Õppelaenu käendajaid peab olema vähemalt kaks, nad peavad olema korrapärase sissetulekuga kas eesti vabariigi kodanikud või eesti vabariigis pikaajalise elamisloa

Graafiku muutmisel pead maksma teenustasu kehtiva hinnakirja järgi. Võta pangaga ühendust ja uuri, mis dokumendid tuleb tekkinud olukorras esitada. Varasematel aastatel oli kindlasti neid õppureid, kes võtsid õppelaenu arvestusega, et riigitööle asudes ei pea nad ise laenu tagasi maksma,“ sõnas Triin Messimas. Nii on õppelaen abiks näiteks arvuti ja õpikute ostmisel, korraliku laua ja tooli soetamisel ja muude vahendite hankimisel. Igal sügisel on tudengitel võimalus võtta õppelaenu, mis aitab neil katta õpingutega seotud kulusid. Taotleja peab õppima täiskoormusega ja õpingute kestus peab õppekava järgi olema vähemalt kuus kalendrikuud. Iseseisva elu alustamine on oluline samm, kuid sellega kaasnevad paratamatult ka lisakulutused. Vaata lähemalt, kui suureks kujunevad laenu põhiosa makse ja intressimakse.

Laenud tagatisega. Avalduse alusel võtab pank tagastatava summa kokkulepitud päeval maha Sinu kontolt, mis on õppelaenu lepinguga seotud. Kõige olulisem on arvestada asjaoluga, et kodulaen on pikaajaline laen – see tähendab, et peate selle maksmisega hakkama saama aastaid. Õppelaenu antakse Eesti kodanikele või Eesti pikaajalisele elanikule elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.Vaadake õppelaenu tingimusi.

Õppelaen - Swedbank

. „Antud hetkel peab olema igal laenuvõtjal kaks käendajat. Vaja on osta korralikud vahendid, mis soodustaksid teadmiste omandamist ja õppetöö sujuvat kulgemist. Intressi maksmine toimub õppelaenulepingus sätestatud tähtaegadel. Kuigi õppelaen on tehtud võimalikult tudengisõbralikuks, tasub siiski hoolikalt läbi lugeda kõik sellega seotud tingimused ja kohustused ning mõelda hoolikalt, kas õppelaenu võtmine on ikka hädavajalik. Pank võtab intressi Sinu kontolt automaatselt maha. Maksepuhkuse ajal maksab Sinu eest intressi riik. Vaata lähemalt, kuidas käib õppelaenu ja intressi maksmine ning millisel juhul saad maksepuhkust.Intressi hakatakse arvestama kohe pärast laenusumma ülekandmist. Kontrolli internetipangas, kas Sinu kontaktaadress on õige.

Tudengid kardavad õppelaenu - ä

. Lisaks pole õppemaks hariduse omandamiseks ju ainuke kulu. Kui õppelaen on saadud pärast töövõimetuks tunnistamist või laenusaaja lapsel sügava või raske puude tuvastamist, siis riik laenusummat ei tasu. „Uute lepingute arv on kolmandiku võrra väiksem kui eelmistel aastatel,“ ütles SEB eraisikulaenude suuna äriarendusjuht Triin Messimas. Laenu näidis: "uus kiirlaen 2000 € laenamisel tähtajaga 24 kuud, fikseeritud intressimäär 40,04 %, laenu krediidi kulukuse määr 49,00 %, lepingutasu 0 €, tagasimaksete. Ennetähtaegne tagastamine Kui soovid õppelaenu summat tagastada enne laenutähtaja lõppu, pead selleks esitama avalduse esinduses või internetipangas kaks päeva enne tagastamist. Soodustus hakkab kehtima samal päeval, kui taotluse panka esitad. Õppelaenu annavad peaaegu kõik Eesti pangad. „Meie hinnangul on põhjuseks see, et tudengid kaaluvad aasta-aastalt laenu võtmist hoolikamalt ning leitakse ka muid viise, kuidas oma õppe- ja elamiskulude eest tasuda,“ ütles Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask Päevaleht Online’ile. Kuigi õppelaene on võetud vähem, on tudengeid rohkem kui varasematel aastatel ja seega õppelaenude võtmise vähenemine isegi märgatavam kui statistika seda näitab. Kindlasti olete laen. See tingimus võib osutuda suureks takistuseks üliõpilastele, kes ei suuda majandusraskustest tulenevalt käendamiseks ettenähtud tingimusi täita,“ ütles Kundrats. Selle soodustuse kasutamiseks esita pangale taotlus koos soodustuse saamise õigust tõendava dokumendiga: lapse sünnitõend, väeosa tõend. Kui laenusaajal puudub töövõime, laenusaaja hooldab pidevalt sügava või raske puudega last või kui laenusaaja sureb, tasub riik õppelaenu täies ulatuses. Enne aga, kui end laenuga koormata, tuleb hoolikalt läbi mõelda ka selle tagasimaksmisega seotud kohustused ja igakuised kulud. Tudengid ei leia käendajaid Ka Tallinna tehnikaülikooli üliõpilasesinduse juhatuse esimehe Karel Kundrats toob õppelaenude võtmise vähenemise ühe võimaliku põhjendusena esile ka selle, et värsketel tudengitel on raskem käendajaid leida. Õppelaenu käendajaid peab olema vähemalt kaks, nad peavad olema korrapärase sissetulekuga kas eesti vabariigi kodanikud või eesti vabariigis pikaajalise elamisloa. Messimase sõnnul mõjutab õppelaenude võtmist osalt inimeste ebakindlus tuleviku suhtes. Õppelaenu võtmine aitab neil katta näiteks söögile ja riietele tehtavaid kulutusi. „Teiselt poolt on kindlasti teatav mõju riigi otsusel lõpetada õppelaenu kustutamine riigitöötajatel või seoses lapse sünniga. Graafiku saadame aadressile, mille oled meile andnud. Samuti saab õppelaenu taotleda, kui haridust asutakse omandama õpilasena keskhariduse baasil mõnda kutseõppeasutusse või rakenduskõrgkooli. Paljud noored soovivad olla vanematest sõltumatud, kuid samas vältida tudengiaastatel täiskohaga tööle asumist. Tõsi, langus mõjutab ainult esmakordselt võetud õppelaene, püsivaid õppelaenukliente on sama palju kui varasematel aastatel.  Esmakordsete õppelaenude võtmine on sama palju vähenenud ka SEB-s

Märkused