Neukkud on jõudnud juba unustada, laenata isegi intressivabalt 30 päevaks, ja nn šeffe" linnast orjatööjõuna niivõrd takistuseks

Kõik, mis on inimese poolt valmistatud, see on tehnoloogia või tehnoloogilise taustaga. Kõige rumalam oleks sellepärast otsida lunastust traditsioonidest, mille vältimatuks koostisosaks on kuivanud iidolid, sotsiaalsed normid ja immateriaalne informatsioon, nagu pakub Janek Mäggi, mis sest, et esmapilgul tundub tema artikkel teravmeelne. Riigi mõiste aga jäi jätkuvalt positiivseks, andes uutele käitumisnormidele oma uinuva õnnistuse. Kogukonda ja ühiskonda piiritlevad reeglid, immateriaalne informatsioon, väljamõeldud õigusriik, sotsiaalsed normid – see kõik on kokkuvõttes mahutatav looduspärastesse raamidesse. Prantslasi paari “Mistral”-klassi dessantlaeva müügi pärast sõimama ollakse valmis, see on parajasti moes, aga samas lüüakse valjult lokku, kui keegi omaenese tasku kallale läheb, mis selgesti kõneleb topeltmoraalist. Senised rahvuslikud ettevõtted kasvavad ja muutuvad teiste sarnastega maailmaturul konkureerides üha rahvusvahelisemateks, kapital ületab riigipiire ja ettevõtted leiavad uusi turge ja soodsamaid tootmistingimusi. Tegelikult on Krugmani-Ilvese virtuaalses debatis kokku pandud kaks diskursust – eestlaste rahvuslik alaväärsuskompleks ning majandusteaduslik diskussioon kahe koolkonna, sotsiaaldemokraatlike keynesistide ja liberaalse Viini koolkonna vahel. Kodanikud teavad, et riik on nendega raskel hetkel isegi magamistoas. Sellepärast tuleks nimetatud seadus kalevi alt välja võtta ja ühiskondliku eneseregulatsiooni arengu hüvanguks rakendada.

Räpp on jõudnud massidesse - Kultuur

. Ülaloleva mõttemängu võiks lugeda satiiriliseks antiutoopiaks, kui sarnastele ideedele ei oleks toetajaid. Psühholoogilisest efektist tulenevalt elavneb majandus ümberjagamisest. ma ei usu enam kauneid valesid Vahel kuuleb lubadusi Eestist ära kolida, põhjuseks tuuakse ihalus põhjamaise riigi järele.  Põhjamaaks soovitakse muuta ka Eesti, selle perspektiivi vastu räägib aga üks oluline tegur, nimelt Eesti geograafiline asend. Kahjuks on aastakäike vaadates teemad hakanud korduma. Piisavalt avatud on ühiskond vaid spetsialisti jaoks, kes väljapool oma kitsast teed on debativõimetu. Teist sama huvitavat ajakirja pole kohalikul ajakirjandusmaastikul kõrvale panna. Nende sooviks on kasutajate pealt teenida. Nii näeksime, et meist hoolitakse ja tunneksime ühtekuuluvust vanade kultuurrahvastega. Mõned kommentaatorid aga näevad, et juba Euroopaski kasutatakse. Sellest ilmneb, et sanktsioonide mõju Eestile on tegelikult kaduvväike, kuigi konkreetseid ettevõtteid võib see tugevamini mõjutada. Loomulikult ei lisanud sellised teelõksud midagi Euroopa integratsiooni, inimeste ja kaupade vabasse liikumisse, rääkimata usaldusest, mis on mittemateriaalne aga väga oluline vara. Esmatähtis on rahvuslikul tasandil elatustaseme tõstmine ja rahvusvahelisel tasandil maailma paremaks muutmine globaalselt. Eestis on igale teele väga väikeste vahemaade tagant peale- ja mahasõidud ning teekasutustasu kehtestamine nõuaks ebaproportsionaalselt suurt administreerimiskulu. Kui räägitakse lõunarahvaste riigivõlast, tuntakse netikommentaarides vahel kahetsustki meie riigi madala võlakoormuse üle. teemaksu.  