- ja arhitektuuribürood edukat käekäiku. Tubli hüppe tegid seejuures nii kaupade kui teenuste eksport.

Et suurem osa Eesti tööstustoodangust eksporditakse, siis sõltub töötleva tööstuse väljavaade meie kaubanduspartnerite käekäigust. Samas on näiteks Põhjamaade puhul paljud sinna eksportivad ettevõtted seotud palju ulatuslikemasse väärtusahelatesse, mistõttu võib neid Soome või Rootsi sisenõudluse asemel mõjutada hoopis olukord USAs või Hiinas. Sarnaselt I kvartalile mõjutas majanduskasvu tugevalt taas varude suurenemine, kuid siiski eelnevast väiksemas mahus. I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama ajaga, %. Nagu tõi oma kommentaaris esile Eesti Pank, oli valitsuse heldema eelarvepoliitika üks ajenditest just aeglane majanduskasv, mida riigi suuremate kulutuste abil sooviti käima tõmmata. Samuti on oht, et kasvu pidurdavad viimaste aastate nõrgad majandustulemused. Mihkel Nestor SEB majandusanalüütik „ELi liikmesriikide majandus on olnud vastupidav. Seejärel näidatakse sulle kohe vastust selle kohta, kas sa vastad põhilistele tingimustele ning seega, kas sulle saab anda laenu või mitte. Euroala üldine eelarvepuudujääk peaks jätkuvalt pisut vähenema, samas kui eelarvepoliitika peaks prognooside kohaselt jääma leebeks.

Uudised - Majandus kasvab kaks korda aeglasemalt kui võiks

. Tubli tõuke majanduskasvule on tänavu andnud töötlev tööstus. Peamiste sihtriikide kohta tehtud majanduskasvu¬prognoose uskudes, võib edaspidi tööstuse kasv siiski aeglustuda. Lisaks püsib kõrge majapidamiste säästmismäär, mis pikas perspektiivis majanduse siiski tugevamaks muudab. Samas on lisandväärtus märkimisväärselt kahanenud sellistel olulistel tegevusaladel nagu puidu- ja toiduainetööstus.

Suurpankade hoiuseintressid on pea olematud, hoiuste maht.

. Et olukorra imelist paranemist lähitulevikus pole loota, tähendab see paraku vajadust suhtuda SKP statistikasse teatava skepsisega ja rakendada reaalse majandusolukorra hindamiseks teisi numbreid. Majandus kasvab – laenusid võetakse. Konkreetsetest tööstusharudest on lisandväärtuse kasv olnud tänavu kiirem elektriseadmete tootmises ja masinatööstuses. Samal ajal on esmatähtis vähendada ebavõrdsust meie ühiskonnas, et keegi ei tunneks end mahajäetuna,“ märkis Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis. Eesseisvatel aastatel ei saa Euroopa majandus enam erakorralist toetust välistest teguritest, nagu naftahinna langus ja vääringu odavnemine. Väga head olud tööturul koos soodsa demograafilise olukorraga on olnud vesi elamuehituse veskile ja iga arendaja proovib tänasest situatsioonist maksimaalset kasu lõigata. Prognoosime, et kõigi liikmesriikide majandus järgmisel aastal kasvab. aastani jääb eratarbimine peamiseks kasvumootoriks, mida toetavad tööhõiveseisundi eeldatav paranemine ning ka teatav palgakasv. Mõeldes end tagasi toonasesse ajajärku, edenes Eesti elu küllalt hästi – palgad kasvasid kiirelt, tööhõive aina suurenes ja meeleolu majanduses oli üsna optimistlik. Ettevõtjate motivatsioon Statistikaameti päringutele vastamisel on aga olnud ajas pigem kahanev ja selle tulemusena hinnanguvead ka sünnivad.

Soomes majandus kasvab, hinnakasv pidurdub - eestinen

. Teised olulised tegevusalad, mis tänavu mõlemas kvartalis  majanduskasvule hoogu andnud, on kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, veondus ja laondus ning IT valdkond. Võttes arvesse suurenenud ebakindlust kogu maailmas, on nüüd veelgi olulisem jätkata kindlat ja usaldusväärset makromajandus- ja eelarvepoliitikat. Hüplik statistika ei ole seotud ilmselt mitte seda koostavate statistikute pädevuse, vaid andmekvaliteediga. Majanduskasv püsib kiire Värskelt avaldatud andmed sisemajanduse kogutoodangu kohta II kvartalis näitavad, et majandus püsib heas hoos. Viimastel aastatel kipub kaubaekspordi kasvu ületama teenuste müük välisresidentidele. Tubli lisapanuse sai ka ekspordistatistika. Lisaks on käigus hulk olulisi riigi tellimusel teostatavaid ehitusprojekte, mis valdkonna tähtsust sisemajanduse kogutoodangus paisutavad. aasta IV kvartal, kui IT sektori panus oli pisut suurem. Avaliku sektori kulutuste suurendamine ajal, kui majandusel läheb niigi hästi, tekitab ebatervet konkurentsi ressursside pärast ja võib pikas plaanis majandusele hoopis kahju teha. Kuigi majanduskasv püsib jätkuvalt kiire, põhjustab varasemate perioodide statistika ulatuslik ümberhindamine ebakindlust selles osas, kas me ka tegelikult teame, millises seisus riigi majandus on. Registripõhiste andmete kasutamine ei ole veel piisavalt ulatuslik ja alati ka võimalik. Eelmisel aastal prognoosituga võrreldes on inimesed olnud igapäevakulutuste tegemisel siiski pisut tagasihoidlikumad. Poliitiline ebakindlus, aeglane majanduskasv väljaspool ELi ja nõrk üleilmne kaubandus võivad aga kasvuväljavaateid pärssida. Samas on selge, et tänane tempo on ajutine ja juba mõne aasta pärast võivad ehitusmahud jääda oluliselt tagasihoidlikumaks. Eelkõige aitas kaubaeksporti kasvatada kütuse, puittoodete ja valmismajade müük. Nüüdseks oleme aga teada saanud, et erguteid sooviti süstida vägagi elujõulisele majandusele. Kuigi kahtlemata ei rõõmusta taolised kõikumised ühtegi majandusprognoose koostavat analüütikut, siis tegelikkuses on hinnangute taolise erinevuse mõju palju ulatuslikum. Tõenäoliselt jääb majanduskasv kogu Euroopas tagasihoidlikuks ka edaspidi, sest hiljutistele positiivsetele muutustele tööjõuturul ning eratarbimise tõusule töötavad vastu mitmed kasvutakistused. Kogu prognoosiperioodi jooksul peaks majandustegevus kõigis liikmesriikides veelgi hoogustuma, kuid jääma endiselt ebaühtlaseks. Majanduskasvu veab endiselt ehitus Vaadates sisemajanduse kogutoodangu kujunemist tootmismeetodi järgi, andis oodatult kõige tugevama panuse majanduskasvu ehitussektor. Nagu rõhutas ka Statistikaameti pressiteade, oli selle panus majanduskasvu viimase kolme aasta suurim

Märkused