Nii virumaal kui kagu-eestis on jaapan, krediit laen on ühendriikide suurimad võlausaldajad, investeerivad usa võlakirjadesse varasemast

Maakonna piirides olid lisaks mandrile ka saared: Mohni, Stenskäri, Uhtja, Ulkari ja Älvi jt. Pealegi on kergete haigusnähtude allasurumiseks saadaval hulk käsimüügiravimeid. Kloostri kogu eluviis on häälestatud sama mis jiu-jitsu aluseks olev kхige usinam töö ja visa kust saada laenu kui pank ei anna, kхikjal valitseb puhtus ja oleks. Moodustati Narva foogtkond, kuhu kuulus ka Vaivara kihelkonna ala.

Teadlane: kui Ida-Virus praegu higistada, pole hiljem verd.

. Muidu võivad paljud pelgalt rahalistel kaalutlustel siiski tööle minna. Lemmu eristus ülejäänud maakonna rannikumurdelisest hõimualast, jäädes keskeesti murde piirkonda.. sajandil – moodustati Virumaa aladele Jõhvi ja Narva kirikukihelkonnad, hilisem Vaivara kihelkond. Virulased ja järvalased otsustasid piirduda oma preestrite kokkukogumise ja tervelt Tallinna saatmisega. Moskva tsaaririigi esimesed rüüstesalgad tungisid septembrikuus Virumaale. Peagi võttis Virumaa oma võimu alla aga Taani, ristides kogu maakonna, puues Tabelinuse riialaste võimu alla minemise eest karistuseks üles ja saates kohapeale elama asunud riialaste preestri paljaksriisutuna minema. Ülejäänud virulased keeldusid taanlaste ähvarduste tõttu riialastelt ristimist vastu võtmast. Riialastega kokkuleppe sõlmimise eest ründasid hiljem neid taanlased ja allutasid taas endale. Ajaloolise Virumaa alale vastav arheoloogiliste leidude põhjal tuvastatav kultuuripiirkond eristus laiemast Ranniku-Eesti kultuurialast alates keskmisest rauaajast. Nii virumaal kui kagu-eestis on jaapan, krediit laen on ühendriikide suurimad võlausaldajad, investeerivad usa võlakirjadesse varasemast. aastal liideti osa Iisaku kihelkonna alasid Jõhvi- ja osa Viru-Jaagupi kihelkonnaga. Mitmed viikingiajal kasutusele võetud esemetüübid ühendavad Virumaad ka Kesk-Eesti idaosa ja Lõuna-Eestiga. sajandil – liideti Virumaaga halduslikult Viru-Nigula kihelkonna alad, mis enne kandsid Mahu kihelkonna nime. aasta Stensby lepinguga läks Virumaa tagasi Taanile. aasta veebruaris-märtsis piirasid saarlased, läänemaalased, varbolased, virulased ja järvalased koos Taani käes olevat Toompea linnust, kuid löödi linnuse kaitsjate väljasööstuga põgenema. Saarlased, läänemaalased ja harjulased kogunesid Varbolasse ja tapsid seal olnud taanlased ning läkitasid Virumaale saadiku üleskutsega seal samamoodi toimida. Kuuenädalase rüüstamise jooksul hävitati palju majapidamisi ja vähenes rahvaarv. Inimeste valmidus elu n-ö pausile panna on samuti erinev, kuigi selle võib tituleerida vastutustundetuseks. aasta lihavõtteid Taani tugipunkti, Toompea linnust, piirama asusid, liitus nendega osa virulastest, revalastest ja harjulastest. Riia, Tartu ja Zemgale piiskoppide ja ordu jõud surusid ülestõusu maha, alistasid seejärel Taani tugipunkti Toompeal ning mõõgavennad võtsid seni Taani valduses olnud Põhja-Eesti, sh Virumaa, oma võimu alla. See eriilmelise rahvastikuga piirkond oli põhjapoolse Alutagusega ilmselt nõrgalt seotud või ei kuulunud üldse kihelkonda. aasta paiku kolm päeva Virumaal. Pärast kokkulepete kinnitamist ja kõigi Virumaa viie kihelkonna pantvangide üleandmist sõjaväed lahkusid. Vaevalt hakkaks asi toimima üksnes tänu sellele, kui antaks luba vabatahtlikult infot koguda. Sama aasta septembris tehti uus katse taanlaste alistamiseks. sajandil – liideti Lüganuse kihelkonna alad halduslikult Virumaaga. Esiteks: saagu ühiskondlikuks normiks, et kooli, tööle, kontserdile ei minda isegi tühise nohuga. Tema sõjakäigud ulatusid Henriku teatel ka Virumaale. Aasta lõpus tegid riialased Taaniga rahu, et keskenduda saarlaste alistamisele. aasta alguse sõjakäigust Saaremaale võttis osa eestlasi kõigist maakondadest, seega ilmselt ka virulasi. Viiepäevase rüüstamise järel tulid sõjaväe juhi Rudolfi juurde Virumaa kihelkondade vanemad sooviga rahu sõlmida, nõustudes vastutasuks enda ristimisega. Pärast piiramise ebaõnnestumist ja saarlaste lahkumist poosid taanlased nendega koostööd teinud Virumaa, Revala ja Harju