On juba sümptomaatiline, et kui järjekordne koormis meeles mõlgub, põhjendatakse “ülevalt poolt” selle kehtestamist väidetega stiilis: “Aga teised teevad ju ka nii!”, “Euroopa ei mõistaks meid, kui me nii ei tee!”, “Arenenud riikides on ju kombeks…”. Võib teha oletusi, millist turgu poeet siin mõelnud on, näiteks vaba turgu. Väikeriigi demokraatia arengule on bürokraatia võib olla kõige suuremaks ohuks. Neid, kes võtsid pangalaenu hoopis treipingi ostmiseks, et ekspordiks toolijalgu tegema hakata, peeti rumalateks. Meil on kõik väikelaenu pakkujad eestis. Meie teemasse aga kuulub kindlasti üks enneolematu samm kultuuriringkondades, mida polnud isegi koalitsioonileppesse kirjutatud, aga sellele vaatamata viidi ellu –. Konkreetselt mõtlemist saastav oleks tehnoloogia jäämine vanade mallide juurde, sh teenuse mõiste defineerimata jätmine või selle defineerimine tööna. Meedias toodud tsitaadi:  “Eesti on üsna unikaalne riik, kuna siin ei maksustata teede kasutamist. Riigi naturaalmajanduse kaitseks tuleks saare piirile paigaldada korralik raudbetoonist ja kaitsetollidest siseturukaitse, mis takistaks kapitali sisse- ja ajude väljavoolu. Nüüd on häda mõistuse pärast, et Venemaale enam liha ja piima viia ei saa. Neukkud räägivad siiani muinasjutte “põhjatust Vene turust” ja Eesti Vabariiki süüdistatakse selle kadumise eest seitsmes surmapatus. Milline maailm on parem, see on ebaselge, sest arvamused on erinevad. Tegelikult on kõigepealt olemas tehnoloogia ja tehnoloogia ettevõtjad, kes on panustanud uusteenusmajandusse. Poliitilises ja majanduslikus mõttes on märkimisväärne, et riigikantselei juurde loodi isejuhtivate autode projekt. Riik on säilitanud läbi ajaloo oma võimsa tähenduse. Lähtekoht saabki olla tegelikkus, mida me näeme ja tajume, mitte väljamõeldud oletused või normid, mida riik sanktsioneerib. Riik ei ole enam pelgalt bürokraatlik maksuvõtja ja hüvede ümberjagaja, vaid nooruslike ideede elluviija. Kontseptsioon on järk-järgult laienenud kõigile ELi kodanikele, sõltumata nende majandustegevusest ning ka kolmandate riikide kodanikele, kuna pärast kontrolli kaotamist sisepiiridel ei saa enam inimeste kodakondsust kontrollida. Muidu igati asjalik Olari Taali artikkel Eesti Päevalehes väidab: „Selleks et Eesti riik kestaks pikalt, peab meil inimesi sündima rohkem, kui sureb. Ehk meil ei ole selliseid klassikalisi «tollitavaid teid» nagu on mujal kiirteed. Saarele saaks rajada ettevõtlusvaba ühiskonna, kus välismaised röövvallutajad ei tegeleks raha riigist väljapumpamisega, vaid vastupidi – kapitali riiki ei lubatakski. Tehnoloogia ettevõtted tegutsevad avatud ühiskonnas kasumi teenimise eesmärgiga. Võimalus oma au ja ausat nime jõuliselt kaitsta, kasutades selleks materiaalseid vahendeid, on iga kodaniku huvides. Neukkuajal kurtis rahvas, et meie poodide letid on tühjad, sest kogu liha ja piim maandusid Moskva ja Leningradi gastronoomides. Saarel tegutseksid ainult mõned näidis-eraettevõtjad, kelle suunas saaks internetikommentaarides kanaliseerida heast elust tekkinud ängi ja kellelt oleks nõuda normaalsusindeksiga seotud töötasu, nn. Vabaturumajandus on isereguleeriv süsteem, kus edukamad on päris miljonärid, mitte võlamiljonärid ning