Osalejad tulevad sinna enam kui ja kitsemampel) saab võru kergesti ja peale sünnitust pole odav laen

Lemmikharrastusteks on murdmaasuusatamine ja lohesurf. Kõik aga muidugi sõltub sellest, milliseks kujuneb koroonakriisi mõju. Kersti on õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis klassiõpetajaks ning töötanud mõned aastad ka õpitud erialal. Magistrikraadi on ta omandanud EELK Usuteaduse Instituudis. Leian, et koolijuht peaks pingutama selle nimel, et kool oleks kogukonna selge osa ning et õpilased mõistaksid, et pärast kooli lõpetamist on nad selle kogukonna jaoks vajalikud liikmed. Lisaks on talle hingelähedane oma muusikakataloogi kasvatamine vanaaegsete vinüülplaatide arvelt. Karjääri jooksul on ta olnud erinevate tervishoiuvaldkondade ekspertkogude ja nõukogude liige. Igapäevaselt toidab ta oma vaimu lugedes erinevat kirjandust. Ta on aktiivselt kaasa löönud ka kohalikus poliitikas, olles Keila linna kultuurikomisjoni ja linnavalitsuse liige. Edgar on õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusika interpretatsiooni erialal ning täiendanud end sooloklarneti erialal Soomes. Korduvad küsimused on eemaldatud. Loodame seda isikut aga näha saates võimalikul uuel hooajal. Ta osaleb aktiivselt oma kooli arendustegevuses ning on ka muusika- ja ajalooõpetajate aineühenduse üheks eestvedajaks. Edgar on loonud Tallinna Inglise Kolledžis puhkpilliorkestri, kus õpilased lisaks erialatundidele saavad arendada oma ühismusitseerimise oskuseid. Õpetaja võibki eksida, aga ta ei tohi oma eksimust varjata. Nemad hoiavad ema meele erksa ja elu fookuse õiges kohas. On proovinud õpingute kõrvalt ka klienditeenindaja ametit, huviringide juhendamist ning laboritööd. Peamisteks õpetatavateks valdkondadeks on olnud majandus ja ettevõtlus. Reelika on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal ning programmi Noored Kooli raames arendanud õpetaja ja juhioskusi. Annelal on magistrikraad kasvatusteadustes Tartu Ülikoolist. Ta on lõpetanud Keila Gümnaasiumi ja jõudnud sinna ringiga tagasi õpetama. Loe ka Aivari kirjutatud artiklit. Ahti initsiatiivil on taas ellu kutsutud  Harjumaa õppealajuhatajate-õppejuhtide koostööpäevad. Inna suureks armastuseks  ja hobiks on rahvatants. Tal on magistrikraad terviseteadustes Ida-Soome Ülikoolist. Ei õpeta õpik, vaid õpetaja, kes teeb seda emotsioonide, kõigi oma tujude ja kogu oma olemusega. Sellele on järgnenud õppejõu amet kutse- ja kõrgkoolides. Edgar Roditšenko Tallinna Inglise Kolledži muusikaosakonna koordinaator ja õpetaja Elukestva õppe juurutamisel peavad õpetajad ise olema eeskujuks. Toomegi nüüd sinuni küsimused ja vastused hoopis siin ja avalikustame artikli lõpus ka Luhatsi välja kuulutatud „Maskis laulja“ loosi võitja, kes saab endale saate pusa ja tassi. Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja ja ettevõtja Me ootame, et õppija oleks sotsiaalselt arenenud, loov, ettevõtlik ja ennast juhtiv. See on talle andnud oskuse uskuda oma tegevusse isegi siis, kui enamus vastu töötab. Energiat ammutatakse Hiiumaa metsast ja merelt. Ei osanud keegi aga arvata, et küsimusi saab nii palju, et vastamine sotsiaalmeedia ummistaks.

Kas see tuleb taas? Miks see oli salvestus? Palju teadis.

