Õppelaenu korduvtaotlejale

Õpingud lõpetanud noor jätkab ka laenu kustutamise korral intresside maksmist. Esiteks ei ole õppelaen kättesaadav kõigi jaoks – taotlemiseks vajalik käendajate või tagatise olemasolu võib vähendada kõigi vajajate võimalusi laenu saada. Laenu tagasimaksmist alustab laenusaaja hiljemalt aasta pärast õpingute lõpetamist, kui ta pole selle aja jooksul asunud õpinguid jätkama keskhariduse baasil tegutsevas kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, sh välisriigi õppeasutuses. Igal aastal kehtestab Vabariigi Valitsus maksimaalse antava laenusumma selle õppeaasta kohta. Samuti võib ebakindlus laenu tagasimaksmise suhtes takistada just vähem kindlustatud üliõpilastel laenu võtmast, sest riik kindlustab pangale küll laenu tagasimaksmise, kuid madalapalgalisi kõrghariduse omandanuid võlakoormast ei vabastata. Õppelaenu kustutamine toimub vastavalt tagasimakse graafikule.

Õppelaenu korduvtaotlejale. Õppelaenu osalist kustutamist on võimalik taotleda ka lapse sünniga. Saada meile ka lapse sünnitunnistus enne lapse kolmeaastaseks saamist, väeosa tõend enne ajateenistuse lõppu või tõend residentuuri kestuse kohta. Õppelaenu annavad krediidiasutused. Õppelaenusüsteem on saanud tõsise negatiivse kriitika osaliseks. Lepingut saad muuta tasuta. Kinnisvara tagatisel laenul on odavam intress ja seetõttu sobilik erinevate kulutuste rahastamiseks või hoopis laenude refinantseerimiseks, et langetada kuutasusid. Samuti peatub õppelaenu ja intressi tasumine ajaks, kui oled ajateenistuses või arsti-residendina residentuuris. Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Mitmed õppelaenu võtnud on õppelaenu hüvitamise lõpetamise vaidlustanud kohtus. Osakoormusega õppijatel puudub riikliku laenu võtmise võimalus. Kutseõppeasutuse või kõrgkooli lõpetanud isiku õppelaenu tagasimaksmata põhiosa kustutab kokkuleppeliselt riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusse või avalik-õigusliku juriidilise isiku juurde tööle asumisel vastav asutus või juriidiline isik.

Kui on tarvis võtta õppelaenu - Teeviit

. Maksepuhkuse saamiseks anna meile oma soovist teada aadressil oppelaen@lhv.ee. Õppelaenu saamiseks on vaja tagatise või kahe käendaja olemasolu.

Riikliku õppelaenu üldinfo | Luminor

.

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium

.

Õppelaen – Vikipeedia

. Selle ajavahemiku eest tasub pangale kogu õppelaenuintressi riik. Õppelaenu on õigus saada õppekava nominaalkestuse aastate arvule vastav arv kordi. Pane tähele, et soodustus rakendub selle tõendi ja taotluse esitamise hetkest, mitte soodustust võimaldava perioodi alguskuupäevast tagantjärele

Märkused