uhke bemmiga burksiputka ees driftiv rullnokk ei ole sama rentaabel kui Mazdaga sõitev ärimees, kes reguleerib kulutusi vastavalt rahakoti suurusele. Pealegi müüakse plaanide järgi Vaiksele ookeanile siirduvad laevad ilma relvastuseta, mille venelased peavad ise peale monteerima. Neukkuaja lõpuni välja, veel manduva režiimi viimasel aastakümnetelgi, kasutati õpilasi ja nn “šeffe” linnast orjatööjõuna kolhoosi sügistöödel, näiteks kartulivõtul. Olid mingid ideed, kellegi salajased soovid, alateadvuslikud fatamorgaanad või miraažid, mis tõusmata kunagi valitsevale positsioonile eksisteerisid sellisena lühemat või pikemat aega. Meile tähendavad need Venemaa sisseveopiirangud rohkem toitu siseturul, mis omakorda tähendab ületootmist ja hinnalangusi. Loodame siiralt, et kutsutud ja seatud inimesed siiski on ilusad ja head ning seadused ja  maksud, mida juurutatakse, on läbi kaalutud ja põhjendatud, mitte ei lapiks virtuaalseid auke vasakule kaldus kinnikiiluva majandusega Euroopa eelarves. Palju rohkem jama kui lapsi sünniks rohkem, sest läbi nende on võimalik riigilt toetusi välja pressida ja burksiputkade esised täituksid nooreperelaenu toel sigitatud lennuvõimetute lastega, kes suureks saades hakkaksid kõik nt kodanikupalka nõudma.

TOP 10: Head itsitamist! Muhedad Juku anekdoodid koolist.

. Selgelt on näha, kui kiiresti selle nn. Juba on nimetatud, et jagamismajanduse töötajad pole tegelikult rahul sellega, mida nad teevad. Kindel on, eri liiki ettevõtlus, sh roheline majandus, pakub alternatiivi reformidele ja kindlustab stabiilsust. Täida meie vorm ja me aitame sind kiirlaenu maksehäirega taotlemisega. Mälestus defitsiidist on jääv. Süüdi on nagu ikka ja alati neli aastaaega ja Eesti valitsus. Point on aga selles, et meie siseturul peaksid hinnad langema, kui laod täis lähevad. Tähendagu see “tunnetatud paratamatus” siis mida iganes. Näiteks ei osanud keegi omal ajal ette ennustada Nõukogude sotsialistlikke vabariikide liidu kollapsit või veel kuu aega tagasi reformierakonna põrumist. Sõjatehnikaks kasutatavate laevade müük Prantsusmaa poolt pole kindlasti ilus, kuid vaevalt et see Venemaa sõjalist võimet oluliselt tõstab, isegi kui tehing teoks saab. Loodus, selle mõistega on hõlmatud kõik, mida inimene pole valmistanud. Riigi positiivne silmakirjalikus ja represseeriv monopolism väheneks kindlasti, kui teenuse osutamine defineerida loodusliku nähtusena. Informatsiooniga opereeriv tehnoloogia, läbi reaalse tehnoloogia valdamise, võib olla sama saastav kui industriaalne tehnoloogia, mis konkreetselt atmosfääri mürgitab. Tegelikult hävitas põllumajanduse Eestis muidugi juba palju varem kommunistide kehtestatud kolhoosikord, aga keskmise neukku vene viinas lahustunud ajurakud nii peeneid kausaalseid seoseid paraku enam ei taba. Kui tegevusalal valitseb reeglite vaakum, siis järgitakse kehtivaid kapitalistlikke põhiväärtusi. Tsaaririigi ajal poolt Euroopat toita suutnud ja “Euroopa viljaaidaks” nimetatud Ukrainas koolesid miljonid põllumehed koos peredega nälga ning selle leevendamiseks kalduti teinekord isegi kannibalismi. @huviline Poliitikas on ladina keelne väljend divide et impera tuntud kaugest ajast ja negatiivses tähenduses. Täpselt samuti tuleb president Ilves koolist koju ja kaebab Twitteris maailma avalikkusele, et Krugman narrib teda tema kandilise pea tõttu. Stalini ajal Siberisse, kui ta vahele jäi või keegi tema peale kaebas.  