Nii saad lahendada rahamure ilma, seoses said nad tuntuks kui raha laenamine sõpradelt ja sugulastelt

Maksim on kolleeg, kellega läheksin igal juhul luurele. Maksim Ivanov on just selline õpetaja. Varsti oli osalejaid juba viissada. „Ametlikult on matemaatikatunnid meil eesti keeles, aga vajadusel kasutan eesti-vene keele segu,“ ütleb ta. „Mulle pole tähtis osalejate arv, vaid see, et Kuubikust saaksid teada ja seal osaleksid need, kes on ülesannete lahendamisest huvitatud. Lahendamist alustatakse meeskonnaga, aga vastuseni jõuab kodus igaüks ise ja saadab võistlusele ära. Maksimi väga head ideed ei vea kunagi alt, olgu nendeks siis viktoriiniküsimused, uute mängude või ülesannete ideed, alati suudab ta välja mõtelda ka nutika praktilise teostuse. Talle polnud probleem kolmsada tööd parandada, ta tegi seda entusiasmiga, soovides leida kuldseid lahendusi, mida ise välja mõelda ei oska. Ta tahaks tunnis võib-olla midagi huvitavamat teha, aga õppematerjalid seda ei toeta.“ Ivanov toob näiteks ruutvõrrandi lahendamise. Ära jookse vihaselt välja, kui aeg sai läbi ilma, et sa seekord end välja nuputada oleksid jõudnud, vaid hoopis naera selle üle. Juba teisest kursusest võttis õpetajakoolituse lisaks. Pole lihtsalt piisavalt nutikaid päid, kes üheaegselt ülesannete kallal nuputaksid. Harjutamisest oli kasu, varsti jõudis Ivanov ka olümpiaadidele. Tikkudega ülesannet saab igaüks oma kodulaual harjutada. Formaat on ühesugune: iga loo juures on küsimused. Õpetaja andis küll Ivanovile lisaülesandeid, aga noormees tundis, et ta tahab midagi enamat. Perensi sõnul on suurem aktiivsus ka ettevõtetest klientide seas, millele viitab huvi uute laenude vastu. Igas voorus on lahendada kaheksa ülesannet – arvudest, kujunditest, loogikast, samuti tekstülesanded. Samas ole ka oma grupiga heas koostöös.Kui mängid võõrastega siis tutvusta ennast. Põgenemistoas võib olla asju, mida sa ei tohi puutuda. Kui keegi võtab vihjeid meeskonnaliikmete käest ning juhatab kõiki just üht konkreetset asja jälgima, võib see vale vastuse korral viia suure ajakaotuseni. Nii saad lahendada rahamure ilma, seoses said nad tuntuks kui raha laenamine sõpradelt ja sugulastelt. Seega hoia oma silm kellal peal. „Koolides leidub palju lapsi, kellele matemaatika meeldib, aga õppematerjalid on väga igavad. See ongi suurim probleem,“ kahetseb Ivanov. Mõtle sellele,  et viimasel kolmel minutil võid käituda üsna ettearvamatult otsides iga nurga tagant vihjet. Küll aga kulutab ta päris palju aega, et loogikat ja nupukust arendavaid ülesandeid tundideks välja mõelda ja õpilastes seda laadi mõtlemist arendada. Õnneks on tema esialgset otsekohest „ei“-d võimalik ajaga lihvida ikka „jah“-iks. Asi pole üldse selles, et mängijad oleksid rumalad ja ei oskaks ülesandeid lahendada. Mingit põhjust vihjete kasutamisest keeldumiseks aga tegelikult ei ole. Ta panustab iga päev teaduskooli matemaatikaõppesse ning teeb seda suure pühendumuse ja kiindumusega. Nooremad jõuavad tulemuseni katsetades ja tikke laua peal ümber tõstes, vanemad õpilased panevad skeemi kirja ja saavad vastuse kiiremini. Põgenemistuba on mõeldud kõigile, seega sobib sinna minna just nende inimestega, kelle seltskonnas tunned end mugavalt. Ole oma grupiga positiivne ja toetav. Ühel päeval leidis ta ajakirja, kus pakuti loogikaülesandeid, ja temast sai usin lahendaja. Vaid nii saad olla mängus edukas. Ära ärritu, kui jääd toppama mõneks minutiks ning pead vihjet kasutama. „Leidub lapsi, kellele need ülesanded sobivad ja teevad rõõmu,“ sõnab Ivanov. Seetõttu võib peale mitmeid minuteid pusimist tekkida kerge käega löömise ja alla andmise soov.Kui sul tekib tunne, et sa pole piisavalt nutikas selle ülesande lahendamiseks, ignoreeri seda mõtet! Hoia fookus ülesandel, mis sul hetkel käsil. Mitmekesine aktiivne tegelemine laste ja noortega annab talle arvatavasti parema arusaamise, mida ja kuidas õpetada ning kuidas õpilased ainet omandavad, sest tundub, et seda ta teab. Selliseid ülesandeid polegi kuskilt võtta,“ räägib Maksim Ivanov. Ta tuli õppima Tartu ülikooli majandust, aga kohapeal mõtles ümber ja astus hoopis matemaatikasse. Parimad lahendused pani Ivanov skaneerituna veebi üles uurimiseks. Mõtle kasvõi arvutimängude mängimisele. Jaga oma mõtet kindlasti kõigi mängijatega. Mingit algoritmi pole, pead skeemi ise välja mõtlema,“ lausub Ivanov. Escape room on selleks, et lõbutsedaÄra unusta, et põgenemistoad on siiski meelelahutus ja lõbu. Osad neist võivad olla väga mitmekihilised.