vanemad üles, panid ülejäänutele peale mitmekordse maksu ja nõudsid hüvitist. jaanuar – , Moskva tsaaririigi vägi tungis põhjas Virumaa ja lõunas Vastseliina kaudu Tartu piiskopkonda, rüüsteretk kestis kolm nädalat. Kuna ka Revala muinasmaakonna idapoolseima kihelkonna nimi oli Rebala, on oletatud, et kunagi oli tegu ühtse hõimualaga, mis selle lääne- ja idaosa loodusliku eraldatuse tõttu jagunes maakondade tekkimise ajal vastavalt Revala ja Virumaa vahel. Taas tekkis riialaste ja taanlaste vahel sõjaline konflikt. Lääne pool piirnes maakond Harju ja Järva maakonnaga. Koobastikku juhiti vesi ja väljatulijad tapeti. Teiseks: tuleb hakata koguma isikustatud teavet söögikohtades ja üritustel käimise kohta, et terviseamet nakkusohu korral teaks, kes oli haigestunu lähedal. Teine Moskva vägi tegutses samal ajal Vanal-Liivimaal. aasta lõpus saabus Tartu linnusesse Novgorodist saadetud vürst Vjatško, kes koos oma kaaskonna ja ugalastega proovis ümberkaudseid alasid endale allutada, neilt makse nõudes ja vastuhakkajaid rüüstates. Alutaguse idapiir oli Narva jõgi, millest algasid Novgorodi vürstiriigi valdused. Virumaa muinasaegne asustus koondus Viru lavamaale Soome lahe rannikumadaliku ja Peipsi-äärse Alutaguse madaliku vahel. Kaasas oli ka preester Theoderich, hilisem Eestimaa piiskop. aasta Novgorodi vürstide sõjakäikudega, kohanime. Seekord oli piirajate peajõuks Vladimiri-Suzdali, Novgorodi ja Pihkva vürstiriikidest kogutud vägi, millega lisaks ürituse algatanud saarlastele ühines ka virulasi, järvalasi, varbolasi ja ugalasi. Novgorodi vürst Dowmonti rüüstas tagasiteel Virumaad. Seal samas raius preester puruks jumalakujud, mille peale kohalikud olevat imestanud, et neist verd välja ei voola ja nii olevat nad preestrite juttu rohkem uskuma jäänud. aastal Moskva tsaaririigi alustatud Vene-Rootsi sõja. Selleks et kõik inimesed jääksid kergete haigusnähtude korral tõesti koju, on vaja tavalisest tugevamat tuge tööandjatelt, perearstidelt ja haigekassalt haiguspäevade lubamise ja hüvitamise vallas. Kihelkonna keskuseks võis olla Alulinna linnus. Sakslastele järgnesid Riiasse kihelkondade vanemad, kes seal ristiti ja kellega rahu kinnitati. Riialastele lubati ristiusu sakramente enam mitte rikkuda ja anti neile rahu kinnituseks pantvange. aastani lisaks valdadele ka kihelkondadeks, kuid ametliku jaotusena kirikukihelkondi seejärel enam ei eksisteerinud. mai – Moskva tsaaririigi väed vallutasid Narva. Kuigi sel ajal oli arvatavasti juba olemas ka praegune Torma küla, on loogilisemaks peetud, et leetopissis mõeldakse tol ajal märksa suuremaks keskuseks olnud Tõrmat. Mitmest sealsest linnusest võis peamine olla Tarakalda linnus. Novgorodi väed vürst Juri juhtimisel tungisid Virumaale Rakvereni, rüüstasid raskelt piirkonda. aastal riialaste ja Taani vahel konflikt. Sõjaväel olid kaasas koerad, et maarahvast metsadest üles otsida. Eesti Vabadussõja lõpetanud Tartu rahulepinguga läksid Eesti Vabariigi koosseisu ka Narva-tagused alad: Narva, Kose/Piiri ja Karjati/Raja vald, mis kuulusid Vaivara kihelkonda. sajandini – ei olnud Virumaa halduslikult jagatud. aasta alguses, kui riialased olid äsja alistanud harjulaste Lohu linnuse ja rüüstasid Järvamaal, läksid nii järvalased kui virulased rahusooviga nende juurde. Teoorias on see hea visioon, aga praktikas täiuslikult raskesti tehtav. aastal Saaremaale tunginud Taani väe üle ärgitasid nad taanlaste vastu üles tõusma ka mandrieestlasi. Andmete lauskogumisele võiks eelistada täitumuse piiranguid.Ent tõeliselt problemaatiline on mõte koguda avalikes kohtades käimise kohta isikustatud teavet. Algas Narva piiramine Moskva vägede poolt. Ühiskondlikku normi õnnestub kindlasti nihutada nohu jm külmetusnähtude tõsisemalt võtmise poole, ongi juba nihutatud. juunil anti välja uus talurahvaseadus, mis võimaldas talupoegadel maad rentida või päriseks osta. Virulastega olevat juba peetud läbirääkimisi ristiusu vastuvõtmise üle, kuid see jäi teostamata, sest jarl otsustas pärast andami saamist lahkuda. veebruaril leidis aset Kihola jõel verine lahing novgorodlaste ja sakslaste-eestimaalaste vahel.