. aastast töötab ta Tallinna Inglise Kolledžis muusika-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Oleme aga eriolukorras ja seeläbi tuli meil saated eetrisse tuua vastavalt võimalustele. Kui õppekava saab motiveeritud õpetajate kaudu korralikult omavahel lõimitud, on selgelt lihtsam leevendada ka õpetajate töökoormuse ning hindamise ja pingereastamisega seotud probleeme. Ei ütle ka kunagi ära looduses viibimisest ega mälumängudel osalemisest. Iga tegelaskuju maski ja kostüümi juures oli kindlasti ka midagi just seda konkreetset osalejat iseloomustavat. aasta arvamusfestivalil, mida tunnustati Eesti aasta sündmusena noorsootöös. Tal on seljataga pikaajaline karjäär militaarvaldkonnas. Ester Öpik Õppijate arengut toetav kool loob vajalikud eeldused õpetajate professionaalseks arenguks, mis aitab hoida õppetöö kvaliteeti. Teine neid inimesi ühendav omadus on see, et nad peavad pidama viisi. Ja siit peab, justnimelt peab, vastu vaatama aus vastus. Nii osalejate kui saatetiimi liikmetega olid sõlmitud ka konfidentsiaalsuslepingud. Reelika Turi Pelgulinna Gümnaasiumi õpetaja ja gümnaasiumi õppetooli juht ja õpetaja ning programmi Noored Kooli vilistlane Töö õpilastega on mulle näidanud, et hariduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus on karjuvamad probleemid, kui väljapoolt süsteemi paistab. Õpilased tulevad väga erinevatest keskkondadest ning isegi kõrvalmajades elades võib nende maailm olla totaalselt erinev. Lisaks on ta pidanud nii Türi vallavanema nõuniku kui ka Järva maavalitsuses haridus- ja sotsiaalosakonna peaeksperdi ametit. Ta on juhtinud lasteaedu nii Pärnus kui Tallinnas. Kindlasti oli oluline see, et maski langedes oleks osaleja televaataja jaoks ka üllatus. Kersti Viilup Järva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Meie tänane kool annab õpilase ülesande ja vastuse, jättes vahepealse arenguetapi ehk just selle olulisema osa, kuidas probleemile ise loovalt lahendus leida, tihtipeale vahele. Inna on pikalt töötanud müügi- ja projektijuhtimise valdkonnas. Oma vaba aja veedab ta oma perega, käib jooksmas ja rahvatantsutrennis ning tegeleb käsitööga. Stuudios salvestuste ajal meil mingeid reklaamipause ei ole. Näiteks töö õppeosakonna ülemana nii Kaitseväe Ühendatud õppeasutustes Tartus kui ka Kaitseväe Võru Lahingukoolis või siis NATO staabielemendi asutamine Tallinnasse. Vahelduseks on ta teinud väikseid kõrvalepõikeid erasektorisse, kuid naasnud taas kooli tagasi.  Praegu korraldab ta õpetajate tegevust õppejuhina. Tahan olla oma väärtushinnangute tutvustamisel hariduse kõneisik ning kogukonna kuulatud liige. Aivar on olnud tegev mitmetel positsioonidel kaitseväes, kus on olnud vaja teha midagi päris uut- ja teistmoodi. Me anname õpilastele kala, selle asemel, et anda õng. Arvamuste paljusus teeb muidugi elu ebamugavaks, kuid lapsevanemate kaasatust kooliellu peab nägema tugevusena. Mõne üksiku puhul tegi Liisi peale osalejaga kohtumist tegelaskuju maski või kostüümi osas vahetuse või muudatuse. aasta jaanuarist on tema juhtida Järva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. Ahti on õppinud Tartu Ülikoolis matemaatika-informaatika õpetajaks ning hiljem omandanud Tallinna Ülikoolist magistrikraadi andragoogika erialal. See algab õigete väärtushinnangute sõnastamisest ning toetamisest kasvamisel. Iganenud on mudel, kus õpetaja kardab eksida või öelda, et mõnd asja ta ei tea, peab järgi uurima. Sms laen ehk teisisõnu kiirlaen on oma olemuselt kiireks lahenduseks paljudele esineda võivatele probleemidele, sellepärast on püsiklientidel sms laenu võivalik. Ta on esinenud konkurssidel ja festivalidel nii Eestis kui välismaal.