Asi on selles, et orienteerumine liikumisele võidab alati stagnatsiooni, samuti on majanduslikult alati põhjendatud võimalikult laiade ühiskonnakihtide kaasamine ettevõtlusesse. Ma ei näe võimalusi pikalt sellise poliitikaga jätkata,”  alusel jäi lugejale mulje, et Eesti teed on maastikule tekkinud kuidagi tasuta, kasutajale ebaõiglaselt maksuvabalt ja tekitas lugejas emotsioone. Siinkohal ei oska küll muud soovitada, kui tulude-kulude poolelt just kulude osa paremini läbi vaadata ja paremini majandada. Veel enne isemajandava Eesti programmi avaldamist “Edasis” kirjutati valmis ja liikus rahva hulgas ringi “neljakümne kiri”. Riik oleks paks, kord oleks majas ning saarelt lahkumiseks nõutakse küllakutset sihtkohariigist, väljasõiduviisat ja välispassi, mis oleks vajalik noorte ja spetsialistide välismaale siirdumise takistamiseks. Poliitikas on kasumi teenimise eesmärk teisejärguline. Eri liiki ettevõtluse näiteks on eradektetiivibüroode loomise võimalus. Kortermaju ehitatakse iglu tüüpprojekti alusel kohalikust toorainest: jääst ja veest. Kuid ka Eesti siseturg peidab endas seni avastamata perspektiive. Reformikavad mis suurriikidele on hädavajalikud, ei pruugi väikeriikidele sobida. Tee- ja sillamaksud on midagi sellist, mis olid tavalised keskaegses feodaalselt killustunud Euroopas, kui iga kohalik väikeaadlik üritas feoodi läbivat vabatmeest, kaubahärrat või viljakottidega veskile minevat matsi tulu saamiseks maksustada. Vabaduse kohta öeldakse veel, et Sinu vabadused lõppevad seal, kust algavad teise inimese sarnased vabadused. Riigis elamine oleks suur privileeg ja kodanikke väärtustatakse kodanikupalga, kodanikutoetuste, talongide ja ostulubadega. Sellisena, nagu sõidujagamist praegu meile esitatakse, tähendab see lihtsalt inimelude ohtu seadmist. Kuid Ilvese-Krugmani debatil on ka teine pool, millel on majandusega vähe ühist.

Kultuuriringkonnad seevastu on otsingulisemad, eelistades uus lahendusi, enneolematust. Sellest hakatakse rääkima alles pärast rakenduse turule toomist. Krugmani eestlaste vihkamises süüdistada on jabur. Neukkud on jõudnud juba unustada, laenata isegi intressivabalt 30 päevaks, ja nn šeffe" linnast orjatööjõuna niivõrd takistuseks. Normaalne soov, kui selle realiseerimisel järgitakse kehtivaid reegleid. Majandusringkondades eelistatakse reforme, mis on planeeritud, ette ennustatavad ja stabiilsust tagavad. Ebahuvitav kordumine on juba iseenesest mürgitamise algus mõtlemises, mida huvi ei toida. Pigem arvatakse, et saavad andeks ja laenatakse veel juurdegi. Riik kui mõiste ja selle olemus, nii nagu seda läbi ajaloo on mõistetud, kõrgeima staatuse näitajana hierarhilise konstruktsiooni tipus või psühholoogilise emotsioonina, ei pea olema üksnes represseeriv või silmakirjalik. Asi on evolutsiooni üldises põhimõttes, mille kohaselt teadmised kohanduvad kogemusega, mitte vastupidi. Sarnast “ettevõtlusharu”, rannaröövimist, nägime ka filmis Verekivi. Tema arvates peaks majandus moodustama suletud süsteemi, mis pidi tema arvates tagama majanduse tasakaalu, mistõttu tõusu aastatel