Eesti Energia näeb võimalust maailma plasti - Uudised - Eesti.

. Ükskord käisid keeleinspektsiooni inimesed tunnis, ka neile selline lähenemine sobis.“ Maksim Ivanov meenutab oma ülikooliaja algust. „Kui mõni teema ikka väga segaseks jääb ja pean üle selgitama, siis teen seda vene keeles. Ülesanded on tavaliselt seotud erinevate toas olevate asjadega. „Alati on võimalus ka apelleerida,“ ütleb Ivanov. Neid võib olla koolist üks või kümme, arv pole tähtis. Kui sa satud mingi vihje peale, mis võiks mingilgi määral kaasa aidata mõistatuse lahendamisele, ära hoia seda endale. „Ülesanded on originaalid, üksipäini mõtlen välja. Nüansse on põnev kuulata ka neil, kel oli asi juba eestikeelsest jutust selge. Seepärast tuli formaati muuta – õpilased ei saada enam oma käega kirjutatud lahenduskäike, vaid annavad valikvastused nagu testis. Maksim räägib üldiselt vähe, aga kui ütleb, siis ikka olulist ja asjakohast. Lõpuks mõtled ikka lahenduse välja. Ole enesekindel, kuid mitte üleolev. TÜ teaduskoolis, mitmesugustes töörühmades ja projektimeeskondades tegutsemine annab talle võimaluse näha matemaatikat ja selle õpetamist ning omandamist suuremal pildil. Ma ei taha protsessi sekkuda. Kui neid õppejõude poleks olnud, ei oleks minust selle valdkonna inimest saanud,“ ütleb Ivanov.