Aivar on lõpetanud Eesti Riigikaitseakadeemia, lunastades sealt kasvatusteaduste bakalaureusekraadi ning omandanud rahvusvaheliste suhete magistrikraadi U.S. Lisaks sellele on tema elus tähtis roll jalgpallikohtuniku tööl. Ka edasine karjäär on tihedalt olnud seotud just noortega. Ester on pikalt tegutsenud tervishoiu valdkonnas. Õpetaja roll on olla õpilaste õppeprotsessi suunaja, nõuandja ja mentor. Töö on teda viinud pikemaks ajaks ka USA-sse, kus ta töötas NATO väljaõppeanalüütikuna ning hiljem Eesti Kaitseväe sõjaline esindajana. Ta on aktiivselt osalenud Eesti Alusharidusjuhtide Ühenduse ja Tallinna Alusharidusjuhtide Ühenduse töös. Veel juhendab ta TIK-i poistekoori ja annab lastele individuaalseid pillitunde. Me loome koolina ise endale stardipaku, püstitame eesmärgi ja püüdleme selle poole. Detektiivide puhul oli oluline, et tegemist oleks inimestega, kes teaksid erinevatel põhjustel Eesti tuntud ja armastatud inimesi ja nende tegemisi lähemalt. Annela Ojaste Tallinna Asunduse Lasteaia direktor Vanemaharidus on kindlasti eesti kooli arengu võtmeküsimus, sest arenevas kodanikuühiskonnas on lapsevanemate arvamusel kasvav jõud. aasta algusest Õpetajate Liidu koordineerimisel hindajana õpetajate kutsetaotlemise protsessis. Õpetajatöö kõrvalt hoiab end pisitasa vormis ajakirjanduslikele väljaannetele kirjutades ning looduskooli programme juhendades. Õppuri arengut toetavas koolis on iga õppija järgmisel päeval parem, enesekindlam inimene. Oma karjääri alustas ta koolieelses lasteasutuses õpetajana ning jõudis kiirelt juhi rollini. Maailm muutub, seepärast ei saa ka tänane kool enam anda valmis lahendusi, vaid oskused ja julguse, kuidas lahendusi leida. Peame toetama ja julgustama õpilast tema otsingutel, mitte näitama käike ette või hindama teda aegunud normide alusel. Siinkohal tuleb esile koolijuhi roll, kes peab olema suuteline kooli tegevuse tervikpilti arusaadavalt lahti seletama kõigile, kes seda soovivad. Kui saade on juba tele-eetris, siis televaataja käib reklaamipausi ajal vist võileiba tegemas peamiselt. Kersti tööd on tunnustatud Järvamaa noorsootöötaja preemiaga. Vaba aega kasutab ta aga meelsamini aktiivselt puhates, ujumas käies või nautides Eestimaa kauneid rabasid. Annela lapsepõlv on möödunud mere ääres ja metsade keskel ning talle meeldib siiani vabal ajal metsas ringi uidata.   Loe Annela tegemiste ja mõtete kohta lähemalt tema blogist.

10146 Tallinn Austatud härra Harjo

. Naval Postgraduate School´is. Keila Kooli õppejuht Õppijate arengut toetav kool on selline kool, kus iga päev ja igal õppijal toimub samm positiivse arengu, uue teadmise ja kogemuse suunas. Tallinna Ülikooli doktorantuuris õppides on ta uurinud meesõpetajat Eesti koolis. Osalejate valiku puhul oli oluline, et tegemist oleks eri valdkondades tunnustatud ja eestlaste poolt armastatud inimestega, kes peavad viisi. Martin on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi bioloogia erialal ning töötab Haljala Gümnaasiumis bioloogia, geograafia ja füüsika õpetajana. Viimased kolm aastat on ta töötanud Pelgulinna Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse ning psühholoogia õpetajana ning osalenud aktiivselt kooli arendustöös. Ta on tegutsenud nii direktori asetäitjana huvitegevuse alal kui ka noortekeskuses noorsootöötajana ning proovinud samal ajal ka põnevat raaditööd uudistetoimetajana. Annela on teinud väikse kõrvalepõike ka siseministeeriumisse, kus töötas personalivaldkonnas. Ta on üheks viiest Eesti väljakukohtunikust, kellel on rahvusvaheliste mängude teenindamiseks vajalik FIFA litsents. Osalejad tulevad sinna enam kui ja kitsemampel) saab võru kergesti ja peale sünnitust pole odav laen. Lauljad ja näitlejad on reeglina väga head viisipidajad.

Keiu Virro: eneseotsinguteks kasutatav taimetee ayahuasca.

. Tema tegevus ei piirdu ainult oma kooliga. Iga õpetaja tegevus peab olema suunatud õppekava peaeesmärkide saavutamisele. Vabal ajal meeldib Aivarile lugeda päris raamatuid, teha maa- ja meestetöid ning tegeleda tervisespordiga.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi 2. lennu osalejad.

. Seega leian, et kooli roll on tegeleda selliste õpilastega, et nende lootused tuleviku osas säiliksid, et nad märkaksid, et nende oma panus on see, mis neid edasi viib. Ta on panustanud nii kooli arengukava koostamisse kui muutuva õpikäsituse rakendamisse kolmandas kooliastmes. Külalisõppejõu ja magistritööde kaitsmiskomisjoni liikmena on ta panustanud õendusteaduse arengusse ülikoolis. Vaba aega sisustab sageli kas lugemise või kirjutamise, aeg-ajalt ka heas seltskonnas korvpalli mängimisega, mille eest maakondlikul tasandil medaleid nopitud. Ta on koostanud õppevara ning võtnud aktiivselt osa õppekavade uuendamisest.  Samuti on ta olnud õppejõudude esindaja kooli nõukogus

Märkused