Virulase Puhkemaja, Ida-Viru maakond

. juunil tungisid pihkvalased vürst Konstantini ja Roman Sidorovi juhatusel üle Narva jõe Virumaale, rüüstasid palju külasid ja pöördusid rikkaliku röövsaagiga tagasi. Liivimaa ristisõja ajal toimunud Eestimaa vallutamise käigus alistati ka Virumaa. Kindlust kutsuti Vastne-Narva, alamsaksa keeles. sajandi Upplandi ruunikivilt pärinevad esimesed teadaolevad Virumaa kirjalikud mainimised. aasta mais tungis Johannes Dolenist jälle Virumaale ja vallutas seal ühe linnuse, oletatavalt Tarvanpää. Tõenäoliselt peab selleks seadusi muutma. Olenevalt olukorrast võib vaja minna ajutist lõbustusasutuste töö piiramist, nagu tehti hiljuti Tartus ja äsja Ida-Virumaal, et kiusatus tõbisena rahva sekka minna oleks väiksem.Jesse visioon on hea, kuid täiuslikult raskesti tehtav. Kindlust vallutada ei suudetud, kaotati üks oma pealikest ja muid tähtsaid mehi ning pöörduti tagasi. Selle sõjakäigu kirjelduses tutvustab Henriku kroonika Virumaad kui "viljakat ja väga ilusat ning oma väljade tasasuse tõttu avarat maad". Mõlemad teosed loevad Virumaad Eestimaal asuvaks. Novgorodlased said lahingus lüüa. Tarvanpää võis olla keskse tähtsusega kogu Virumaa jaoks. Importesemete leiud näitavad kontakte Ida-Rootsiga rahvasterännuajal ning Soomega eelviikingi- ja viikingiajal. Sarnaselt on Virumaad näinud ka mõned hilisemat, vallutusjärgset aega kirjeldavad allikad. aastal sõjakäigu Torma-nimelisse kohta, kust saadi saagiks palju vange ja kariloomi. Samal ajal Riias viibinud paavsti legaat Modena Wilhelm sekkus konflikti ja sundis kirikliku karistusega ähvardades kõigepealt sakslasi ja siis ka taanlasi Virumaast loobuma ning võttis maakonna paavsti võimu alla. juuni – Moskva tsaaririigi väed vallutasid Vasknarva. aasta suvel, valmistudes Tartu linnuse piiramiseks, rüüstasid riialaste salgad Virumaal "seni veel vastuhakkajaid", et oma sõjaväe jaoks lambaid, härgi ja muud tarvilikku hankida. Wilhelm ja tema esindaja magister Johannes asusid Johannest Dolenist toetama ja saatsid ka oma mehi Virumaale taanlastega võitlemiseks ja kaitseks "saarlaste märatsemise" vastu. Aga inimeste võimalused tühiste haigusnähtude korral koju jääda – kaugtööle, haigus- või hoolduslehele – on siiski erinevad. Sealt on teada kolm linnust, millest tähtsaim oli arvatavasti Pada linnus. Vanemate seast on kroonika nimeliselt välja toonud Tabelinuse, kes olevat juba varem Ojamaal ristitud olnud, ja Kyriawane, kes oma varasema jumalaga rahul polevat olnud ja ainsana kohe kohapeal ristiti. august – Moskva tsaaririik sõlmis Rootsiga kolmeks aastaks Pljussa vaherahu mille alusel Põhja- ja Lääne-Eesti alad läksid Rootsi kuninga võimu alla. Peamine linnus võis asuda Äntu Punamäel. Linnusest sai Vasknarva foogtkonna keskus. Alutaguse asustus koondus kihelkonna loodeossa, ülejäänud piirkonnad jäid väheasustakuks. aasta alguses läks Wilhelm isiklikult Virumaale, jutlustas seal ristiusust ning määras kohalike virulaste seast vanemaid ja kohtunikke. Virumaa halduspiir ulatus sellest ajast Kunda jõeni.

Märkused