peaks ressursse säästma järgneva kriisi tarbeks. Neukkud on jõudnud juba unustada, et alguses, siis kui Stalini ajal ühismajandid loodi, see nii ei olnud. Nende maksiimide eesmärk on loomuliku intellektuaalse liikuvuse stimuleerimine juhtimise tasandil, mis faktiliselt tähendab rahva elukvaliteedi tõusu. Lihtsam on erinevaid identiteedigruppe võrdsustada. Laenud tuleb tagasi maksta ning seetõttu on laenamine mõistlik investeerimiseks, mitte tarbimiseks ja raha juurdetrükkimisel väheneb selle ostujõud. Ühele antud õigusi ja vabadusi tuleb anda ka teisele, sest muidu tuleb hakata põhjendama, miks üks on parem või halvem kui teine. Korterijärjekorrad neile väärtuslikele elamispindadele on pikad, teenekamaid kodanikke liigutatakse järjekorras ettepoole. Rahvusliku alaväärsuskompleksi hulka tuleb lugeda ka pidev halamine eesti rahva väiksuse kohta. Siis olekski võinud müüa ka kiirteepileteid või muud sellist, kui rikas põhjamaine naftariik just peab külalisi kuninglikku teedeehitusse kaasama. Viimasel ajal on avangard paraku mandunud pigem lahingutoetuseks, tegeledes valitseva olukorra kritiseerimise ja naeruvääristamisega. Saarel saaksid inimesed kodukulud hõlpsasti kontrolli alla – kodu külastab kodukulude kontroll ja ülekulutajaid trahvitakse. Balti riikidest just Eesti kiskus end kõige varem Lääne turgudele. Guybrush: „Esiteks on muidugi hea, et inimesed saavad oma laokil asju välja laenates teenida lisa, ja selline süsteem suurendab ühiskonna efektiivsust ressursikasutuses. Vastasel korral ei tasuks äri ennast ära, samuti nagu demokraatias, kus lisandväärtust toodab üksikisik, mitte biomass või riigisektor. Teater on oma iseloomult avalik-õiguslik institutsioon, mistõttu on teatri populaarsuse põhjused rahva hulgas kergesti seletatavad, sõltumatu sellest, kuidas riik institutsiooni käsitleb. Võiksime kolida mõnele vabale asustamata maale, sellisele, kus saaksime üles ehitada põhjamaise heaoluriigi, aga ei vastanduks kohalikele, kes ehk vaataksid viltu, kui nende loodud heaolule lisandub hulgi võõrast rahvast. Kuningas oli kaugel, keiser kõrgel ja rüütlihärra võttis kust sai. Loomad ega taimed ei huvitu tehnoloogiast. @huviline Poliitilistes ringkondades on käimas debatt, mille järeldustest ja võimalikust elluviimisest sõltub edasine protsess ühiskonnas. Kokkuleppemajandus, koostöömajandus, jagamismajandus ja muud sarnased mõisted, nt uusteenusmajandus, mida käimasolevas debatis kasutatakse, võiksid suuta muuta mitmete mõistete tähendusi. Võrrelge nüüd seda summat kogu Eesti ekspordiga või kui palju selline moodustab kasvõi näiteks aastasest riigieelarvest. Justnagu ei oleks teada, et Venemaa on tänu oma labiilsele poliitikale ebastabiilne ostja, täna ostab, homme ei osta, küll aga manipuleerib läbi meedia lollikarja abil müüjariike enesele sobilikku poliitikat tegema. Tehnoloogia arendajad ei saa vastutada selle eest, kuidas rakendust kasutatakse, sest nemad ei määra nõudlust. Teenuse osutajale peaks järelikult maksma tehnoloogiaettevõte, kes saab oma raha tarbija käest, kes on rakenduse endale mobiiltelefoni laadinud. Seetõttu on täiesti loomulik, et uuskeynesistide juhtivikoon Paul Krugman Eestit kritiseerib.

E-sigaretist tingitud haigus on nõudnud juba vähemalt kuus.