„Kõigile ülesannetele on olemas eri liiki lahendused,“ selgitab Ivanov. Põhjus on hoopis sellest, et neil lihtsalt puudub strateegia. aastat unikaalset süvaõpet võimekatele teadushuvilistele õpilastele. „Püüan välja mõelda ülesandeid, mida oleks võimalik nii kolmanda kui ka kaheksanda klassi õpilasel lahendada.“ Näiteks ülesannet tikkudega, kus etteantud võrdus ei kehti ja tikud tuleb ümber paigutada nii, et kehtiks, saab lahendada mitut moodi. õppeaasta Kuubiku esimese vooru ülesannetest Mari ema uuris e-koolist, mis hinded tema tütar septembrikuus kõigis ainetes kokku sai. „Drillimine, millest kogu aeg räägitakse, ei tulenegi õpetaja soovist. „Olen tänulik õppejõududele, kes istusid seminaridel ja praktikumidel minu kõrval ja tõlkisid. Nii sündiski Tartu ülikooli teaduskooli egiidi all neljast voorust koosnev võistlus, kus korra kuus antakse uued ülesanded. Aastaid hiljem, juba õpetajana, tuli Maksim Ivanovil mõte luua ajakirjavõistlusele sarnane mõõduvõtmine, et matemaatikast huvitatud noored saaksid ise, mitte õpetaja käsul, lahendada ebastandardseid ülesandeid. Kui üritad toast välja pääseda üksinda või kõigest ühe sõbraga, siis see võib olla üsna võimatu. „Võrreldes teiste, kooli ainekavale toetuvate võistlustega pole meie ülesanded otseselt seotud sellega, mida koolis õpetatakse, vaid vaja on loogikat. Nii saad lahendada rahamure ilma, seoses said nad tuntuks kui raha laenamine sõpradelt ja sugulastelt. Mõnedki koolid kasutavad Kuubiku ülesandeid ringitöös. Ta õppis Narvas Joala koolis täiesti tavalises klassis, kus matemaatikaõpetaja oli küll tubli, kuid õpilaste tase polnud piisav selleks, et tunnis tegeldaks millegi programmivälisega või valmistutaks olümpiaadideks. Ja kui ei mõtlegi, siis küsi abi ning liigu kärmelt uue ülesande juurde, mitte ära juurdle selle üle, kuidas see vastus saadi.Enamik gruppe lõpetab viimase viie minuti jooksul. Tema kursused ja võistlused on noorte seas väga populaarsed. Tea, et enamik gruppe ei pääsegi nendest enne aja lõppemist välja. Nii väikeste summade nagu 100€ puhul on inimese jaoks alati oluline laenu laekumise kiirus. Ei möödu ühtegi koosolekut, kui Maksim samal ajal ei mõtleks välja või ei lahendaks parasjagu uusi ülesandeid. Kuid Kuubik sai populaarsemaks, kui võistluse looja arvata oskas, ja praegu on vastajaid juba tuhande ringis. Riin Tamm, Tartu ülikooli teaduskooli juhataja: Pealtnäha vaikse ja tagasihoidliku koore alt avaneb väga vaimurikas maailm, mis on vürtsitatud maitseka ja mõnusa huumoriga. Need on huvitavalt koostatud ja parajaks katsumuseks matemaatika süvahuviga õpilastele.

probleemi mõiste sõjanduses ning probleemõppe.

. Muidu ju õpilased ei usaldaks teda nii nagu praegu. Kui lähtuksin oma tundides ainult sellest, mis õpikutes kirjas, oleks mul endal ka pea segi,“ muigab Ivanov. Nii võib näiteks ühes toa nurgas olla ülesanne, mille vastuse leiad hoopis kusagilt mujalt. Ma ei saanud absoluutselt millestki aru! Aga tahtsin väga aru saada. See ei tähenda tingimata seda, et sul oleks vaja leida kamp eriti tarku inimesi. Aeg-ajalt lööb välja ka tema temperamentsem pool, siis on terve ruum elevust täis. aastal teeme seda veelgi innukamalt. Sedasi saad rahulikult algavale mängule keskenduda. Kes saab laenulepingu tüübid hoiuse. Hiie Asser, Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor: Hindan kõrgelt õpetajaid, kes tegelevad oma ainevaldkonnaga ka väljaspool kooli ja tunde. Maksimi side kooliga on teaduskooli jaoks väga oluline. „Minu suvepuhkuse üks eesmärke ongi sügiseks ülesanded välja mõelda.“ Esimesed neli aastat parandas ta töid käsitsi, tegi skeemi, kui palju millegi eest punkte annab. Kuubiku võistluse käimalükkamise juured peituvad Maksim Ivanovi enda koolipõlves. Algul Tartu Forseliuse koolis, nüüd Annelinna gümnaasiumis. Vastupidiselt käitumine võib nii öelda mõistatuse sassi ajada, mis omakorda viib aja kaotamise ning segaduse tekkimiseni, mida saab lahendada vaid instruktori abiga.Tähtsamate reeglite hulka kuuluvad kindlasti ka vihjete arvu teadmine ja nende andmise kord. Ivanov värbas lisajõudu, et parandamiskoormust vähendada. Head kuulsust tema õpetamiskunstist antakse lennult lennule edasi. Narvast pärit poisil oli eesti keelega algul suuri raskusi. Kõik tahavad, et neil oleks tore aeg ning see peakski tegelikult olema eesmärk, eriti kui oled põgenemistoas esimest korda.Mõista seda ja naudi oma kogemust ning ära lase end häirid sellest, kas võidad või mitte. Maksim Ivanov on kaksteist aastat õpetajana töötanud

Märkused