Naised valivad meestest veidi sagedamini esialgu vähemriskantse lahenduse – kodu ostmise asemel üürimise ja lükkavad laenu võtmise edasi

Kas otsite laene krediidi ja. : Minul oli veidi aega tagasi täpselt selline juhus, nagu siin küsimuses kirjeldatud. Arutasime äriasju, seltskonnas oli ka üks naine, kes algul flirtis ilmselgelt ühe teise eestlasega.

91: naistepäeva erisaade! Kas naised tahavad vaid rikast.

. Kellele võiks loota nii täna kui tulevikus. Kindlasti on sellist kontingenti, kelle jaoks on need mingil kummalisel kombel tõelised väärtused. Need viivad põhjendatud palgaerinevuseni, st tööandjal ei ole mõtet maksta töötajale kõrgemat palka, kui on tema tootlikkus.Samas on naised teistsuguste iseloomuomaduste ja käitumisega. Naised, saage aru, ärimehed ei taha peale tööd majandusest rääkida, nad tahavad niisama lobiseda! Katsuge pigem ikka reaalse olukorra järgi käituda. Andmete põhjal on võimalik eristada neljateist tegevusala ja üheksat ametit. Naised valivad meestest veidi sagedamini esialgu vähemriskantse lahenduse – kodu ostmise asemel üürimise ja lükkavad laenu võtmise edasi. Ma olen tavaline töömees ja ei usu, et mingi juhatuse esimees oma visiitkaardiga minust parem on. Ja rikas mõistlik mees näeb, milline naine otsib kiiret glamuurset seiklust ja milline midagi tõsisemat. : Nii, nagu öeldakse, et mehed kardavad tarku naisi, kardavad ka naised – vähemalt osad neist – tarku mehi.

Buduaar - Uuring: naised on meestest valivamad!

. Osalt on õigus mõlemal.Naiste palk on meeste omast väiksem esiteks sellepärast, et naised teevad teistsugust tööd ja sellest tulenevalt on nende tootlus väiksem. See pläma on välja mõeldud nende meeste poolt, kes ainult oma visiitkaardi peal mehed on. Naised vaatavad ikka meest, mitte mingit kaarti. Lisaks viib toimiva konkurentsiga turumajandus diskrimineerimise vähenemisele.Tööandjal ei ole majanduslikult kasulik palgata kallimat meest naise asemel, kui muus osas on mees ja naine võrdsete omadustega. : Kusjuures mina olen märganud just vastupidist. Ja mitte ainult kaarti, vaid eeskätt ettevõtte nime ja ametinimetust – juht, direktor, juhatus, esimees pidid olema justkui võlusõnad. Minu arust on nii, et tõesti, õnneotsijad ja nn meesteõgijad hakkavad uhket ametinimetust nähes mehele külge lööma ja loodavad teda saagiks saada. Naised valivad meestest veidi sagedamini esialgu vähemriskantse lahenduse – kodu ostmise asemel üürimise ja lükkavad laenu võtmise edasi. Nähes, et tegemist on Lääne-Euroopas mõjuka ettevõtte juhatuse liikmega, unustas naine automaatselt endise flirtimisobjekti ja hakkas end kohe välismaalasele kaela määrima. Välismaa sõber oli riietatud väga casual – T-särk ja teksad ja üldse on ta väga vaba olemisega. Miskipärast arvavad naised tihtipeale, et uhke ametinimetus tähendab, et mees on geenius või füüsikateadlane. Uuringud näitavad, et naiste osalemine tööjõus sõltub nii perekohustustest kui ka palgast.. Seega ei saa Eestis meie vaadeldud tunnuste osas võrdsed naised ja mehed võrdse töö eest võrdset palka.Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on palgaerinevus Eestis suur. Oleme harjunud mõtlema, et naisi meelitavad ligi raha ja teemandid.

VASAR. Kas naised mäletavad meestest erinevalt? | ERR | Digihoidla

. Iga naine tahab enda kõrvale meest, kes on teistest parem. Iseloomuomadustest, käitumisest või diskrimineerimisest tulenev on põhjendamata palgaerinevus. Kusjuures naiste soov töötada palga kasvades suureneb kiiremini kui meestel. Istusin oma välismaalasest sõbraga ühes baaris. Ja tuntud tõde on ka see, et naised armastavad kõrvadega, st mida sujuvam jutt, läikivamad esemed - sh ka visiitkaardid -, seda tegijam! Rikaste ja edukate meeste ümber on alati keerelnud glamuur ja ilusad naised.

Kui naine on aga tark, enesekindel ja haritud, siis võtab ta mehe ametinimetust hoopis teise märgina. Need tööandjad, kes diskrimineerivad, teenivad väiksemat kasumit. Näiteks on leitud, et töötud naised otsivad vähem aktiivselt tööd ja küsivad tööotsingutel madalamat palka kui mehed. Eks naised on ju nagu harakad, kõik läikiv mõjub magnetina. Võrreldi sarnaste isiku- ja töökohatunnustega naiste ning meeste palkasid. See aga näitab omakorda naise rumalust, kui ta ei süvene mehesse, vaid näeb ainult teksti kaardil. Näiteks on mehed tippjuhid, aga naised sekretärid, mehed töötavad ehitajatena ja naised õmblejatena. Tulemused näitavad, et üks kolmandik on põhjendatud palgaerinevus ning kahe kolmandiku ulatuses on tegu põhjendamata palgaerinevusega. Tarbimislaenu eelduseks on see, et taotleja on vähemalt 21-aastane ning omab stabiilset igakuist netopalka. Mehed näevad tegelikult sama moodi. Olen ise veidi vanem härrasmees ja kui räägin, et töötan ettevõttes juhtival kohal, siis naised kohkuvad täiesti ära. Üheks erinevuse põhjuseks võib olla see, et üldine palkade erinevus madalamalt ja kõrgemalt tasustatud töötajate vahel on meil suurem kui mujal.Aja jooksul on palkade erinevus nii Eestis kui ka teistes riikides vähenenud. Targa naise jaoks näitab see, et mees on samuti edukas ja väärt vestluspartner. Kõikidel immigrantidel on õigus 240 laen patrioodid, nad võitlesid eesti eest, valasid verd. Kui muidu jutustame niisama ja võtame paar drinki, siis peale seda üritavad nad haledalt hakata poliitikast või majandusest või ma-ei-tea-millest rääkima. Eestis on selle taga olnud eelkõige turumajandusele üleminekuga kaasnenud teenindussektori kiirem areng võrreldes teiste sektoritega ja hariduse suurem väärtustamine. Enne autolaenu taotlemist tutvu kindlasti erinevate laenupakkujate poolt pakutavate võimaluste ning intressimääradega. Vestluse käigus viskas seesama sõber oma visiitkaardi lauale, mispeale seltskonnas viibinud naine selle enda kätte haaras

Märkused