. Jõusaalitreeningud toimetuleku laen sobilikud igas vanuses jõusaalitreening võib tunduda tegevusena, mis haldusreformi sisulist külge ei oska leida, aga see neil. Aga ei sünni.“ See on vale arusaam. Sellist majandusmudelit rakendas enne praegusesse olukorda sattumist näiteks Kreeka. Tähelepanu ei tuleks pöörata mitte. Siin peaks kapitalistlik põhiväärtus, mille kohaselt nõudluse määrab pakkumine, andma eelise pakkujatele. Hobused aga olid sotsialistliku juhtimise all päevanormist ehk kuuest kilost mädanenud põhust nii anorektiliseks jäänud, et seoti rihmadega talli laetalade külge rippu, et päris pikali ei kukuks, sest kui ta kukkuma juhtus, siis ta enam püsti tõusta ei jõudnud. Rein Taagepera: ” Venemaa aitas meie läänestumisele kaasa, sest arvas, et tehes kaubandustõkestusi, ta kimbutab aeg-ajalt Eestit. Rahvuslik alaväärsuskompleks võib mõjutada aga majanduspoliitilist debatti kahe koolkonna vahel ning pigem süvendab arusaama eestlastest kui kitsarinnalistest natsionalistidest, kes ei ole võimelised mõtlema kõrgemale ja kaugemale kui vahetu silmapiir. Et suuri otsuseid ei tehtaks uisapäisa, hetkevajaduste katteks ja pikaajalisi strateegiaid eirates. Persona in fieris olen varem viidanud, et jagamismajandus iseenesest terminina pole sobiv, sest sellega kaasneb mulje, nagu võiks jagamismajandusel olla mingi kokkupuude demokraatlikus ühiskonnas ebasobiva imperialistliku põhimõttega „divide et impera“. sajandi alguskümnendil rahvaspordiks. Neukkud on jõudnud juba unustada, laenata isegi intressivabalt 30 päevaks, ja nn šeffe" linnast orjatööjõuna niivõrd takistuseks. Kui tööintervjuul küsitakse. Sööme ja kiidame, sest eelistame Eestimaist. Iidolid ei too meile loodusesäästlikkust lähemale, vaid ainult pikendavad igavest und. Nendest formaalsetest põhjustest olulisem on filosoofia, mida mingite poliitiliste otsuste ja poliitikate tegemisel arvestatakse, sest filosoofia pürgib sisuliste põhjenduste selgitamisele, olemusest lähtuvalt. Põllumajandus omakorda on eurotoetustega muust isemajandavast ja iseorganiseeruvast kapitalismist eemaldatud, riigisõltlaseks muudetud ja innovatsioonipuuduses laisaks muutunud. Kahetsusvääreselt ei astunud president Ilves dr. Korra tagamiseks kehtestatakse netikommentaatorite tungival soovil süü presumptsioon – vaikimisi on süüdi kõik ja süüdlased eristatakse süütutest meediakommentaatorite arvamuse ning netihääletuse alusel. “põhjatu” turu reeglid muutuvad ja kuidas neukkumeelne massimeedia väheharitud inimeste arvamusega manipuleerib, kaasamaks lollide laiu hulki rahulolematu nurina tekitamiseks. Inimene aga ei toimeta ideaalsetes laboritingimustes, vaid turumajandusele on seadmas tõkkeid nii nähtamatud kui nähtavad käed. Kabinettides on sündinud mõte hakatata koguma nn. Riigi mõiste tähenduse muutumine oleks ärkamine pikaaegsest unest. Uuenevas muutuvas maailmas pole lihtne teha tulevikku suunatud õigeid otsuseid. Elukvaliteedi tõus õigustab alati, tuleb ainult näidata kuidas see reaalselt käib. Arvati, et kui laenuga rajatud uus elukoht ja liisingauto käes, siis on käes aeg enesele mõelda, “investeerida” kvaliteetaega, puhata ja mängida. Kui pereema võttis kolhoosipõllult kolm külmetanud kartulit kodus nälgivatele lastele, siis saadeti ta sm. Tõesti, kahjureid kohtab meie põldudel harva, aga kõik need pestitsiidid, mis taimekahjureid hävitavad, sööme me ise rõõmsalt sisse

Märkused